Ing. Jaroslav Kácovský

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy
Cvičení:
12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poznatky řešitelů z provedených bezpečnostních inspekcí na železničních přejezdech ve Středočeském kraji
Kácovský, J. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Silniční obzor. 2019, 80(4), 107-112. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Doprava ve veřejném prostoru
Fialová, I. - Habalová, M. - Kácovský, J., - Kocourek, J.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 26-32. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
3.Examination of Logical Trends in Traffic Conflicts and Traffic Accidents in the Context of Road Safety at Roundabouts
Kácovský, J. - Kocourek, J., - Padělek, T.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
4.The Relationship of Traffic and Quality of Live
Habalová, M. - Kácovský, J.
In: 8th International Scientific Conference CMDTUR 2018. Žilina: University of Žilina, 2018. p. 132-140. ISBN 978-80-554-1485-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.