covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Jan Antoš

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
antosja2@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Energetické úspory v dopravě
Antoš, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
2.Racionalization of the Use of Energy Recovery
Kučera, T. - Antoš, J.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.TEST - Traction energy savings in transportations
Antoš, J. - Kučera, T.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 1076-1079. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
4.Racionalization of the Use of Energy Recovery
Kučera, T. - Antoš, J.
[Research Report] 2017.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
5.Technical Support for Regenerativ Brake Mode
Antoš, J.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 12-16. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.