Ing. Martin Zach

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Řízení letového provozu
  21X1RL - bakalářský studijní program
  21X2RL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Probability of Successful Message Reception on “Low-cost” ADS-B Receiver
Zach, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
2.Localization of Unmanned Aerial Systems
Zach, M.
Abstrakt ve sborníku (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.