Ing. Tereza Topková

fotografie osoby
Místnost:
A-234b - Horská 3, Praha
E-mail:
topkoter@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
21CNSY - CNS systémy
21ZALD - Základy letecké dopravy
21ZLS - Zabezpečovací letecké systémy

Vedoucí studentského projektu:

CNS/ATM technologie a provozní postupy
  21X1CA - bakalářský studijní program
  21X2CA - navazující magisterský studijní program
CNS/ATM Systémy
  21X1CL - bakalářský studijní program
  21X2CL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.CONTRAIL ANALYSIS WITH AIRCRAFT DERIVED DATA
Palečková, L. - Kraus, J., - Topková, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
2.Aircraft Contrail Research
Lán, S. - Topková, T., - Kameníková, I.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Identification of BDS Registers
Topková, T. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Alternativní metody navigace pro případ nedostupnosti GNSS v letectví
Topková, T.
2019 - 2020
SGS19/132/OHK2/2T/16