doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-161 - Jugoslávských partyzánů , Praha
A-253 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359166
E-mail:
machaj27@fd.cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / ČVUT

Vedoucí studentského projektu:

Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků
  16X2ND - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace vybraných FAS/ADAS
Paprčka, O. - Fiala, M., - Machan, J.
[Research Report] 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
2.Motion sickness
Toman, P. - Folprecht, D., - Machan, J.
[Research Report] 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
3.Usability testing of UIs in car with seniors
Toman, P. - Lehet, D. - Mashko, A., - Machan, J.
[Research Report] 2019.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2019)
4.Fahrassistenzsysteme für Best Ager
Tobiška, J. - Machan, J., - Toman, P.
In: Up QFD-Forum 33. QFD Instituts Deutschland, 2018. ISSN 1431-6951.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Optimalizace FAS/ADAS – Hlasové ovládání
Machan, J. - Toman, P. - Splítek, J., - Paprčka, O.
[Research Report] 2018. Report no. 05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2018)
6.Mobility service for the elderly
Toman, P. - Machan, J., - Lehet, D.
[Research Report] 2018.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2018)
7.Chytré, bezpečné a přátelské vozidlo
Machan, J. - Toman, P.
[Unpublished Lecture] Autosympo 2018. 2018-11-01.
Nepublikovaná přednáška (2018)
8.Analýza neošetřených stavů systému Lane Assist s posouzením současného stavu HMI
Machan, J. - Toman, P.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
9.Využití funkcí infotainmentu
Machan, J. - Toman, P., - Lehet, D.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
10.Problematika parkování
Machan, J. - Toman, P.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
11.Hlasový průvodce v kontextu navigace
Machan, J. - Toman, P., - Lehet, D.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
12.Posouzení aplikace „LoadIN“
Machan, J. - Toman, P. - Lehet, D. - Pinkas, J., - Novotný, J.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
13.EasyDriving, Phase 1
Machan, J. - Toman, P. - Lehet, D. - Vacek, J. - Novotný, J. - Splítek, J., - Paprčka, O.
[Research Report] 2017.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
14.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
15.QFD Implementation in the Automotive Industry
Chudjakova, I. - Machan, J., - Tobiška, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
16.Intelligent Vehicles as an Integral Part of Intelligent Transport Systems
Machan, J. - Laugier, Ch
ERCIM News. 2013, 2013(94), 6-7. ISSN 0926-4981.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.