Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F307 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890732
+420-224359918
E-mail:
scholma1@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11TEF - Teoretická fyzika v dopravě
Cvičení:
11TEF - Teoretická fyzika v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Helical symmetry, spinors and periodic solutions in general relativity
Scholtz, M.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2012, ISBN 978-3-659-28580-6. Dostupné z: http://www.amazon.com/Helical-symmetry-periodic-solutions-relativity/dp/3659285803/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1361181313&sr=8-1&keywords=scholtz+periodic+solutions
Zahraniční jiná kniha
2.Periodická řešení Einsteinových rovnic
Scholtz, M.
Československý časopis pro fyziku. 2012, 62(3), s. 173-190. ISSN 0009-0700. Dostupné z: http://www.cscasfyz.fzu.cz/
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
3.INTRODUCTION OF SUBJECT THEORETICAL PHYSICS IN TRANSPORTATION TO EDUCATION AT FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES CTU
Malá, Z. - Scholtz, M.
In: Proceedings: SEFI - PTEE 2011. 7. International Conference on Phycics Teaching in Engineering Education. Mannheim, 21.09.2011 - 23.09.2011. Mannheim: HOCHSCHULE MANNHEIM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. 2011, ISBN 978-3-931569-18-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.On asymptotically flat solutions of Einstein's equations periodic in time: I. Vacuum and electrovacuum solutions
Bičák, J. - Scholtz, M., - Tod, K.P.
Classical and Quantum Gravity. 2010, 27(5), s. 1-23. ISSN 0264-9381. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/0264-9381/27/5/055007
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
5.On asymptotically flat solutions of Einstein´s equations periodic in time: II. Spacetimes with scalar-field sources
Bičák, J. - Scholtz, M., - Tod, K.P.
Classical and Quantum Gravity. 2010, 27(17), s. 175011-175040. ISSN 0264-9381.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
6.Combined effects of small scale anisotropy and compressibility on anomalous scaling of a passive scalar
Jurčišinová, E. - Jurčišin, M. - Scholtz, M., - Remecký, R.
International Journal of Modern Physics B. 2008, 22(21), s. 3589-3617. ISSN 0217-9792. Dostupné z: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217979208048565?prevSearch=scholtz&searchHistoryKey=
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Demonstrační pokusy a počítačové simulace pro přednášky předmětu Fyzika na Fakultě dopravní
Scholtz, M.
2013 - 2013
970/2013