info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Michal Malý

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ED - bakalářský studijní program
  16X1EM - bakalářský studijní program
Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků
  16X1OD - bakalářský studijní program
  16X2OS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Vývoj software trenažéru pro výcvik řidičů reflektující současné technologie, znalosti o výuce a požadavky na řidiče
řešitel: Topol, L.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Malý, M.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/124/OHK2/2T/16