Ing. Adam Hlubuček

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
20SYSA - Systémová analýza

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SS - bakalářský studijní program
  20X2SM - navazující magisterský studijní program
  20X2SS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopravní sál FD – železniční laboratoř pro výuku i výzkum
Leso, M. - Koutecký, P. - Kamenický, D., - Hlubuček, A.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2019, 2019(1), ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl II.
Hlubuček, A.
Silnice železnice. 2018, 13(1), 90-94. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl I.
Hlubuček, A.
Silnice Železnice. 2017, 12(5), 44-46. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
4.RailTopoModel and railML 3 in Overall Context
Hlubuček, A.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 16-21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.RailTopoModel and railML 3 in Overall Context
Hlubuček, A.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
6.Význam popisu infrastruktury pro inteligentní dopravní systémy na železnici
Hlubuček, A.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2016,(42), 1-9. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
7.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Silnice Železnice. 2015, 10(5), 75-82. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.