info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Adéla Johanidesová

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
gajdoade@fd.cvut.cz
Telefon:
+420-734499830
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S