Ing. Tomáš Lipták

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c
Školitel specialista:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
liptatom@fd.cvut.cz
Místnost:
A-234b - Horská 3, Praha
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Aircraft motion impact on secondary surveillance radar identification
Lipták, T. - Pleninger, S.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 123-128. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Unmanned aircraft system movement in urban areas
Martinec, F. - Koblen, I. - Socha, L., - Lipták, T.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 277-282. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.The Mapping of SSR Transponder Triggering Areas Outside a Radar Operational Coverage
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 311-314. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2018)
4.Pure Aloha Approximation to Mode S Transponder Throughput Modelling
Lipták, T. - Lukeš, P., - Pleninger, S.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 391-394. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2018)
5.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 803-806. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2018)
6.The Issue of Aviation Cooperative Surveillance Systems RF Band Congestion
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 286-290. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2017)
7.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 383-388. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2017)
8.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 20-22. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
9.Risks of Multiple Radar Coverages In Aeronautics
Lipták, T.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
10.Queue Evolution at Airport Security
Vokáč, R. - Lipták, T.
In: Safety a Security konference Praha 2016 - Sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2016. pp. 76-81. ISBN 978-80-86841-65-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
11.Mapping of Cooperative Surveillance Systems Using SSR Transponder’s Replies Analyze
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 69-72. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
12.Modelling of the Transponder Operations for Performance Analysis
Lipták, T. - Absolon, S., - Heralová, D.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. pp. 31-35. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
13.RPAS Implementation for SAR and Safety Enhancement
Absolon, S. - Lipták, T., - Hůlek, D.
In: Bezpečnostné fórum 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016. pp. 514-519. ISBN 978-80-557-1094-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.A Different View on Aviation Regulations of Unmanned Air Vehicles in the Czech Republic and the United Kingdom and its Focus on Security
Absolon, S. - Lipták, T., - Heralová, D.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. pp. 9-11. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
15.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-553-2628-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
16.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2016. pp. 26. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku (2016)
17.Tool for RF 1090 MHZ Loading Evaluation
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 97-103. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
18.RF Load Impact on the Surveilance Quality
Lipták, T.
In: Quality and Leading Innovation. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2015. pp. 26-27. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
19.RF 1090 MHZ Band Load Model
Lipták, T. - Pleninger, S.
Perner's Contacts. 2014, 9(4), 66-73. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nástroj pro analýzu zatížení RF pásem 1030/1090 MHz
Lipták, T.
2017 - 2018
SGS17/153/OHK2/2T/16