covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Stanislav Vondráček

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Firmware pro parkovací sensor
Vondráček, S.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
2.Plně digitální senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S., - Šimonová, K.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
3.Jednotka IoT pro monitorování stavu životního prostředí
Jirovský, V. - Vondráček, S., - Honzík, P.
[Prototype] 2018.
Prototyp (2018)
4.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
5.Závěrečná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Galamboš, L., - Vondráček, S.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Security Technologies and Engineering, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Koncept projektu Smart and Save City
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Pastorek, A. - Galamboš, L. - Honzík, P., - Brynda, P.
[Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. Report no. 03/2016.
Technická zpráva (2017)
7.Protokol komunikačního uzlu ad-hoc sítě mezi mezi vozidly
Jirovský, V. - Vondráček, S.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
8.Modul vzdáleného upgrade software stanice master
Galamboš, L. - Vondráček, S.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
9.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
10.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
11.Antény pro komunikaci s OBU jednotkou
Vondráček, S. - Jirovský, V., - Černý, P.
[Functional Sample] 2011.
Funkční vzorek (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.