Ing. Michal Matowicki

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11ZDA - Zpracování dat

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.CROSS-STUDY RESEARCH ON UTILITY AND VALIDITY OF DRIVING SIMULATOR FOR DRIVER BEHAVIOR ANALYSIS
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: BOUCHNER, P. a MASHKO, A., eds. DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Driver-Car Interaction and Safety Conference 2016. Prague, 16.06.2016 - 17.06.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2017, s. 68-73. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4021
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
2.SPEED COMPLIANCE IN FREEWAY VARIABLE SPEED LIMIT SYSTEM–CASE STUDY OF THE PRAGUE CITY RING
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(1), s. 69-78. ISSN 1896-0596. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2016/zeszyt1/2016t11z1_07.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
3.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. 11th international Conference ELEKTRO 2016. Strbske Pleso, 16.05.2016 - 18.05.2016. Praha: Československá sekce IEEE. 2016, s. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
4.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Silniční obzor. 2015, 76(5), s. 135-139. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
6.Autonomní vozidla - Vodorovné dopravní značení
Přibyl, P. - Soukup, P., - Matowicki, M.
Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. 2015, 101/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
7.Suggestion of bus preference in the urban area of the Bialystok city
Tichý, T. - Matowicki, M.
Archives of Transport System Telematics. 2014, 7(4), s. 24-28. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
8.Simulation of the bus traffic preference in the area of the Bialystok city.
Matowicki, M.
Diplomová práce.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Studium tolerance a dodržování rychlosti určovaných systémem proměnných rychlostních limitů při využití simulátoru řízení a sledování pohybu očí
Matowicki, M.
2016 - 2017
SGS16/186/OHK2/2T/16