Dana Uherková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K405 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224356397
+420-224359535
E-mail:
uherkdan@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka tajemníka / FD
sekretářka / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.