info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K306 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359534
E-mail:
vlckove1@fd.cvut.cz

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYIN - Systémové inženýrství
20SYIN-E - System Engineering

Garant předmětů v doktorském studiu:

20GEOI - Geoinformační inženýrství

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYIN - Systémové inženýrství (přednášející, cvičící)
20SYN - Systémové inženýrství (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S