Ing. Jana Jíšová

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv osob se sníženou schopností pohybu a orientace na parametry pěších proudů
Jíšová, J. - Kruntorád, J., - Kočárková, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 96-102. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Plošné nároky cestujících v závislosti na přepravovaném zavazadle
Kruntorád, J. - Jíšová, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Design of Public Transport Stops and Stations and its Contribution to Attractive and Accessible Public Transport
Kočárková, D. - Novotný, V., - Jíšová, J.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-8. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
4.Design of Public Transport Stops and Stations and its Contribution to Attractive and Accessible Public Transport
Kočárková, D. - Jíšová, J., - Novotný, V.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-8. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.