info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. David Vodák

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Skill Training Alliance For the Future European Rail System
řešitel: Jiroušek, O.
spoluřešitelé: Costa Jordao, T. - Javořík, T. - Malinovský, V. - Nouzovský, L. - Přikrylová, S. - Týfa, L. - Vodák, D.
2021 - 2024
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění) - 621684-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-SSA-B
2.Stanovení a optimální využití parametrů železniční dopravní cesty
řešitel: Purkart, P.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Javořík, T. - Mládek, Š. - Týfa, L. - Vodák, D.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/138/OHK2/2T/16
3.Technické parametry železniční dopravní cesty pro optimální provozní koncepci
řešitel: Purkart, P.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Javořík, T. - Týfa, L. - Vodák, D.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/150/OHK2/2T/16