info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Daniel Pilát

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-254 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359172
E-mail:
pilatdan@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17RVIP - Řízení veřejných investičních projektů v dopravě (přednášející, cvičící)
617HDI - Hodnocení dopravních investic (přednášející, cvičící)
617LGT - Logistika (přednášející, cvičící)
617LSC - Logistika ve Smart Cities (přednášející, cvičící)
617RAC - Racionalizace a kvalita dopravy (přednášející, cvičící)
617XNDP - Diplomová práce (přednášející, cvičící)
617XN4K - Seminář k diplomové práci (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Mezinárodní přeprava zboží
  17X1MP - bakalářský studijní program
  17X2MP - navazující magisterský studijní program
Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury
  17X1PR - bakalářský studijní program
Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy
  17X1RM - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Návrh výpočetních metod pro optimalizaci portfolia investičních projektů do dopravní infrastruktury
řešitel: Pilát, D.
spoluřešitelé: Ječmen, K. - Mertlová, O. - Teichmann, D.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/126/OHK2/2T/16