Leonard Johannes Mathias Rothkrantz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Person Identification by Smart Cameras
Rothkrantz, L.
In: 2017 Smart City Symposium Prague. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
2.Flood control of the smart city Prague
Rothkrantz, L.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
3.A Smart Surveillance System of Distributed Smart Multi Cameras modelled as Agents
Eigenraam, D. - Rothkrantz, L.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.How social media facilitate learning communities and peer groups around MOOCS
Rothkrantz, L.
International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals. 2015, 6(1), 1-13. ISSN 1947-3478.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
5.Dynamic routing during disaster events
Fitrianie, S. - Rothkrantz, L.
In: ISCRAM 2015 Conference Proceedings - 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Information Systems for Crisis Response and Management, 2015. ISBN 978-82-7117-788-1.
Stať ve sborníku (2015)
6.Bayesian classification of disaster events on the basis of icon messages of observers
Rothkrantz, L. - Fitrianie, S.
In: ISCRAM 2015 Conference Proceedings - 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Information Systems for Crisis Response and Management, 2015. pp. 110-123. ISBN 978-82-7117-788-1.
Stať ve sborníku (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.