Petra Nesládková, DiS.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-427 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355087
E-mail:
neslapet@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
sekretářka / ústav dopravních systémů / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.