Ing. Jakub Řada

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Tomáš Musil, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
radajak3@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
14PRG - Programování

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace kompresního algoritmu MSC do FPGA
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.The first hardware MSC algorithm implementation
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Neural Network World. 2017, 27(6), 541-555. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
3.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
4.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP2013-21.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití dynamické parciální rekonfigurace a dalších technik pro komplexní zvýšení výkonu Multistreamového kompresního algoritmu
Řada, J.
2018 - 2019
SGS18/151/OHK3/2T/16