info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17KLID - Kvalita v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17RAC - Racionalizace a kvalita dopravy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích
  17X1KD - bakalářský studijní program
  17X2KD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech
řešitel: Teichmann, D.
spoluřešitelé: Mocková, D. - Vančura, P.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+