Karel Jakubů

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K510 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-776885996
+420-224359568
E-mail:
jakubkar@fd.cvut.cz
Osobní www stránky
http://www.KrM.cz
Osobní email
K.Jakubu@krm.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nové ekologické a ekonomické technologie pohonu kolejových vozidel
Leso, M. - Sadil, J., - Jakubů, K.
In:
Abstrakt ve sborníku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.