Ing. Ondřej Nováček

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly
Kocián, K. - Čarský, J. - Moudrá, K., - Nováček, O.
[Research Report] Úvaly: Městský úřad Úvaly, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.