Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17RAC - Racionalizace a kvalita dopravy
Cvičení:
17RAC - Racionalizace a kvalita dopravy
Kombinovaná forma studia:
17RAC - Racionalizace a kvalita dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích
  17X1KD - bakalářský studijní program
  17X2KD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.