Blanka Fišerová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
204 - Konviktská 20, Praha 1, 110 00
Telefon:
+420-224359578
E-mail:
fiserbla@fd.cvut.cz
Pozice:
stipendia, poplatky

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.