covid-19 info

logo ČVUT

Dana Uherková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K211b - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359518
+420-733696308
+420-224355094
E-mail:
koronavirus@fd.cvut.cz
uherkdan@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka tajemníka / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.