Nora Velat

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K412 - Konviktská 20, Praha
E-mail:
velatnor@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Trestné činy a přestupky v dopravě
  23X1TS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Jirovský, V. - Brynda, P., - Velatová, N.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05254-9.
Vědecká kniha česky (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.