Mgr. Pavel Provinský

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F408 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358448
+420-224890727
E-mail:
provipav@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11STAT - Statistika
Cvičení:
11GIE - Geometrie
11LA - Lineární algebra
11STAT - Statistika

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Floppy Logic as a Generalization of Standard Boolean Logic
Provinský, P.
Neural Network World. 2020, 30(3), 193-209. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Floppy Logic - Instructions for Use
Provinský, P.
Neural Network World. 2018, 28(5), 473-494. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
3.Dlaždičky
Provinský, P.
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2018, 93(3), 1-8. ISSN 0035-9343.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Floppy logic – a younger sister of fuzzy logic
Provinský, P.
Neural Network World. 2017, 27(5), 479-497. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
5.Fraktály a neceločíselné dimenze
Provinský, P.
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2013, 88(4), 1-6. ISSN 0035-9343.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
6.How to Drive a Car Inexpensively and Safely
Nagy, I. - Pecherková, P., - Provinský, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 9-13. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.