info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Andrej Pastorek

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K412 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359536
E-mail:
pastoand@fd.cvut.cz
Funkce:
manažer projektů / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Vyhodnocení a reakce na kyberbezpečnostní hrozby v Internetu věcí se zaměřením na hardware a firmware zařízení
řešitel: Jirovský, V.
spoluřešitel: Pastorek, A.
2021 - 2024
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
2.Strategic AssessmenT for LAW and Police Cooperation
řešitel: Kučera, M.
spoluřešitelé: Benešová Štíbrová, A. - Pastorek, A.
2018 - 2021
Program Spravedlnost - 800816 SAT-LAW
3.Mobile Assistance interagency teams to detect and prevent the esclation of violent radicalism
řešitel: Kučera, M.
spoluřešitel: Pastorek, A.
2016 - 2018
Programy a fondy Evropské unie (nevědecké) - projekty podpořené ze zahraničí - HOME/2015/ISFP/AG/8774
4.Experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti SPEL, a.s.
řešitel: Jirovský, V.
spoluřešitelé: Galamboš, L. - Honzík, P. - Pastorek, A. - Vondráček, S.
2016 - 2019
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - CZ.01.1.02./0.0/0.0/15_019/0004329
5.Range of Electric SOlutions for L-category Vehicles
řešitel: Kovanda, J.
spoluřešitelé: Koudelák, P. - Kovandová, H. - Pastorek, A. - Srpová, S.
2015 - 2018
Horizon 2020 - 653511