Ing. Adam Hlubuček

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
20SYSA - Systémová analýza

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SM - bakalářský studijní program
  20X1SS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl II.
Hlubuček, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl I.
Hlubuček, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
3.RailTopoModel and railML 3 in Overall Context
Hlubuček, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
4.RailTopoModel and railML 3 in Overall Context
Hlubuček, A.
Abstrakt ve sborníku (2017)
5.Význam popisu infrastruktury pro inteligentní dopravní systémy na železnici
Hlubuček, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
6.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.