Ing. Michal Matowicki, Ph.D.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Addressing EU climate targets: Reducing CO2 emissions using cooperative and automated vehicles
Přibyl, O. - Blokpoel, R., - Matowicki, M.
Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2020,(86), ISSN 1361-9209.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.The need for balanced policies integrating autonomous vehicles in cities
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
3.Subjective evaluation of a traffic stream quality by drivers
Matowicki, M. - Kuklová, J.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Mík, J. ed. - Růžička, J. ed. - Kalivodová, M. ed. - Richter, P. ed. - Neuhäuserová, M. ed., - Matowicki, M. ed.
Prague, 2020-11-19. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. ISBN 978-80-01-06793-2.
Sborník (2020)
5.Potential of a Travel Mode Change in Smart Cities: A Review
Moudrá, K. - Matowicki, M. - Přibyl, O., - Bruhová-Foltýnová, H.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
6.Project Smart Danube Region, Part 1
Přibyl, O. - Matowicki, M. - Kekula, F. - Purkrábková, Z., - Beneš, V.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Applied Mathematics, 2018.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2018)
7.Understanding of Drivers Speed Decisions to Improve Traffic Management on Highways of the Future
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST. Basel: Springer, 2018. p. 274-283. vol. 222. ISSN 1867-8211. ISBN 9783319937090.
Stať ve sborníku (2018)
8.CROSS-STUDY RESEARCH ON UTILITY AND VALIDITY OF DRIVING SIMULATOR FOR DRIVER BEHAVIOR ANALYSIS
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 68-73. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
9.SPEED COMPLIANCE IN FREEWAY VARIABLE SPEED LIMIT SYSTEM–CASE STUDY OF THE PRAGUE CITY RING
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(1), 69-78. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
10.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. Praha: Československá sekce IEEE, 2016. pp. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
11.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
12.Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Silniční obzor. 2015, 76(5), 135-139. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
13.Autonomní vozidla - Vodorovné dopravní značení
Přibyl, P. - Soukup, P., - Matowicki, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2015. Report no. 101/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
14.Suggestion of bus preference in the urban area of the Bialystok city
Tichý, T. - Matowicki, M.
Archives of Transport System Telematics. 2014, 7(4), 24-28. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
15.Simulation of the bus traffic preference in the area of the Bialystok city.
Matowicki, M.
Master Thesis. CTU FTS. Department of Applied Mathematics.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj vlakového expertního systému zodpovědného za chování autonomního vlaku
Matowicki, M.
2020 - 2022
CK01000111
2.Analýza subjektivního hodnoceni kongesce řidiči
Matowicki, M.
2019 - 2020
SGS19/120/OHK2/2T/16
3.Studium tolerance a dodržování rychlosti určovaných systémem proměnných rychlostních limitů při využití simulátoru řízení a sledování pohybu očí
Matowicki, M.
2016 - 2017
SGS16/186/OHK2/2T/16