Ing. Lukáš Hrdina

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Školitel specialista:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy
12TDP - Teorie dopravního proudu

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopravní detektory v hl. m. Praze
Hrdina, L. - Faltus, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
2.Systémové modelování přínosů tunelu Blanka
Faltus, V. - Hrdina, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.Předzpracování surových dat z dopravních detektorů
Hrdina, L. - Faltus, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
4.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
5.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Hodnocení kvality dopravy plovoucími vozidly
Přibyl, P. - Hrdina, L. - Makarčuková, T. - Eminger, J. - Havlíček, M., - Smeták, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
7.Určování zpoždění autobusů pomocí aktuálních dopravních dat
Hrdina, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.