doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F408 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358448
+420-224890727
E-mail:
suzdaevg@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11STS - Stochastické systémy
Cvičení:
11STS - Stochastické systémy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Raissa Likhonina
Ing. Matej Petrouš

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. Unified Approach to Different Types of Components
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
Springer, Cham. 2017, Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-64671-8
Zahraniční jiná kniha
2.Clustering with a Model of Sub-Mixtures of Different Distributions
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Petrouš, M.
In: Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2017 IEEE 15th International Symposium on. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda. 2017
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
3.Initialization of Recursive Mixture-based Clustering with Uniform Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pecherková, P., - Likhonina, R.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Madeira: SciTePress. 2017
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
4.An online estimation of driving style using data-dependent pointer model
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2017, s. 23-36. ISSN 0968-090X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
5.Recursive Clustering Hematological Data Using Mixture of Exponential Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Petrouš, M.
In: Proceedings of International Conference on Intelligent Informatics and BioMedical Sciences ICIIBMS 2017. Okinawa: Okinawa Institute of Science and Technology. 2017
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
6.On-line mixture-based alternative to logistic regression
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
Neural Network World. 2016, 26(5), s. 417-437. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz/doi/2016/NNW.2016.26.024.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
7.Expert-based Initialization of Recursive Mixture Estimation
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Mlynářová, T.
In: SGUREV, V., et al., eds. 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). Sofia, 04.09.2016 - 06.09.2016. Sofia: IEEE. 2016, ISBN 978-1-5090-1354-8. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7737439/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Comparison of Various Definitions of Proximity in Mixture Estimation
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). Lisbon, 29.07.2016 - 31.07.2016. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications. 2016, ISBN 978-989-758-198-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
9.Mixture-based Clustering Non-gaussian Data with Fixed Bounds
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: JOTSOV, V., et al., eds. 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). Sofia, 04.09.2016 - 06.09.2016. Sofia: IEEE. 2016, s. 265-271. ISBN 978-1-5090-1354-8. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7737431/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
10.Mixture-based cluster detection in driving-related data
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Pecherková, P., - Urbaniec, K.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku
11.Mixture Multi-Step-Ahead Prediction
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society. The 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society. Piraeus, 30.06.2015 - 04.07.2015. Piraeus: University of Piraeus, Greece. 2015, s. 727-738.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Recursive Estimation of Mixtures of Exponential and Normal Distributions
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Warsaw, 24.09.2015 - 26.09.2015. Ternopil: Ternopil National Economic University. 2015, s. 137-142. ISBN 9781467383615.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.Double Optimization of Fuel Consumption and Speed Tracking
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pavelková, L., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processingn. 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processingn. Caen, 03.07.2013 - 05.07.2013. Caen: IFAC. 2013, s. 305-310. ISBN 978-3-902823-37-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Optimization of Driving Based on Currently Measured Data
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Haag, 06.10.2013 - 09.10.2013. Red Hook, NY: Curran Associates. 2013, s. 2088-2093. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4799-2914-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.