Ing. Michal Koubek

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Silniční obzor. 2018, 79(4), 94-99. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
In: Sborník příspěvků - konference dopravní infrastruktura 2017. Praha 5: Ing. Jindřich Volf, CSc. - Agentura Viaco, 2017.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
3.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.