Ing. Lukáš Tittl

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Udržitelná mobilita v Praze
  12X1UM - bakalářský studijní program
  12X2UM - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Budoucnost centra Brna
Kohout, M. - Tichý, D. - Tittl, F. - Doležalová, Š. - Medunová, A. - Decker, M. - Klabík, L. - Žambochová, J. - Tittl, L. - Gelová, M., - Lux, F.
[Architectual Competition - Public, Anonymous] - Vypisovatel Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60167 Brno: 2015-09-07.
Architektonická soutěž veřejná anonymní (2015)
2.Rozvoj železnice v Praze v souvislostech udržitelné mobility a strategického plánu
Jacura, M. - Tittl, L. - Novotný, I., - Zděradička, ZM
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, pp. 82-85. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.