info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. David Vodák, Ph.D.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S