info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. František Kekula

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20GINS - Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy (přednášející, cvičící)
20Y1OK - Osvětlování pozemních komunikací (přednášející, cvičící)
614GISS - Geografické informační systémy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S