Ing. Bc. Petr Kouba

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
koubape5@fd.cvut.cz
Telefon:
+420-733561997
Osobní email
petkou@centrum.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu
Kouba, P.
[Research Report] 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
2.Experimentální způsoby měření únavy u řídících letového provozu
Kouba, P. - Šmotek, M.
In: Safety & Security Conference Prague 2018. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. p. 79-84. ISBN 978-80-904317-5-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
3.Požadavky na Fatigue Risk Management System a jeho implementaci u poskytovatelů letových provozních služeb
Kouba, P.
In: SAFETY A SECURITY KONFERENCE PRAHA 2017. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2017. p. 20-27. ISBN 978-80-86841-71-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu
Kouba, P.
2019 - 2019
SGS19/081/OHK2/1T/16