Ing. Markéta Novotná

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-416 - Horská 3, Praha
E-mail:
novotm45@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.