Ing. Michal Novák

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Obor:
L - Dopravní logistika
Školitel:
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
novakm68@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
L - Dopravní logistika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.City logistika potrubní dopravou
Novák, M.
Acta Logistica Moravica. 2017, 7(2), 26-34. ISSN 1804-8315.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
2.Spojení satelitních městských částí
Strakoš, V - Novák, M.
International Journal of Traffic and Transportation Engineering. 2017, 6 (2)(6), 36-42. ISSN 2325-0070.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
3.SPOJENÍ SATELITNÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Novák, M. - Strakoš, V.
Doprava a Logistika. 2015, 15/2015(34/2015), 1-11. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
4.DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – RYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Novák, M.
Acta Logistica Moravica. 2015, 5(2015/2), 50-64. ISSN 1804-8315.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.