Ing. Marek Blaščík

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12NAP - Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů
12TKV - Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv stárnutí na modifikovaná asfaltová pojiva
Blaščík, M.
In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. p. 1-7. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.