Bc. Ondřej Doležal

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-439 - Horská 3, Praha
B-103 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357960
E-mail:
ondra@fd.cvut.cz
Pozice:
systém IT administrátor

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
14KSP - Konstruování s podporou počítačů

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://cebass.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.