covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Alina Mashko

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-166 - Jugoslávských partyzánů , Praha
A-350 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355086
+420-224354151
E-mail:
mashkali@fd.cvut.cz
Člen:
Redakce časopisu Neural Network World
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Redakce časopisu Neural Network World

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
16MRJ - Modelování rozhraní člověk-stroj
16SHMI - Simulace a HMI
Cvičení:
16MRJ - Modelování rozhraní člověk-stroj
16SHMI - Simulace a HMI

Vedoucí studentského projektu:

HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Drowsiness in Drivers of Different Age Categories While Performing Car Following Task
Mashko, A. - Orlický, A.
In: Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region. Cham: Springer, 2020. p. 206-214. ISSN 2523-3459. ISBN 978-3-030-22375-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
2.New Concepts of Automotive Electronic Systems
Mashko, A. - Snášel, V. - Šimonik, P. - Mrověc, T. - Harach, T. - Klein, T. - Takáč, J. - Sobek, M. - Vršechký, Z. - Krömer, P. - Platoš, J. - Prokop, P. - Olivka, P. - Gaura, J. - Fusek, R. - Nowaková, J. - Peterek, F. - Klein, J. - Radecký, M. - Bartík, O. - et al.
[Research Report] 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
3.Motostudent Electric 2019/20 business project
Toman, P. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Jozová, Š. - Heřmanová, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Technical Report] 2020.
Technická zpráva (2020)
4.Automatic Evaulation System for Unity
Orlický, A. - Toman, P. - Svoboda, J. - Mashko, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
5.Vozidlový simulátor s hodnocením kvality řízení v reálném čase
Orlický, A. - Svoboda, J. - Toman, P. - Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
6.Usability testing of UIs in car with seniors
Toman, P. - Lehet, D. - Mashko, A. - Machan, J., - Bouchner, P.
[Research Report] 2019.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2019)
7.Digital Assistant(s) One vs. Multiple Assistant
Toman, P. - Mashko, A. - Válek, J. - Machan, J., - Bouchner, P.
[Research Report] 2019.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2019)
8.Book of Abstracts. 6th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Mashko, A. ed., - Válek, J. ed.
Prague, 2018-12-03. Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Sborník (2018)
9.SUBJECTIVE METHODS FOR ASSESSMENT OF DRIVER DROWSINESS
Mashko, A.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 64-67. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
10.MODEL CAR TRANSPORT SYSTEM - MODERN ITS EDUCATION TOOL
Bouchner, K. - Mashko, A.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 5-9. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
11.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online). Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter, 2017. ISSN 2333-4959.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
12.DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE
Bouchner, P. ed. - Mashko, A. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Sborník (2017)
13.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Advances in Transportation Studies. 2016, 2016(1), 37-50. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
14.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), 205-210. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
15.Driver-Car Interaction and Safety Conference
Bouchner, P. org. - Mashko, A. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
16.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Experiment Design and possible evaluation methodology for VAP vehicles
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Mík, J., - Bouchner, P.
[Research Report] Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2016. Report no. SGS15/224/OHK2/3T/16-17IR.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
18.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2016.
Sborník (2016)
19.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
20.Eye-tracking
Mík, J. - Mashko, A.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
21.Dynamic Human-Machine Interface for Electrical Vehicle design guidelines
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Mashko, A. - Abishev, K., - Mukanov, R.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
22.Review of approaches to the problem of driver fatigue and drowsiness
Mashko, A.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
23.Visual Investigation of Driver Behavior for Fatigue Detection – Driving Simulator Experiments
Mashko, A. - Bouchner, P.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 72-76. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
24.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
In: 2015 Road Safety & Simulation International Conference PROCEEDINGS. Orlando, FL: University of Central Florida, 2015. pp. 593-605. ISBN 978-1-4951-7445-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
25.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Bouchner, P. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Research Report] 2015. Report no. UDP 2015/46.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
26.Požadavky uživatelů off-road automobilů na informace při jízdě v terénu
Bouchner, P. - Mashko, A., - Mík, J.
[Research Report] 2015. Report no. UDP 2015-1.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Study of poblematics of HMI for Electric vehicle and Hybrid electric vehicles - internal research paper.
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Bouchner, P. - Šumelda, A., - Mík, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
28.Experimentální porovnání vlivurůzných sdělovačů ve vozidlech na únavu očí řidiče
Bouchner, P. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Experimentální výzkum únavy řidičů s využitím vizuální detekce chování
Mashko, A.
2016 - 2018
SGS16/254/OHK2/3T/16