Bc. Radek Volf

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 25
Obor:
IS - Inteligentní dopravní systémy
Zapsán na projektu:
20X2PS - Řízení a modelování silniční dopravy

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení