info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Petr Musil

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

15W2OZ - Ochrana zdraví v dopravě a EU (přednášející, cvičící)
15W2PT - Potraviny v dopravě (přednášející, cvičící)
15Y1BO - Bezpečnost práce a ochrana zdraví (přednášející, cvičící)
15Y1HE - Hygiena práce a ergonomie v dopravě (přednášející, cvičící)
15Y2OZ - Ochrana zdraví v dopravě a EU (přednášející, cvičící)
15Y2PT - Potraviny v dopravě (přednášející, cvičící)
615W1BO - Bezpečnost práce a ochrana zdraví (přednášející, cvičící)
615W1HE - Hygiena práce a ergonomie v dopravě (přednášející, cvičící)
615W2OZ - Ochrana zdraví v dopravě a EU (přednášející, cvičící)
615W2PT - Potraviny v dopravě (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Interakce doprava - potraviny
  15X1ID - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S