info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Michal Matowicki, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
E-mail:
michal.matowicki@cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / katedra aplikované matematiky / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice
Osobní email
matowicki.m@gmail.com

Není vyučujícím žádného předmětu.

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Halil Cevik, MSc.

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní digitální dvojče v chytrých městech
  11X1GM - bakalářský studijní program
  11X1GS - bakalářský studijní program
  11X2GE - navazující magisterský studijní program
Matematické nástroje pro moderní letectví
  11X1NL - bakalářský studijní program