Ing. Rudolf Vávra

fotografie osoby
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
E-mail:
vavrarud@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Long-Distance Railway Passenger Transport in Prague - Dresden/Cheb Relations
Vávra, R. - Janoš, V.
In: Modern Traffic Engineering in the System Approach to the Development of Traffic Networks. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 257-274. ISSN 2194-5365. ISBN 978-3-030-34069-8.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2020)
2.Proposal of Processing Machine-Readable Railway Infrastructure Data
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 27-35. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Arrangement of the internal environment structure of the SW database for the technological timetable construction
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
In: Horizonty železničnej dopravy 2020. Žilinská univerzita v Žilině, 2020.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Expertní posudek na Studii APC "Komercionalizace provozu SC Pendolino"
Janoš, V. - Fridrišek, P. - Metelka, S. - Vávra, R. - Jacura, M., - Teichmann, D.
[Research Report] 2020.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2020)
5.Long-distance Railway Passenger Transport in Prague-Dresden/Cheb Relations
Vávra, R. - Janoš, V.
In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer Nature, 2020. p. 257-274. vol. 1083. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-34068-1.
Stať ve sborníku (2020)
6.Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha – Drážďany/Cheb
Vávra, R. - Janoš, V.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2019, 2019(1), 1-18. ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
7.Comparison of Different Conceptions of Suburban Railway Transport
Vávra, R. - Janoš, V.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
8.Synergie v plánování železničních linek. Zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou. Metodika
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Mazel, D. - Vávra, R. - Vašíček, R. - Karkošiaková, N. - Růžička, J. - Michl, Z. - Kříž, M., - Sojka, M.
[Applied Certified Methodology] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
9.Long-distance Railway Passenger Transport in Prague – Dresden/Cheb Relations
Vávra, R. - Janoš, V.
In: Transport Systems. Theory and Practice.. Katowice: Faculty of Transport, Silesian University of Technology, 2019. p. 121. 1. ISBN 978-83-945717-9-5.
Abstrakt ve sborníku (2019)
10.Proposal of Modifications of the Urban Public Transport in Rakovník
Vávra, R.
In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. p. 135-142. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
11.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 43-48. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
12.Analysis of Competitiveness of Railway Passenger Transport between Rakovník and Prague
Janoš, V. - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 86-90. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
13.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
14.Analysis of Competitiveness of Railway Passenger Transport between Rakovník and Prague
Janoš, V. - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 20-21. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
15.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. pp. 29-30. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.