Ing. Radek Papež

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?
Michl, Z. - Papež, R., - Kováč, Juraj
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2015, ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/clanky/dva-tydny-po-studence-prejezdy-funguji-a-co-dal

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.