covid-19 info

logo ČVUT

Ing. František Kekula

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Design assistance model of traction battery
Sadil, J. - Kekula, F. - Toman, R., - Doleček, V.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
2.Potenciál veřejného osvětlení jako zásadní městský prvek
Tichý, T. - Kekula, F. - Jíšová, J., - Filip, J.
In: 25. mezinárodní konference Městského inženýrství 2020. Praha: ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2020. p. 82-89. ISBN 978-80-88265-25-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Potential der öffentlichen Beleuchtung als ein grundsätzliches Stadtelement
Kekula, F. - Tichý, T. - Jíšová, J., - Filip, J.
In: 25. mezinárodní konference Městského inženýrství 2020. Praha: ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2020. p. 87-96. ISBN 978-80-88265-25-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
4.Metodika využití 3D dat pro rekonstrukce pozemních komunikací
Hrubeš, P. - Langr, M., - Kekula, F.
[Certified Methodology (for RIV)] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
5.Pavement Rehabilitation Using 3D Measuring with the Concept of Smart City
Kekula, F. - Langr, M., - Hrubeš, P.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-5. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
6.Project Smart Danube Region, Part 1
Přibyl, O. - Matowicki, M. - Kekula, F. - Purkrábková, Z., - Beneš, V.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Applied Mathematics, 2018.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2018)
7.Analýza parkování v ČR
Kekula, F. - Langr, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 72/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
8.Analýza dopravních kongescí a možnosti řešení jejich negativních dopadů pro vozidla Škoda Auto
Hrubeš, P. - Kekula, F.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 552016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.