info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Rudolf Vávra

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
vavrarud@fd.cvut.cz
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Zajištění báze dat o národní železniční infrastruktuře a metodiky její aktualizace na základě strojově čitelných dat pro účely návrhu GVD a mikrosimulace provozu.
řešitel: Michl, Z.
spoluřešitelé: Janoš, V. - Kužel, V. - Mazel, D. - Vávra, R.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/122/OHK2/2T/16