covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Šárka Jozová

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11STAT - Statistika
11STS - Stochastické systémy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modelování a odhad měřených veličin
Jozová, Š. - Nagy, I.
Automa. 2020, 26(1), 26-31. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Estimation of discrete data using binomial mixture
Jozová, Š. - Nagy, I.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Motostudent Electric 2019/20 business project
Toman, P. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Jozová, Š. - Heřmanová, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Technical Report] 2020.
Technická zpráva (2020)
4.Motostudent - Závodní elektrický motocykl 2018
Toman, P. - Mík, J. - First, J. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Orlický, A. - Plomer, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Skarolek, P. - Ira, L. - Válek, J. - Růžička, M., - Paprčka, O.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
5.Motostudent - Závodní benzínový motocykl 2018
First, J. - Toman, P. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Svoboda, J. - Mík, J. - Orlický, A. - Válek, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Růžička, M., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
6.Motostudent Petrol 2017/2018 project
Toman, P. - Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Orlický, A. - First, J. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Mík, J. - Růžička, M. - Paprčka, O. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Technická zpráva (2018)
7.Motostudent Electric 2017/2018 project
Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Toman, P. - Jozová, Š. - Bouchner, P. - First, J. - Plomer, J. - Mík, J. - Skarolek, P. - Ira, L. - Růžička, M. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Technická zpráva (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozšíření metody nezávislých směsí pro analýzu diskrétních dat
Jozová, Š.
2021 - 2021
SGS21/077/OHK2/1T/16
2.Predikce diskrétních dat pomocí modelu nezávislých směsí
Jozová, Š.
2020 - 2020
SGS20/080/OHK2/1T/16
3.Využití nekategorických rozdělení pro analýzu diskrétních dat
Jozová, Š.
2019 - 2019
SGS19/078/OHK3/1T/16