Ing. David Vodák

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Stanovení optimálních parametrů úprav železničních tratí - typizace tratí a jejich úprav
Vodák, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 126-132. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Optimální parametry a trasování železniční dopravní cesty - typizace tratí a jejich úprav
Vodák, D.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 110-117. ISBN 978-80-01-06765-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Planning the Construction of High-speed Lines in the Czech Republic and Its Methodological Evaluation in Terms of Transport Service of Region
Purkart, P. - Javořík, T. - Týfa, L., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2020, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2020. p. 630-637. ISBN 978-83-959742-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Plán dopravní obslužnosti města Kolín pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
5.Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Possible Changes in Transport Conception of International and Long-distance Railway Connections Relating the Construction of New High-speed Railway Lines in the Czech Republic
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Jacura, M.
[Unpublished Lecture] Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice. 2020-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2020)
7.Parametry infrastruktury a provozní koncepce v železniční dopravě
Purkart, P. - Vodák, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2019 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. p. 60-68. ISBN 978-80-89565-40-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
8.Zvýšení kvality parametrů vybraných železničních tratí mimo síť TEN-T
Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 116-123. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
9.Stanovení optimálních parametrů úprav železničních tratí
Vodák, D. - Jacura, M., - Purkart, P.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 160-167. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
10.The assesment of priorities in the construction of new tram lines in Prague by using the multicriterial linear optimization
Teichmann, D. - Týfa, L. - Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2019, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2019. p. 281-288. ISBN 978-83-945717-8-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
11.Optimization of Transport Service of Linear Railway Networks
Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 93-98. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
12.Možnosti zajištění osobní dopravy na vybrané železniční síti Plzeňského kraje po dokončení modernizace trati Rokycany – Plzeň
Purkart, P. - Vodák, D.
In: Verejná osbná doprava 2018 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. p. 51-65. ISBN 978-80-89565-36-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
13.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. p. 200-207. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
14.Optimální parametry a trasování železniční dopravní cesty
Vodák, D.
[Research Report] 2018.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
15.Zkušenosti z přípravy projektu vysokorychlostní trati „High Speed Two“ pro Českou republiku
Vodák, D. - Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 2017(44), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
16.Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec
Vodák, D.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 2017(44), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
17.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
18.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 74-78. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
19.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. pp. 1-44. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
20.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 2-102. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
21.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.