Ing. Akshaya Jayakumar

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
jayakaks@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ED - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.DEVELOPMENT OF AN ELECTRIC BICYCLE FOR A SHARING SYSTEM IN PRAGUE
Deleenheer, W. - Jáneš, L., - Jayakumar, A.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 24-31. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
2.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. ISBN 978-80-01-05662-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
3.Driver Behaviour in Long Tunnels
Jayakumar, A. - Faber, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
4.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 251-256. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
5.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Děčín, 2014-09-10/2014-09-12. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Sborník (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.