Ing. Inga Kadlecová

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
khudying@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků
  16X2ND - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.QFD EXAMPLE IN INTERACTION WITH HMI
Kadlecová, I. - Tobiška, J.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 10-12. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
2.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
3.QFD Implementation in the Automotive Industry
Chudjakova, I. - Machan, J., - Tobiška, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
4.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. org. - Khudyakova, I. org. - Umlauf, T. org., - Večeřa, R. org.
[Workshop Hosting] 2013.
Pořádání workshopu (2013)
5.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. - Khudyakova, I. - Umlauf, T. - Večeřa, R., - Bína, L.
Uherské Hradiště: LIBRA-IMPORT, 2012. ISBN 978-80-905432-0-1.
Jiná kniha česky (2012)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.