covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Karolína Zpěváčková

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Školitel specialista:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Functional and new proposed smart solutions in public transport in the Czech Republic
Čarský, J. - Zpěváčková, K., - Liutov, D.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Role pěšího provozu v kontextu aktuálních dopravních trendů
Zpěváčková, K.
2019 - 2020
SGS19/121/OHK2/2T/16