Ing. Tomáš Lipták

fotografie osoby
Místnost:
A-234b - Horská 3, Praha
E-mail:
liptatom@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c
Školitel specialista:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Člen:
Laboratoř ATM systémů K621

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
  21X2CL - navazující magisterský studijní program
Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Aircraft motion impact on secondary surveillance radar identification
Lipták, T. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Unmanned aircraft system movement in urban areas
Martinec, F. - Koblen, I. - Socha, L., - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.The Mapping of SSR Transponder Triggering Areas Outside a Radar Operational Coverage
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku (2018)
4.Pure Aloha Approximation to Mode S Transponder Throughput Modelling
Lipták, T. - Lukeš, P., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku (2018)
5.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
Stať ve sborníku (2018)
6.The Issue of Aviation Cooperative Surveillance Systems RF Band Congestion
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku (2017)
7.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku (2017)
8.A Different View on Aviation Regulations of Unmanned Air Vehicles in the Czech Republic and the United Kingdom and its Focus on Security
Absolon, S. - Lipták, T., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
9.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
10.RPAS Implementation for SAR and Safety Enhancement
Absolon, S. - Lipták, T., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
11.Modelling of the Transponder Operations for Performance Analysis
Lipták, T. - Absolon, S., - Heralová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
12.Risks of Multiple Radar Coverages In Aeronautics
Lipták, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
13.Mapping of Cooperative Surveillance Systems Using SSR Transponder’s Replies Analyze
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
15.Queue Evolution at Airport Security
Vokáč, R. - Lipták, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
16.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
17.RF Load Impact on the Surveilance Quality
Lipták, T.
Abstrakt ve sborníku (2015)
18.Tool for RF 1090 MHZ Loading Evaluation
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
19.RF 1090 MHZ Band Load Model
Lipták, T. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nástroj pro analýzu zatížení RF pásem 1030/1090 MHz
Lipták, T.
2017 - 2018
SGS17/153/OHK2/2T/16