info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Rudolf Vávra

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
vavrarud@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra chytrých měst a regionů (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S