doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K306 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359534
E-mail:
vlckove1@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program
  20X1GS - bakalářský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Changes to Land Area Used for Grain Maize Production in Central Europe due to Predicted Climate Change
Pavlík, P. - Vlčková, V., - Machar, I.
International journal of Agronomy. 2019, 2019 ISSN 1687-8167.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2019)
2.Prostorové informace o krajině v běhu času i vývoje technologií: Ekologická banka dat ISÚ - koncepce, historie a aplikace
Vlčková, V.
Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. ISBN 978-80-7458-114-4.
Jiná kniha česky (2019)
3.„Vlčkovy semináře“ o systémových přístupech – témata 2016/2017: technologické obžerství, GIS v dopravě a současné způsoby vědeckého publikování
Vlčková, V.
Acta Informatica Pragensia. 2018, 7(1), 112-123. ISSN 1805-4951.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Geobiocenologická typologie a scénáře vlivu klimatických změn na území Ceské republiky
Buček, A. - Machar, I., - Vlčková, V.
In: Geobiocenologie a lesnická typologie a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2018.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Prediction of climate change impacts on sustainable agricultural management in the Czech Republic
Pechanec, V. - Machar, I. - Kiliánová, H. - Vlčková, V. - Buček, A., - Plášek, V.
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. 2017, 2017(26), 7580-7586. ISSN 1018-4619.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
6.Environmental Modelling of Climate Change Impact on Grapevines: Case Study from the Czech Republic
Machar, I. - Vlčková, V. - Bucek, A., - Vrublova, K.
Polish Journal of Environmental Studies. 2017, 26(4), 1927-1933. ISSN 1230-1485.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
7.Modelling of Climate Conditions in Forest Vegetation Zones as a Support Tool for Forest Management Strategy in European Beech Dominated Forests
Machar, I. - Vlčková, V. - Buček, A. - Voženílek, V. - Šálek, L., - Jeřábková, L.
Forests. 2017, 8(82), ISSN 1999-4907.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
8.Biogeographic model of climate conditions for vegetation zones in Czechia
Machar, I. - Vozenilek, V. - Kirchner, K., - Vlčková, V.
Geografie. 2017, 122(1), 64-82. ISSN 1212-0014.
Článek (2017)
9.„Vlčkovy semináře“ o systémových přístupech na ČVUT v Praze
Vlčková, V.
Acta Informatica Pragensia. 2016, 5(2), 208-217. ISSN 1805-4951.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
10.THE APPLICATION OF LANDSCAPE ECOLOGY TO THE PREDICTION OF CHANGES IN CLIMATIC CONDITIONS FOR GROWING AGRICULTURAL CROPS. A CASE STUDY FROM THE CZECH REPUBLIC
Machar, Ivo - Buček, Antonín - Vlčková, V. - Pechanec, Vilém, - Brus, Jan
In: Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology: Landscape and Landscape Ecology, 27-29 May 2015, Nitra, Slovakia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences - Institute of Landscape Ecology, 2016. pp. 124-131. ISBN 978-80-89325-28-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
11.THE APPLICATION OF GEOBIOCOENOLOGICAL LANDSCAPE TYPOLOGY IN THE MODELLING OF CLIMATE CHANGE IMPLICATIONS
Vlčková, Veronika - Buček, Antonín - Machar, Ivo - Daněk, Tomáš - Pechanec, Vilém - Brus, Jan, - Kilianová, Helena
Journal fo Landscape Ecology. 2015, 8(2), 69-81. ISSN 1805-4196.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
12.Dopravní nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS
Vlčková, V. - Hrubeš, P.
Acta Informatica Pragensia. 2015, 34(1), 64-79. ISSN 1805-4951.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
13.Metodologie systémového přístupu v oboru prostorově orientovaných informací
Vlčková, V.
Praha: Defense date 2015-12-04. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
Docentská habilitační práce (2015)
14.Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů
Vlčková, V.
Acta Informatica Pragensia. 2014, 3(1), 70-88. ISSN 1805-4951.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
15.Kudy tudy systémovým inženýrstvím
Vlčková, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05447-5.
Jiná kniha česky (2014)
16.Diferenciace přírodních podmínek pro vznik výmladkových lesů na území České republiky s využitím registru biogeografie
Buček, A. - Vlčková, V.
In: Fyzickogeografický sborník 12. Brno: Masarykova univerzita, 2014. pp. 117-122. ISBN 978-80-210-7517-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2014)
17.Aplikace geobiocenologie v hodnocení vlivů klimatických změn na ekosystémy v krajině
Vlčková, V. - Buček, A., - Machar, I.
In: Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE. Praha: Univerzita Karlova, 2014, pp. 8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2014)
18.Kudy dál systémovými strategiemi
Vlčková, V.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2013. ISBN 978-80-01-05389-8.
Jiná kniha česky (2013)
19.Geoinformační model rizikových růstových podmínek pro smrkové porosty v Podbeskydském a Beskydském bioregionu (ČR)
Samec, P. - Rychtecká, P. - Horáček, M. - Turek, K., - Vlčková, V.
In: Acta Musei Beskidensis. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2012. pp. 1-22. ISSN 1803-960X. ISBN 978-80-86166-33-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
20.Harmonizace výuky geoinformačního inženýrství na fakultách ČVUT - 2
Vlčková, V.
[Annual Report] 2012. Report no. 16114/01/201603.
Výroční zpráva (2012)
21.Soubor map s prognózou možných důsledků globálních klimatických změn na přírodu ČR
Buček, A. - Vlčková, V.
Acta Pruhoniciana. 2011, 2011(98), 83-112. ISSN 0374-5651.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
22.Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky
Vlčková, V.
Systémová integrace. 2011, 18(2), 44-64. ISSN 1210-9479.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
23.Kudy kam geoinformačním inženýrstvím
Vlčková, V.
Prague: Czech Technical University, 2011. ISBN 978-80-01-04951-8.
Jiná kniha česky (2011)
24.The Synergy Transportation
Vlčková, V. - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), 179-186. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
25.Kudy tudy systémovým inženýrstvím
Vlček, J. - Vlčková, V.
[Electronic Document with Local Access (CD)] Praha: Czech Technical University in Prague, 2010.
Elektronický dokument s lokálním přístupem (CD) (2010)
26.Geoznalost a geoinformační inženýrství
Vlčková, V.
In: GIS na ČVUT. Praha: Arcdata Praha, s.r.o., 2010. pp. 6-12. ISBN 978-80-904450-2-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
27.Global climate change and prediction of vegetation zones changes in the territory of Czech Republic
Vlčková, V. - Buček, A.
In: International Conference in Landscape Ecology. Praha: CZ-IALE, 2010, ISBN 978-80-254-8064-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
28.Možný vliv globálních změn klimatu na pěstování buku lesního (Fagus sylvatica) 2030
Vlčková, V. - Buček, A.
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2009)
29.Možný vliv globálních změn klimatu na vegetační stupně 2030
Vlčková, V. - Buček, A.
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2009)
30.Možný vliv globálních změn klimatu na vegetační stupně 1990
Vlčková, V. - Buček, A.
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2009)
31.Možný vliv globálních změn klimatu na pěstování buku lesního (Fagus sylvatica) 2030
Vlčková, V. - Buček, A.
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2009)
32.Možný vliv globálních změn klimatu na pěstování smrku ztepilého (Picea abies) 1990.
Vlčková, V. - Buček, A.
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2009)
33.Možný vliv globálních změn klimatu na pěstování buku lesního (Fagus sylvatica) 1990.
Vlčková, V. - Buček, A.
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2009)
34.Road Traffic Accidents Analyze Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: Congress proceedings on ROad SAfety of Lives IN Europe. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-87205-06-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
35.Road Traffic Accidents Analyze - Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: 16th ITS World Congress CD-ROM. Londýn: Brintex, 2009. pp. 1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
36.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
37.Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody
Vlčková, V. - Lux, J.
Hradec Králové: T-MAPY spol. s r.o., 2006. ISBN 80-239-7399-1.
Jiná kniha česky (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.