Mgr. Pavel Provinský

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F408 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358448
+420-224890727
E-mail:
provipav@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11STAT - Statistika
Cvičení:
11GIE - Geometrie
11STAT - Statistika

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Floppy logic – a younger sister of fuzzy logic
Provinský, P.
Neural Network World. 2017, 27(5), s. 479-497. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://nnw.cz/obsahy17.html
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
2.How to Drive a Car Inexpensively and Safely
Nagy, I. - Pecherková, P., - Provinský, P.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 9-13. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
3.Fraktály a neceločíselné dimenze
Provinský, P.
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2013, 88(4), s. 1-6. ISSN 0035-9343. Dostupné z: http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=19&PolozkaID=21&ClanekID=162
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.