info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Přemysl Toman

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
A-325 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224354151
E-mail:
tomanpre@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

16DOTE - Dopravní technika (přednášející, cvičící)
16DPO - Dopravní prostředky (přednášející, cvičící)
16DPY - Dopravní prostředky (přednášející, cvičící)
16DYJ - Dynamika jízdy vozidla (přednášející, cvičící)
16PDP - Principy návrhu dopravních prostředků (přednášející, cvičící)
16STK - Simulace a testování konstrukcí a systémů vozidel (přednášející, cvičící)
16TAJ - Technologické aspekty jakosti (přednášející, cvičící)
16Y1RE - Řídící a elektronické systémy vozidel (přednášející, cvičící)
16Y2MK - Metody kvality v oblasti dopravních prostředků (přednášející, cvičící)
616DPY - Dopravní prostředky (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečný motocykl
  16X1CD - bakalářský studijní program
  16X1CM - bakalářský studijní program
  16X2CD - navazující magisterský studijní program
Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků
  16X1OD - bakalářský studijní program
  16X2OS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.TVŮRČÍ PRÁCE STUDENTŮ V RÁMCI PROJEKTU MOTOSTUDENT ELECTRIC 2022 - CTU LIONS
řešitel: Svoboda, J.
spoluřešitelé: Mík, J. - Toman, P.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
2.Studentský městský elektromobil
řešitel: Mík, J.
spoluřešitelé: Svoboda, J. - Toman, P.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
3.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Mík, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Machan, J. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Skolilová, P. - Svoboda, J. - Toman, P. - Votruba, Z. - Válek, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/21/F6
4.Vývoj interaktivního simulátoru jednostopého vozidla a interaktivní simulace v oblasti motocyklů umožňující hodnocení bezpečnosti jezdce a prvků HMI na jednostopém vozidle
řešitel: Svoboda, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Toman, P.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/129/OHK2/2T/16
5.Systém na podporu jezdce motocyklu - zvýšení výkonnosti a zefektivnění tréninku
řešitel: Toman, P.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Dáňa, R. - Machan, J. - Mashko, A. - Orlický, A. - Svoboda, J.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/130/OHK2/2T/16