Ing. Tomáš Lipták

fotografie osoby
Místnost:
A-234b - Horská 3, Praha
E-mail:
liptatom@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c
Školitel specialista:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Aircraft motion impact on secondary surveillance radar identification
Lipták, T. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Unmanned aircraft system movement in urban areas
Martinec, F. - Koblen, I. - Socha, L., - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
Stať ve sborníku (2018)
4.Pure Aloha Approximation to Mode S Transponder Throughput Modelling
Lipták, T. - Lukeš, P., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku (2018)
5.The Mapping of SSR Transponder Triggering Areas Outside a Radar Operational Coverage
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku (2018)
6.The Issue of Aviation Cooperative Surveillance Systems RF Band Congestion
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku (2017)
7.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku (2017)
8.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
9.Risks of Multiple Radar Coverages In Aeronautics
Lipták, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
10.Queue Evolution at Airport Security
Vokáč, R. - Lipták, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
11.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
12.A Different View on Aviation Regulations of Unmanned Air Vehicles in the Czech Republic and the United Kingdom and its Focus on Security
Absolon, S. - Lipták, T., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
13.Modelling of the Transponder Operations for Performance Analysis
Lipták, T. - Absolon, S., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.RPAS Implementation for SAR and Safety Enhancement
Absolon, S. - Lipták, T., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
15.Mapping of Cooperative Surveillance Systems Using SSR Transponder’s Replies Analyze
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
16.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
17.Tool for RF 1090 MHZ Loading Evaluation
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
18.RF Load Impact on the Surveilance Quality
Lipták, T.
Abstrakt ve sborníku (2015)
19.RF 1090 MHZ Band Load Model
Lipták, T. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nástroj pro analýzu zatížení RF pásem 1030/1090 MHz
Lipták, T.
2017 - 2018
SGS17/153/OHK2/2T/16