Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F307 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890732
+420-224359918
E-mail:
scholma1@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11TEF - Teoretická fyzika v dopravě
Cvičení:
11TEF - Teoretická fyzika v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Helical symmetry, spinors and periodic solutions in general relativity
Scholtz, M.
Zahraniční jiná kniha (2012)
2.Periodická řešení Einsteinových rovnic
Scholtz, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
3.INTRODUCTION OF SUBJECT THEORETICAL PHYSICS IN TRANSPORTATION TO EDUCATION AT FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES CTU
Malá, Z. - Scholtz, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
4.On asymptotically flat solutions of Einstein´s equations periodic in time: II. Spacetimes with scalar-field sources
Bičák, J. - Scholtz, M., - Tod, K.P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
5.On asymptotically flat solutions of Einstein's equations periodic in time: I. Vacuum and electrovacuum solutions
Bičák, J. - Scholtz, M., - Tod, K.P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
6.Combined effects of small scale anisotropy and compressibility on anomalous scaling of a passive scalar
Jurčišinová, E. - Jurčišin, M. - Scholtz, M., - Remecký, R.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Demonstrační pokusy a počítačové simulace pro přednášky předmětu Fyzika na Fakultě dopravní
Scholtz, M.
2013 - 2013
970/2013