doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
E-mail:
szabo@fd.cvut.cz
Funkce:
předseda oborové rady oboru 3708V017 - P doktorského studia / FD
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vedoucí studentského projektu:

Logistika letecké dopravy
  21X1LL - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 513-516. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Deficits in social disasters’ management and tasks for future research
Procházková, D. - Szabo, S.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 425-432. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Aviation Technology Life Cycle Management: Importance for Aviation Companies, Aerospace Industry Organizations and Relevant Stakeholders
Szabo, S. - Koblen, I.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), s. 15-24. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4145/4003
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
4.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), s. 11-14. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4119/3994
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
5.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), s. 89-97. ISSN 2300-861X. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2017/zeszyt2/2017t12z2_09.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
6.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
7.Optimization of the parameters of aircraft ground handling by cost function
Szabo, S. - Jenčová, E. - Vagner, J. - Koščák, P., - Miženková, Ž.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Herlany, 20.09.2017 - 21.09.2017. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2017, s. 733-739. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Aerodynamika a mechanika letu
Neštrák, D. - Szabo, S.
Bratislava: Magnet Press Slovakia. 2017, ISBN 978-80-89169-39-9.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
9.Determination of the Minimum Amount of Financial Costs in the Event of Occurrence of Selected Crisis Situations Caused by Passengers at the Airport
Szabo, S. - Tobisová, A. - Rózenberg, R., - Vajdová, I.
Research in Economics and Management. 2017, 2(3), s. 125-134. ISSN 2470-4407. Dostupné z: http://www.scholink.org/ojs/index.php/rem/article/view/1039/1188
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
10.The Slovak MIGs will finish at 2020, what next?
Kandráč, P. - Rozenberg, R. - Szabo, S., - Socha, L.
In: Distance Learning, Simulation and Communication 2017. Distance Learning, Simulation and Communication 2017. Brno, 01.06.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 139-146. ISBN 978-80-7231-416-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.UH60M pre Slovensko - Black Hawk down!
kandráč, P. - Szabo, S.
Obrana. 2017, 25(9), s. 21-23. ISSN 1336-1910.
Článek
12.Manažment životného cyklu leteckej techniky II.
Koblen, I. - Szabo, S.
Košice: Multiprint, s.r.o.. 2017, ISBN 978-80-553-2829-4. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Stanislav_Szabo/publication/320336164_Manazment_zivotneho_cyklu_leteckej_techniky_II/links/59de93e1458515376b29e676/Manazment-zivotneho-cyklu-leteckej-techniky-II.pdf
Vědecká kniha česky
13.New Trends in Process Control and Production Management
Procházková, D. ed. - Szabo, S. ed.
New Trends in Process Control and Production Management. Košice, 18.05.2017 - 22.05.2017. London: Taylor & Francis. 2017, ISBN 978-1-138-05885-9.
Sborník
14.Pilot fatigue as one of the factors causing air accidents
Zgodavová, Z. - Rózenberg, R. - Szabo, S. - Socha, V., - Němec, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Herlany, 20.09.2017 - 21.09.2017. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2017, s. 882-887. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.A brief overview on ground handling charges and some costs reduction
Mikula, B. - Szabo, S. - Rózenberg, R. - Tobisová, A., - Puškáš, T.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Herlany, 20.09.2017 - 21.09.2017. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2017, s. 519-524. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Determination of Financial and Economic Implications of Air Accident at the Airport
Tobisová, A. - Szabo, S. - Seňová, A. - Rózenberg, R., - Socha, Ľ.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Herlany, 20.09.2017 - 21.09.2017. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2017, s. 817-824. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Risk-Based Indicators Implementation and Usage
Plos, V. - Soušek, R., - Szabo, S.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 235-237. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku
18.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016
Uplatněná certifikovaná metodika
19.Technology Readiness Levels and System Readiness Levels Issues in the Context of Their Using within the Security and Defence Research and Acquisition Processes
Szabo, S. - Koblen, I., - Vajdová, I.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 150-164. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.Leveraging the potential of big data analysisin aviation
Endrizalová, E. - Szabo, S., - Pšovský, R.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 2016(11), s. 1-8. ISSN 2344-2409. Dostupné z: http://itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/357-11-cislo-clanok-1
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
21.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2016, ISBN 978-80-7204-944-8.
Vědecká kniha česky
22.Manageability of Airport Organizational Factors and Their Influence on Safety Events’ Realization
Němec, V. - Stojić, S., - Szabo, S.
Zeszyty Naukowe. 2016, 4(31), s. 63-70. ISSN 1641-9723.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
23.Hodnocení psychofyziologického stavu u pilotů ve výcviku
Háková, A. - Otáhal, M., - Szabo, S. opon.
2016. Diplomová práce. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství.
Diplomová práce
24.A Core of Proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
Košická bezpečnostná revue. 2016, 6(2), s. 387-391. ISSN 1338-4880. Dostupné z: https://www.vsbm.sk/data/revue/revue-2-16.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
25.Analysis of the Aircraft Call - Sign Similarities in FIR Prague
Frei, J. - Szabo, S.
International Journal of Engineering Research and Development. 2016, 12(10), s. 46-51. ISSN 2278-800X. Dostupné z: http://www.ijerd.com/paper/vol12-issue10/Version-2/H121024651.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
26.Metódy merania výkonnosti v leteckých profesiách
Socha, V. - Szabo, S. supervisor
2016. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
27.Regulation for aviation safety
Hulínská, Š. - Němec, V., - Szabo, S.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 2016(10), s. 38-41. ISSN 2344-2409. Dostupné z: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://itpb.eu/pdf/2016-2/8-Hul%C3%ADnsk%C3%A1+%C5%A0.+-+N%C4%9Bmec+V.+-+Szabo+S..pdf&wmode=transparent
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
28.Základy marketingu letiska II.
Szabo, S. - Vajdová, I.
1. vyd. Košice: Multiprint, s.r.o.. 2016, ISBN 978-80-89551-26-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
29.Current State of The Small RPAS maintenance in The Czech Republic
Hůlek, D. - Němec, V. - Szabo, S., - Sodomka, J.
Perner's contacts. 2016, 11(2), s. 25-30. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/43_2016/Hulek.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
30.Critical Elements in Piloting Techniques in Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 444-449. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
31.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 374-379. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
32.Passengers' Satisfaction as a key Factor for Airport Bussiness and Heading Activities
Vokáč, R. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina, 22.09.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 112-114. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Airport Customer Buying Behavior
Szabo, S. - Vajdová, I., - Žák, J.
In: Conference Proceedings of the 3rd International Scientific Conference „Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business". Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 22.10.2015 - 23.10.2015. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava. 2016, s. 51-57. ISBN 978-80-225-4163-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Spravedlivá cena za kvalitní a bezpečnou IZS v ČR
Němec, V. - Szabo, S., - Šantrůček, J.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Zuberec, 27.01.2016 - 29.01.2016. Žilina: Žilinská univerzita. 2016, s. 108-110. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
35.Vybrané aspekty problematiky ceny životného cyklu leteckej techniky
Szabo, S. - Koblen, I.
eXclusive Journal. 2016, 4(2), s. 166-175. ISSN 1339-0260.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
36.The Role of Taxonomies for the Safety Indicators definition
Plos, V. - Němec, V., - Szabo, S.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 238-241. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku
37.Meranie tepovej frekvencie ako ukazovateľa psychofyziologickej záťaže vo výcviku pilotov
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina, 22.09.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 108-111. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
In: MOLNÁR, K. a HERENCSAR, N., eds. Proceedings on 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Wien, 27.06.2016 - 29.06.2016. Brno: Brno University of Technology. 2016, s. 365-369. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-5090-1288-6. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7760898/
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
39.Subjective factors in Fatigue Risk Management
Hulínská, Š. - Szabo, S.
In: NOUZOVSKÝ, L., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
40.Dynamic Mathematical Model of Ground Support Equipment Utilization in Aircraft Technical Handling
Endrizalová, E. - Němec, V. - Szabo, S., - Soušek, R.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 759-762. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
41.Classified Information in The Media Spotlight And Trust in The State
Szabo, S. - Vitko, P.
IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). 2016, 18(9), s. 100-108. ISSN 2319-7668. Dostupné z: http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol18-issue9/Version-4/O180904100108.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
42.A Core of proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
In: 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA zborník abstraktov. 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA. Košice, 10.11.2016 - 11.11.2016. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 2016, s. 24. ISSN 1338-4880.
Abstrakt ve sborníku
43.Náklady na provoz letecké záchranné služby v ČR
Němec, V. - Szabo, S.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. NEW TRENDS IN AVIATION DEVELOPMENT 2016. Košice, 08.09.2016 - 09.09.2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta. 2016, ISBN 978-80-553-2628-3. Dostupné z: http://conferences.leteckafakulta.sk/NTaD2016/clanky/invited/02_Nemec_Szabo.pdf
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
44.SBAS Approach and its Comparison with Other Types of Approach
Štumper, M. - Machuta, J. - Kraus, J., - Szabo, S.
Perner's contacts. 2016, 11(4), s. 113-120. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/45_2016/Stumper.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
45.The Economic Benefits of Using the Flight Simulator for Pilots Training
Szabo, S. - Vajdová, I.
In: Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference. 4th International Scientific Conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 20.10.2016 - 21.10.2016. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava. 2016, s. 238-242. ISBN 978-80-225-4293-7. Dostupné z: http://mts-conference.euke.sk/wp-content/uploads/Zbornik_MTS_2016.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
46.Manažment životného cyklu leteckej techniky I.
Koblen, I. - Szabo, S.
1. vyd. Košice: Multiprint, s.r.o.. 2016, ISBN 978-80-89551-28-6.
Vědecká kniha česky
47.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Praha: Technologická agentura ČR. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
48.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2016
Jiná metodika (nejde do RIV)
49.The Assessment of Critical Infrastructure in the Czech Republic
Fuchs, P. - Němec, V. - Soušek, R. - Szabo, S. - Šustr, M., - Viskup, P.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Technologija. 2015, s. 418-424. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
50.Civilné dopravné lietadlá I.
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Nečas, P.
2. vyd. Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2015, ISBN 978-80-553-1389-4.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
51.Vrtuľníky v ozbrojených silách
Kandráč, P. - Szabo, S.
Obrana. 2015, 23(8), s. 22-23. ISSN 1336-1910.
Článek
52.An Evaluation Method of Complex Movement and Dynamic Stability of the Arm During Walking Based on Gyroscope Data
Socha, V. - Kutílek, P. - Schlenker, J. - Socha, L. - Szabo, S. - Cerny, R., - Begera, V.
In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015. Plzeň, 08.09.2015 - 09.09.2015. Plzeň: Západočeská univerzita. 2015, s. 215-220. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7301091
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
53.Prečo taktické dopravné lietadlá?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Obrana. 2015, 23(4), s. 24-25. ISSN 1336-1910.
Článek
54.Civilné dopravné lietadlá 2
Rozenberg, R. - Szabo, S.
1. vyd. Košice: Multiprint, s.r.o.. 2015, ISBN 978-80-89551-21-7.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
55.Sensor Networks for CBRNE Detection
Kraus, J. - Plos, V., - Szabo, S.
MAD Special. 2015, 2(2), s. 26-29. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
56.Inventory management of an economic entity - selected aspects
Limański, A. - Sowa, B., - Szabo, S.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(2), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://exclusiveejournal.sk/2-2015/inventory-management.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
57.Effect of the change of flight, navigation and motor data visualization on psychophysiological state of pilots
Socha, V. - Schlenker, J. - Kalavksý, P. - Kutílek, P. - Socha, L. - Szabo, S., - Smrčka, P.
In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. 13th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Herl'any, 22.01.2015 - 24.01.2015. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. 2015, s. 339-344. ISBN 978-1-4799-8221-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7061900
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
58.Aviation Technology Life Cycle Stages
Szabo, S. - Koblen, I., - Vajdová, I.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(3), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://www.exclusiveejournal.sk/files/files/95/84/32/9782c4f89f1d46afaec59202fd133c98/9782c4f89f1d46afaec59202fd133c98.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
59.Multi-Engine Training manual
Bureš, R. - Němec, V., - Szabo, S.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Technologija. 2015, s. 583-586. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
60.Robustness as a Method of Airline Pro-Active Disruption Management
Szabo, S. - Liptáková, D., - Vajdová, I.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(4), s. 151-156. ISSN 1973-7459. Dostupné z: http://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irease&page=article&op=view&path[]=18030
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
61.Aerosalón MAKS 2015: Jeden z najväčších leteckých sviatkov
Szabo, S.
Obrana. 2015, 23(11), s. 22-25. ISSN 1336-1910. Dostupné z: http://www.mosr.sk/data/disk/casopis/Obrana_11_2015.pdf
Článek
62.The Usage of MEDA Factors for Risk Assessment of Processess in Aircraft Maintenance
Plos, V. - Szabo, S.
In: Selected Risks of Business Processes. Rizika podnikových procesů 2015. Děčín, 29.10.2015 - 30.10.2015. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, s. 55-61. ISBN 978-80-01-05831-2. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/files/sbornik5en.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
63.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
64.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2015
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
65.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(5), s. 179-184. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
66.Příručka pro výcvik – Integrovaný kurs ATP(A)
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
67.Provozní příručka ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
68.Příručka pro výcvik – Modulové kursy teoretické výuky
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
69.Příručka systému řízení ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
70.Determinants of Supplier Selection in E - procurement Tenders
Szabo, S.
Journal of Applied Economic Sciences. 2015, 10(7), s. 1153-1159. ISSN 1843-6110.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
71.Hodnotenie bezpečnosti leteckej dopravy v rokoch 2013/2014
Vajdová, I. - Szabo, S.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Zuberec, 28.01.2015 - 30.01.2015. Žilina: MADO plus, s. r. o.. 2015, s. 84-88. ISBN 978-80-971908-0-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
72.Management bezpečnosti letiště
Szabo, S. - Němec, V., - Soušek, R.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2015, ISBN 978-80-7204-933-2.
Vědecká kniha česky
73.Classified Information in the Media Spotlight and Trust in the State
Vitko, P. - Szabo, S.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2015, 2015(2), s. 123-138. ISSN 2300-1739.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
74.Vybrané aspekty a dimenzie problematiky bezpečnosti dodávok v sektore obrany v kontexte európskej spolupráce
Szabo, S. - Koblen, I.
Košická bezpečnostná revue. 2015, 2015(2), s. 331-338. ISSN 1338-6956. Dostupné z: http://www.vsbm.sk/data/konferencia/REVUE_2_2015_conference.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
75.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
76.Examination of EGNOS Safety-of-live Service in Eastern Slovakia
Ciećko, A. - Grzegorzewski, M. - Oszczak, S. - Ćwiklak, J. - Grunwald, G. - Balint, J., - Szabo, S.
Annual of Navigation. 2015, 2015(22), s. 65-78. ISSN 1640-8632.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
77.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015). Central European Conference in Finance and Economics. Herlany, 30.09.2015 - 01.10.2015. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2015, s. 646-652. ISBN 978-80-553-2467-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
78.Stress in Pilot Training
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, L.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 20-25. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.Manažérstvo Kvality
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Soušek, R.
Košice: Rotaprint s.r.o.. 2015, ISBN 978-80-971877-1-2.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
80.Problems with Entry of Airlines to Airport Kosice and Their Possible Solutions
Maďoran, M. - Szabo, S., - Melníková, L.
In: Aeronautika 15. Aeronautika 15. Lublin, 15.10.2015 - 16.10.2015. Lublin: Lublin University of Technology. 2015, s. 6-12. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
81.Low Cost Airlines and Their Presence in the European Market
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 19-24. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
82.Fleet Assignment - Aircraft Cost Index
Endrizalová, E. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 91-93. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
83.Vícekriteriálne rozhodovanie ako metóda výberu vhodného typu lietadla
Melníková, L. - Szabo, S.
In: Bezpečnost a doprava. Bezpečnost a doprava. Hradec Králové, 14.02.2014. Pardubice: Institut Jana Pernera. 2014, s. 63-69. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
84.Logistic Costs of Quality and their Impact on Degree of Operaton Level
Pudlo, P. - Szabo, S.
Journal of Applied Economic Sciences. 2014, 9(3), s. 469-475. ISSN 1843-6110. Dostupné z: http://www.cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES_2014_Fall.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
85.Evaluation of relationship between the activity of upper limb and piloting precision
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K., - Szabo, S.
In: MAGA, D., ŠTEFEK, A., a BŘEZINA, T., eds. 16th Mechatronika 2014. Mechatronika. Brno, 03.12.2014 - 05.12.2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 405-410. ISBN 978-80-214-4817-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7018292
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
86.Air accidents, their investigation and prevention
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
eXclusive e-JOURNAL. 2014, 0(4), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://exclusiveejournal.sk/4-2014/1-socha-socha-szabo-nemec.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
87.Cloud Computing and the Catalogue of ICT Services
Línek, M. - Szabo, S., - Socha, V.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2014, 2(4), s. 86-94. ISSN 2300-1739. Dostupné z: http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/zeszyt_2_2014.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
88.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
In: MAGA, D., ŠTEFEK, A., a BŘEZINA, T., eds. 16th Mechatronika 2014. Mechatronika. Brno, 03.12.2014 - 05.12.2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 639-643. ISBN 978-80-214-4817-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7018334
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
89.State Authorities as media of Promoting Domestic Aviation Products Abroad
Kohútová, M. - Szabo, S., - Koblen, I.
In: New Trends in Aviation Development 2014. New Trends in Aviation Development 2014. Košice, 11.09.2014 - 12.09.2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta. 2014, ISBN 978-80-553-1650-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
90.Flight Crew Training Status in Czech Republic
Němec, V. - Szabo, S., - Endrizalová, E.
In: New Trends in Aviation Development 2014. New Trends in Aviation Development 2014. Košice, 11.09.2014 - 12.09.2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta. 2014, ISBN 978-80-553-1650-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
91.Evaluation of the Variability of Respiratory Rate as a Marker of Stress Changes
Socha, V. - Szabo, S. - Socha, L. - Kutílek, P., - Němec, V.
In: TRANSPORT MEANS 2014. Transport Means 2014. Kaunas, 23.10.2014 - 24.10.2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2014, s. 339-342. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
92.The Performance Measurement System – Potentials and Barriers for its Implementation in Healthcare Facilities
Szabo, S. - Sidor, J.
Journal of Applied Economic Sciences. 2014, 9(4), s. 728-735. ISSN 1843-6110.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
93.Využitie kapacity slovenských medzinárodných letísk
Melníková, L. - Padaras, P., - Szabo, S.
eXclusive Journal. 2014, 2(4), s. 147-156. ISSN 1339-0260.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
94.Ekonomika leteckého podniku II
Tobisová, A.. - Szabo, S.
1. vyd. Košice: Multiprint, s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-89551-12-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
95.Základy marketingu letiska I.
Szabo, S. - Šebeščáková, I.
1. vyd. Košice: Multiprint, s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-89551-15-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
96.Evaluating Customer Satisfaction in the Sphere of Telecomunication Services in Slovakia
Szabo, S. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P., - Schlenker, J.
In: ZGODAVOVÁ, K., et al., eds. Proceedings of the International Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014. Quality and Leading Innovation 2014. Košice, 18.09.2014 - 19.09.2014. Košice: Technical University of Kosice. 2014, s. 190-207. ISBN 978-80-553-1815-8. Dostupné z: http://www.q-impulz.sk/qali/402-1564-1-CEF_Szabo.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
97.Cyber-attacks and attack protection
Hrůza, P. - Soušek, R., - Szabo, S.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, 15.07.2014 - 18.07.2014. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2014, s. 170-174. ISBN 978-1-941763-04-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
98.Comparison of FSC and LCC and their market share in aviation
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
International Review of Aerospace Engineering. 2014, 7(5), s. 149-154. ISSN 1973-7459. Dostupné z: http://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irease&page=article&op=view&path[]=16503
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
99.Analysis of the possibilities of improving an online reputation of public institutions
Dorčák, P. - Pollák, P., - Szabo, S.
In: DOUCEK, P., CHROUST, G., a OSKRDAL, V., eds. IDIMT 2014: Networking Societies - Cooperation and Conflict, 22nd Interdisciplinary Information Management Talks. 22nd Interdisciplinary Information Management Talks: Networking Societies - Cooperation and Conflict. Podebrady, 10.09.2014 - 12.09.2014. Linz: Johannes Kepler University. 2014, s. 275-282. ISBN 978-3-99033-340-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
100.Ekonomické aspekty charakterizujúce hodnotový reťazec leteckej dopravy
Vajdová, I. - Szabo, S.
In: GONTKOVIČOVÁ, B. a DZURIČKOVÁ, J., eds. Zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, 23.10.2014 - 24.10.2014. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2014, s. 148-154. ISBN 978-80-225-3982-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
101.Belt damage aspect to impact loading
Ambriško, Ľ. - Taraba, V. - Szabo, S., - Leco, M.
In: Applied Mechanics and Materials. 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Litoměřice, 11.06.2013 - 13.06.2013. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 102-107. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
102.Ekonomika leteckého podniku 1
Tobisová, A. - Szabo, S.
1. vyd. Košice: TU Košice. 2014, ISBN 978-80-553-1654-3.
Vědecká kniha česky
103.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Praha: Technologická agentura ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
104.Manažment bezpečnosti v skupinovej zlietanosti
Rozenberg, R. - Szabo, S. - Soušek, R., - Socha, L.
In: Bezpečnost a doprava. Bezpečnost a doprava. Hradec Králové, 14.02.2014. Pardubice: Institut Jana Pernera. 2014, s. 99-104. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
105.Model of mineral deposits economic evaluation
Cehlár, M. - Jurkasová, Z. - Behún, M., - Szabo, S.
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining: conference proceedings: volume 3. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 387-394. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-09-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
106.Vybrané aspekty problematiky ceny životného cyklu bezpečnostných a obranných systémov
Koblen, I. - Szabo, S., - Melníková, L.
Košická bezpečnostná revue. 2014, 4(1), s. 68-81. ISSN 1338-4880.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
107.Zmeny vo výkonnosti pilota spôsobené požitím psychoaktívnych látok
Vajdová, I. - Szabo, S.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 162-166. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
108.NESS KDC Company – Improving of back office quality
Vysoká, M. - Socha, V. - Socha, L., - Szabo, S.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 188-193. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
109.Methods of forecasting to be used in the process of air transportation demand planning
Kolesár, J. - Szabo, S., - Petruf, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 98-101. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
110.Czynnik ludzki w badaniach wypadków lotniczych
Socha, L. - Szabo, S.
In: Ekonomia i bezpieczeństwo wyzwaniem regionu 21 wieku. Starachowice: PU Compus. 2014, s. 116-134. ISBN 978-83-64038-18-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize
111.Conveyor belt damage in term of impact dynamic loading
Ambriško, Ľ. - Tabara, V. - Szabo, S., - Leco, M.
In: 18. medzinárodná konferencia Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení - zborník abstraktov. Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení 2014. Vysoké Tatry - Podbanské, 23.09.2014 - 26.09.2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 2014, s. 35. ISBN 978-80-553-1806-6.
Abstrakt ve sborníku
112.Economics and security - the challenges of the 21 century the region
Dziekański, P. ed. - Szabo, S. ed., - Olak, A. ed.
Starachowice: PU Compus. 2014, ISBN 978-83-64038-18-1.
Sborník
113.Trust, Innovation and Prosperity
Szabo, S. - Ferencz, V., - Pucihar, A.
Quality Innovation Prosperity. 2013, 17(2), s. 1-8. ISSN 1335-1745.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
114.Selected information on European union research and development programmes and projects focused on reducing emissions from air transport
Kolben, I. - Szabo, S., - Krnáčová, K.
Naše More. 2013, 60(5-6), s. 113-122. ISSN 0469-6255.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
115.Methodology of selecting, preparing and training pilots in an aerobatic team
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Ostrowiec Świętokrzyski: Nauka, Edukacja, Rozwój. 2013, ISBN 978-83-89466-56-3.
Zahraniční jiná kniha
116.Etika a etiketa pre manažérov
Szabo, S. - Bobenič Hintošová, A., - Demjanová, L.
1. vyd. Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2013, ISBN 978-80-553-1659-8.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
117.The significance of global market data for smart E-Procurement processes
Szabo, S. - Dorčák, P., - Ferencz, V.
In: IDIMT 2013 - Information Technology Human Values, Innovation and Economy, 21st Interdisciplinary Information Management Talks. 21st Interdisciplinary Information Management Talks: Information Technology Human Values, Innovation and Economy. Prague, 11.09.2013 - 13.09.2013. Linz: Johannes Kepler University. 2013, s. 217-224. ISBN 978-3-99033-083-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
118.Innovative Trust Service Model Proposition for Business Ecooperation Environment.
Delina, R. - Szabo, S., - Ferencz, V.
In: Total Quality Management: Advanced and Intelligent Approaches: The Seventh International Working Conference. Total Quality Management: Advanced and Intelligent Approaches. Bělehrad, 03.06.2013 - 07.06.2013. Belgrade: Mechanical Engineering Faculty. 2013, s. 251-258. ISBN 978-86-7083-791-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
119.Ochrana vzdušného priestoru v systéme NATINAMDS
Schóber, T. - Szabo, S.
Vojenské reflexie. 2013, 8(2), s. 72-81. ISSN 1336-9202. Dostupné z: http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVIII_2.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
120.Current status and prospects of the aviation industry in the USA
Leskovjanská, A. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2013, 15(27), s. 1-5. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
121.Interconnection of constructive simulation with command and control system
Szabo, S. - Linek, M.
In: HRUBÝ, M., ed. Distance Learning, Simulation and communication 2013: Proceedings (Selected papers). Distance Learning, Simulation and communication 2013. Brno, 21.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Universita Obrany. 2013, s. 172-178. ISBN 978-80-7231-919-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
122.Kritické fázy letu v skupinovej zlietanosti a kritéria výberu pilotov do leteckej akrobatickej skupiny
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2013, s. 99-101. ISBN 978-80-554-0665-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
123.Criteria of selecting pilots for Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: Aeronautika 13. Aeronautika 13. Herľany, 25.04.2013 - 26.04.2013. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 2013, s. 250-253. ISBN 978-80-553-1416-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
124.Safety Management and Formation Flying of Aerobatic Team
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
Indian Journal of Applied Research. 2013, 3(12), s. 317-319. ISSN 2249-555X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
125.Plánovanie leteckej flotily pre potreby leteckej spoločnosti a náklady na jej prevádzku
Melníková, L. - Szabo, S.
In: Aeronautika 13. Aeronautika 13. Herľany, 25.04.2013 - 26.04.2013. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 2013, s. 195-200. ISBN 978-80-553-1416-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
126.Operačné prostredie
Stoláriková, K. - Szabo, S.
In: Zmiany w regionie w warunkach globalizacji : zbiór prac naukowych. Ostrowiec Świętokrzyski: Nauka, Edukacja, Rozwój. 2013, s. 293-312. ISBN 978-83-89466-52-5.
Kapitola v jiné knize česky
127.Safety Management and Formation Flying in an Aerobatic Team
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
Incas Bulletin. 2013, 5(4), s. 87-95. ISSN 2066-8201.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
128.Manažment dodávateľských reťazcov v leteckom priemysle - dôležitá oblasť v rámci problematiky bezpečnosti a kvality v letectve
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2013, s. 51-58. ISBN 978-80-554-0665-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
129.Present and potential security threats posed to civil aviation
Schóber, T. - Koblen, I., - Szabo, S.
Incas Bulletin. 2012, 4(2), s. 169-175. ISSN 2066-8201.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
130.Význam vzdelávania v kreatívnej a znalostnej organizácii
Gavurová, B. - Szabo, S.
International Scientific Herald. 2012, 2(4), s. 171-182. ISSN 2218-5348.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
131.Economic analysis of selecting aviation equipment
Szabo, S. - Hanák, P., - Bučka, P.
In: New Trend in Aviation Development. New Trend in Aviation Development. Košice, 13.09.2012 - 14.09.2012. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice. 2012, ISBN 978-80-553-1083-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
132.Ľudský faktor v skupinovej zlietanosti v akrobatickej skupine
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina, 26.04.2012 - 27.04.2012. Žilina: ŽU Žilina - EDIS. 2012, s. 146-152. ISBN 978-80-554-0519-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
133.Identifikácia falošných odhalení cieľa pri vzdušnom prieskume
Tkáč, M. - Szabo, S., - Olejníková, T.
Acta Avionica. 2012, 4(5), s. 77-80. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
134.HF, MCC, CRM, CRMI and MCCI training as one of the basic tools in situational awareness development
Kozuba, J. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2012, 14(23), s. 36-40. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
135.Medzivládny režim pre obranné obstarávanie ako dôležitá súčasť procesov a činností v rámci európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2012, 7(1), s. 7-37. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
136.Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s.
Szabo, S.
1. vyd. Košice: TU Košice. 2012, ISBN 978-80-553-0844-9.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
137.Integrácia bezpilotných lietadlových systémov do letovej prevádzky
Szabo, S. - Bučka, P.
Obrana. 2012, 20(10), s. 24-25. ISSN 1336-1910.
Článek
138.Współczesne zagrożenia społeczne/ Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym – zarys problematyki
Szabo, S. - Olak, A.
1. vyd. Ostrowiec Świętokrzyski: Nauka, Edukacja, Rozwój. 2012, ISBN 978-83-89466-50-1.
Zahraniční jiná kniha
139.Trhacie práce v krízových situáciách
Cehlár, M. - Rybár, R. - Mihok, J. - Soušek, R., - Szabo, S.
1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera. 2012, ISBN 978-80-86530-81-9.
Vědecká kniha česky
140.Civilné dopravné lietadlá 1
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Nečas, P.
1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 2012, ISBN 978-80-553-1389-4.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
141.Letecká terminológia a frazeológia
Rozenberg, R. - Szabo, S.
1. vyd. Košice: Vojenská letecká akadémia. 2012, ISBN 978-80-553-0843-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
142.Význam metód uplatňovaných v ekonomike informačných systémov a informačných technológií
Szabo, S. - Gavurová, B.
Journal of innovations and applied statistics. 2012, 2(1), s. 25-35. ISSN 1338-5224.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
143.Turbo-props aircrafts of european flying companies
Tóthová, M. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2012, 14(24), s. 396-401. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
144.Bezpilotné prostriedky významná súčasť budúceho digitálneho bojiska
Bučka, P. - Szabo, S.
Obrana. 2012, 20(8), s. 24-25. ISSN 1336-1910.
Článek
145.Współczesne zagrożenia społeczne - Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - zarys problematyki
Szabo, S. - Olak, A.
Ostrowiec Świętokryski: Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój. 2012, ISBN 978-83-89466-50-1.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
146.Letecká preprava ústavných činiteľov... alebo ako ďalej
Szabo, S. - Hanák, P.
IDEB Exclusive. 2012, s. 56-57.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
147.Aplikácia Altmanovho Z-skore ako nástroja predikcie a benchmarkingu
Szabo, S.
Journal of innovations and applied statistics. 2012, 2(2), s. 25-31. ISSN 1338-5224.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
148.Dôležitosť vojenskej technickej a skúšobnej základne z hľadiska rozvoja obranných spôsobilostí a modernizácie výzbroje a techniky
Koblen, I. - Szabo, S.
Vojenské reflexie. 2012, 7(2), s. 22-45. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
149.Selection of a suitable aircraft type from commercial point of view
Hanák, P. - Szabo, S., - Kozuba, J.
Acta Avionica. 2012, 14(23), s. 56-61. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
150.Potreba budovania konceptu bezpečnosti
Stoláriková, K. - Szabo, S.
In: Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych. 2012, s. 38-47. ISBN 978-83-87296-34-6.
Kapitola v jiné knize česky
151.Bezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov – dôležitá oblasť medzinárodnej, národnej a priemyselnej bezpečnosti
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia: zborník príspevkov z 6. medzinárodnej vedeckej konferencie. 6. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 15.11.2012 - 16.11.2012. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 2012, s. 220-231. ISBN 978-80-89282-82-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
152.Porovnanie taktických dopravných lietadiel Alenia C-27J Spartan A CASA C-295 M
Szabo, S. - Machyniak, J. - Koblen, J., - Bučka, P.
In: Zborník príspevkov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Košice: Technická Univerzita. 2012, s. 67-72. ISBN 978-80-553-1201-9.
Kapitola v jiné knize česky
153.Surface mining technology and economy
Cehlár, M. - Rybár, R. - Soušek, R., - Szabo, S.
Pardubice: Institut Jana Pernera. 2011, ISBN 978-80-86530-76-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
154.Obranné spôsobilosti, výskum, vyzbrojovanie a obranný priemysel v kontexte európskej spolupráce
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2011, ISBN 978-80-8040-432-1.
Jiná kniha česky
155.Bezpečnosť moderných IKT systémov v rámci krízového manažmentu
Szabo, S. - Linek, M.
In: LUKÁŠ, L., ed. Šborník 3. mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín, 14.09.2011 - 15.09.2011. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2011, s. 1-6. ISBN 978-80-7454-111-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
156.HACCP - New Trend of Risk Management in Air Force
Teplická, K. - Cehlár, M., - Szabo, S.
In: MIRON, E. L., ed. Scientific Research and Education in the Air Force - AFASES. International Conference of Scientific Papers “Scientific Research and Education in the Air Force”. Brasov, 26.05.2011 - 28.05.2011. Brasov: Henri Coanda Air Force Academy. 2011, s. 1199-1203. ISSN 2247-3173.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
157.Kaizen - new instrument for processes of maintenance in air force
Cehlár, M. - Teplická, K., - Szabo, S.
In: MIRON, E. L., ed. Scientific Research and Education in the Air Force - AFASES. International Conference of Scientific Papers “Scientific Research and Education in the Air Force”. Brasov, 26.05.2011 - 28.05.2011. Brasov: Henri Coanda Air Force Academy. 2011, s. 1075-1080. ISSN 2247-3173.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
158.Hlavné výzvy, výhody a nevýhody európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2011, 6(1), s. 84-97. ISSN 1336-9202. Dostupné z: http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexie_12.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
159.Strategické dokumenty európskej obrannej agentúry ako základ pre realizáciu funkcií a činností v oblasti obranných spôsobilostí, obranného výskumu, vyzbrojovania a európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2011, 6(2), s. 42-64. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
160.Selected aspects of military unmanned aircraft systems development in context of defence capabilities framework
Kolben, I. - Szabo, S.
In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011. Brno, 10.05.2011 - 11.05.2011. Brno: Univerzita obrany. 2011, s. 403-411. ISBN 978-80-7231-788-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
161.Using RFID technology in supply chain management systems in aviation
Glova, J. - Gavurová, B., - Szabo, S.
Acta Oeconomica Cassoviensia. 2011, 4(1), s. 13-22. ISSN 1337-6020.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
162.Game theory used decision - making process of airlines
Andrejkovič, M. - Hajduová, Z., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2011, 13(22), s. 85-88. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
163.Organizačné a technické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard
Szabo, S. - Gavurová, B.
Journal of innovations and applied statistics. 2011, 1(1), s. 19-25. ISSN 1338-5224.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
164.Benchmarking the financial analysis results of airport organisations
Szabo, S.
Acta Avionica. 2011, 13(22), s. 52-60. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
165.Posilnenie Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne ako kľúčová požiadavka v rámci rozvoja spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie
Koblen, I. - Szabo, S.
Košická bezpečnostná revue. 2011, 1(2), s. 52-67. ISSN 1338-4880. Dostupné z: http://www.vsbm.sk/data/revue/revue-2-11.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
166.Selected safety considerations and challenges for integration of unmanned aircraft systems into non-segregated airspace
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Zlatá Idka, 20.09.2011 - 22.09.2011. Košice: SUPREMA Ltd.. 2011, s. 221-229. ISBN 978-80-970772-1-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
167.The European projects in the unmanned aircraft system (uas) development area
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina, 19.05.2011 - 20.05.2011. Žilina: ŽU Žilina - EDIS. 2011, s. 50-65. ISBN 978-80-554-0364-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
168.Meranie výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Gavurová, B. - Szabo, S.
In: Výkonnosť organizácie: Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Výkonnosť organizácie: Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Nový Smokovec, 22.09.2011 - 23.09.2011. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu. 2011, s. 139-149. ISBN 978-80-970458-3-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
169.Význam motivačných determinantov v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: Výkonnosť organizácie: Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Výkonnosť organizácie: Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Nový Smokovec, 22.09.2011 - 23.09.2011. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu. 2011, s. 249-262. ISBN 978-80-970458-3-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
170.Kritické miesta systému Balanced Scorecard
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011: zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Manažment - teória, výučba a prax 2011. Liptovský Mikuláš, 28.09.2011 - 30.09.2011. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2011, s. 402-411. ISBN 978-80-8040-427-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
171.Vplyv vývoja svetovej ekonomiky na rozvoj leteckej dopravy
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: GALANDA, J., ed. Aeronautica 11. AERONAUTIKA 11. Herľany, 20.10.2011 - 21.10.2011. Košice: Technical University of Košice. 2011, ISBN 978-80-553-0758-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
172.Poslanie a hlavné činnosti asociácie leteckého, kozmického a obranného priemyslu Európy v kontexte európskeho bezpečnostného prostredia
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie "BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA". Bezpečné Slovensko a Európska Únia. Košice, 10.11.2011 - 11.11.2011. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 2011, s. 214-220. ISBN 978-80-89282-65-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
173.Selected information on ICAO and EASA documents and activities towards opening airspace for unmanned aircraft systems
Koblen, I. - Szabo, S.
In: GALANDA, J., ed. Aeronautica 11. AERONAUTIKA 11. Herľany, 20.10.2011 - 21.10.2011. Košice: Technical University of Košice. 2011, ISBN 978-80-553-0758-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
174.Benchmarking slovenských letiskových spoločností prostredníctvom Altmanovho Z-skóre
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: In Look Days 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 5.medzinárodná vedecká konferencie “In Look Days 2011”. Košice, 13.10.2011 - 14.10.2011. Košice: Inter M&K. 2011, ISBN 978-80-970118-2-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
175.Uplatnenie tvorivých manažérskych metód v procese aplikácie systému Balanced Scorecard
Gavurová, B. - Szabo, S.
In: In Look Days 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 5.medzinárodná vedecká konferencie “In Look Days 2011”. Košice, 13.10.2011 - 14.10.2011. Košice: Inter M&K. 2011, ISBN 978-80-970118-2-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
176.Vybrané aspekty problematiky bezpečnostného výskumu v rámci Európskej únie
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 231-240. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
177.Vybrané problematické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard (BSC)
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: Zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie "BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA". Bezpečné Slovensko a Európska Únia. Košice, 10.11.2011 - 11.11.2011. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 2011, s. 481-490. ISBN 978-80-89282-65-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
178.ICT in aviation engineering education
Piľa, J. - Szabo, S., - Piľa, M.
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2011, 70(1848), s. 75-82. ISSN 0209-3324.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
179.Barack H. Obama's view on global security: a shift in the US foreign and security policy?
Nečas, P. - Lippay, B., - Szabo, S.
Strategic Imapct. 2011, 39(2), s. 113-118. ISSN 1841-5784.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
180.Fragments of security culture and human rights recognised by the armed forces members serving abroad
Kelemen, M. - Križovský, S. - Nečas, P., - Szabo, S.
In: Jakość wobec wyzwan i zagrożeń 21 wieku. Poznaň: Wydavnictwo wyžszej szkoly bezpieczeňstva. 2011, s. 288-298. ISBN 978-83-61304-23-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize
181.Selected aspects of life cycle cost issue for defence and aviation systems
Kolben, I. - Szabo, S.
In: Scientific Research and Education in the Air Force. The 12th International Conference of Scientific Papers "Scientific Research and Education in the Airforce". Brasov, 27.05.2010 - 29.05.2010. Brasov: Henri Coanda Air Force Academy. 2010, ISBN 978-973-8415-76-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
182.Some aspects regarding the flight dynamics and stabilty of quad-rotors micro aerial vehicles
Circiu, I. - Boscoianu, M., - Szabo, S.
Science & Military. 2010, 5(1), s. 31-35. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
183.Geothermal power plant utilization of east Slovakia potential
Cehlár, M. - Pašková, M., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2010, 12(20), s. 13-19. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
184.Manažment životného cyklu obranných systémov
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2010, 5(3), s. 7-28. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
185.Modernization of the Lešť facilities
Bučka, P. - Ratkovský, M., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2010, 12(19), s. 49-54. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
186.Nové dopravné lietadlá pre OS SR
Szabo, S. - Kandráč, P.
IDEB Exclusive. 2010, 2010s. 94-99.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
187.Dvadsať metrov, ktoré otriasli Poľskom
Labun, J. - Kandráč, P., - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2010, (12), s. 74-77. ISSN 0024-1156.
Článek
188.Európska obranná agentúra - významný nástroj zlepšenia obranných spôsobilostí
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010: medzinárodná vedecká konferencia: zborník vedeckých a odborných prác. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010. Demänovská dolina, 28.09.2010 - 29.09.2010. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2010, s. 169-179. ISBN 978-80-8040-408-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
189.Deployment of helicopters in armed conflicts
Žák, M. - Bučka, P., - Szabo, S.
In: SZABO, Stanislav, ed. Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. New Trends in Aviation Development. Gerlachov - High Tatras, 16.09.2010 - 17.09.2010. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print. 2010, s. 233-238. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
190.Vybrané aspekty integrácie bezpilotných lietadlových systémov do letovej prevádzky
Szabo, S. - Koblen, I.
In: KEVICKÝ, Dušan, ed. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina, 22.03.2010 - 23.03.2010. Žilina: Žilinská univerzita. 2010, s. 179-187. ISBN 978-80-554-0184-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
191.Evaluation of basic actives, possibility to increase economic efficiency of raw material dealing companies
Cehlár, M. - Szabo, S. - Kyseľová, K., - Khouri, S.
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2009, 15(2), s. 21-29. ISSN 1648-9098.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
192.Načo, za čo? Vojenské dopravné lietadlá
Szabo, S. - Kandráč, P.
Letectví + kosmonautika. 2009, 85(7), s. 74-76. ISSN 0024-1156.
Článek
193.Načo, za čo? Vojenské dopravné lietadlá
Szabo, S. - kandráč, P.
Letectví + kosmonautika. 2009, 85(6), s. 76-78. ISSN 0024-1156.
Článek
194.Slovak air force in pictures 2, Edition Slovak Aviation
Szabo, S. - Stolár, M. J., - Gyürösi, M.
1. vyd. Bratislava: Magnet Press Slovakia. 2009, ISBN 978-80-89169-18-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
195.EBAO - alliance's enhanced strategy?
Nečas, P. - Szabo, S. - Olejník, F., - Saloň, M.
Acta Avionica. 2009, 11(17), s. 155-159. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
196.Possibility of new mining project extracting in conditions of crisis
Cehlár, M. - Teplická, K., - Szabo, S.
Acta Montanistica Slovaca. 2009, 14(4), s. 314-322. ISSN 1335-1788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
197.The importance of maintaining your own air transport capability for the Slovak republic
Szabo, S. - Čekan, P.
Acta Avionica. 2009, 11(18), s. 112-114. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
198.Using of the aviation in armed conflicts
Bučka, P. - Kelemen, M., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2009, 11(17), s. 74-80. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
199.Plánovanie v oblasti kvality
Socha, L. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2009, 4(2), s. 41-48. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
200.Základná letecká terminológia
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2009, ISBN 978-80-553-0304-8.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
201.Slovensko ako vedúca krajina pre oblasť EOD a následného manažmentu
Szabo, S. - Kavický, V., - Mrenica, J.
In: Bezpečnostní fórum ’08. Bezpečnostné fórum '08. Banská Bystrica, 13.02.2008. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2008, s. 219-223. ISBN 978-80-8083-575-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
202.Slovak air force in pictures 1993-2008
Szabo, S. - Stolár, M. J., - Gyürösi, M.
1. vyd. Bratislava: Magnet Press Slovakia. 2008, ISBN 978-80-89169-13-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
203.Koncepcia rozvoja komunikačných a informačných systémov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I.
Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 2008
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
204.Aktualizácia koncepcie rozvoja letectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2008
Szabo, S. - Koblen, I.
Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 2008
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
205.Economic value added as an effectiveness measure
Jahnátek, Ľ. - Mihok, J. - Kádárová, J., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2008, 10(15), s. 70-74. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
206.Obranná politika a obranné plánovanie
Szabo, S.
Euroatlantic Quarterly. 2008, 3(2), s. 22-23. ISSN 1336-8761.
Článek
207.Zameranie štátnej vednej a technickej politiky v oblasti obrany do roku 2010
Szabo, S.
Vojenské reflexie. 2008, 3(2), s. 5-13. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
208.Systém velenia a riadenia
Szabo, S.
Obrana. 2008, 16(2), s. 13. ISSN 1336-1910.
Článek
209.Hospodárska mobilizácia v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Szabo, S. - Nemečkay, P.
In: Manažment - Teória, výučba a prax 2008. Teória, manažment a prax 2008. Liptovský Mikuláš, 15.09.2008 - 17.09.2008. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2008, s. 169-174. ISBN 978-80-8040-348-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
210.Modernizácia leteckej techniky Ozbrojených síl SR
Szabo, S. - Mikuška, Ľ.
In: KEVICKÝ, D., ed. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina, 24.04.2008 - 25.04.2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2008, s. 152-157. ISBN 978-80-8070-829-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
211.Aspekty stratégie v obrannom plánovaní
Szabo, S. - Marchevka, P.
In: Regionálne disparity v podnikateľskom prostredí a komunálnych službách: zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Regionálne disparity v podnikateľskom prostredí a komunálnych službách. Veľká Lomnica, 09.10.2008 - 10.10.2008. Košice: Mercury-Smékal Publishing House. 2008, s. 283-297. ISBN 978-80-89143-81-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
212.Budovanie systému krízového manažmentu v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Szabo, S. - Marchevka, P.
In: Manažment - Teória, výučba a prax 2008. Teória, manažment a prax 2008. Liptovský Mikuláš, 15.09.2008 - 17.09.2008. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2008, s. 20-27. ISBN 978-80-8040-348-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
213.Trendy ekonomického riadenia zdrojov v podmienkach NATO
Szabo, S. - Mačovský, I., - Bučka, P.
In: Nové požiadavky na ekonomické riadenie obranných zdrojov v súčasnosti. Nové požiadavky na ekonomické riadenie obranných zdrojov v súčasnosti. Liptovský Mikuláš, 15.05.2008. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2008, s. 115-120. ISBN 978-80-8040-346-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
214.Smerovanie a transfer technológií vo vyzbrojovaní v ozbrojenych silách SR
Szabo, S. - Bučka, P.
In: Nové požiadavky na ekonomické riadenie obranných zdrojov v súčasnosti. Nové požiadavky na ekonomické riadenie obranných zdrojov v súčasnosti. Liptovský Mikuláš, 15.05.2008. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2008, s. 110-114. ISBN 978-80-8040-346-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
215.Kreslo pre život
Szabo, S. - Kandráč, P.
Letectví + kosmonautika. 2008, 84(3), s. 75-77. ISSN 0024-1156.
Článek
216.Command and control (C2)
Szabo, S.
Slovak Armed Forces. 2008, s. 23.
Článek
217.The research and development direction of he special technology for needs of the armed forces of the Slovak republic
Szabo, S. - Uherek, Ľ.
In: Special Technology 2008. Special Technology 2008. Bratislava, 29.04.2008. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 2008, s. 79-82. ISBN 978-80-8075-324-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
218.Minulosť, sučasnosť a perspektívy rozvoja letiska Sliač
Szabo, S. - Tapuška, P.
In: New Development Trends In Aeronautics. Nové trendy rozvoja letectva 2008. Košice, 11.09.2008 - 12.09.2008. Košice: Technical University of Košice. 2008, s. 125-128. ISBN 978-80-553-0067-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
219.MOKYS military mobile communication system
Szabo, S. - Belák, V., - Gyürösi, M.
IDEB Exclusive. 2008, s. 104-107.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
220.Analýza svetového leteckého trhu v kategórii taktických dopravných lietadiel
Szabo, S. - Gyürösi, M., - Stolár, M. J.
In: New Development Trends In Aeronautics. Nové trendy rozvoja letectva 2008. Košice, 11.09.2008 - 12.09.2008. Košice: Technical University of Košice. 2008, s. 129-132. ISBN 978-80-553-0067-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
221.Ako ďalej vo vyzbrojovaní
Szabo, S. - Koblen, I.
Obrana. 2007, 15(10), s. 30. ISSN 1336-1910.
Článek
222.Ballistic missile defense system (BMDS)
Bučka, P. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2007, 9(13), s. 41-44. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
223.Lietadlá dopravných spoločností
Szabo, S. - Olejník, F. - Kandráč, P., - Štefik, S.
1. vyd. Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2007, ISBN 978-80-8073-740-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
224.Lietadlá dopravných spoločností
Szabo, S. - Olejník, F. - Kandráč, P., - Štefik, S.
2007
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
225.Návrh mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitostí pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky
Koblen, I. - Szabo, S., - Kováčik, J.
bezpečnostná rada SR a vláda SR. 2007
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
226.Pohľad na bezpečnosť letov v ozbrojených silách SR
Szabo, S. - Bučka, P.
In: JAROŠ, V., ed. Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí TAKTIKA 2007 (sborník příspěvků). TAKTIKA 2007: Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí. Brno, 25.10.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, s. 154-158. ISBN 978-80-7231-307-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
227.Future and transfer of technology in armament
Szabo, S. - Sim, M., - Saloň, M.
Acta Avionica. 2007, 9(14), s. 123-125. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
228.Summit NATO v Bukurešti - príležitosť a výzva
Szabo, S.
Euroatlantic Quarterly. 2007, 3(4), s. 22-23. ISSN 1336-8761.
Článek
229.Stretnutie leteckého sveta v Le Bourget
Szabo, S.
2007, 15(7), Dostupné z: http://www.mosr.sk/obrana
Článek
230.Zabezpečenie dostatočných leteckých prepravných kapacít pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I.
Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 2007
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
231.Modernizácia lietadiel MiG-29 slovenských Vzdušných síl
Szabo, S. - Sim, M., - Mikuška, Ľ.
In: Aeronautika 07. Aeronautika 07. Košice, 24.10.2007 - 25.10.2007. Košice: TU Košice. 2007, s. 169-172. ISBN 978-80-8073-882-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
232.Procedures in increasing safety in military aviation
Szabo, S.
In: SOTAK, M., KMEC, F., a BREDA, R., eds. MOSATT 2007, Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Safety Technologies in Transportation". MOSATT 2007 - Modern Safety Technologies in Transportation, the International Scientific Conference. Zlata Idka, 25.09.2007 - 27.09.2007. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. 2007, s. 277-281. ISBN 978-80-969760-2-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
233.Stratégia vyzbrojovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Szabo, S.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 2007
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
234.Bezpilotné prostriedky ozbrojených síl USA
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Protiraketová obrana a boj s bezpilotními prostředky. Protiraketová obrana a boj s bezpilotními prostředky. Brno, 25.04.2007 - 26.04.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, ISSN 1802-5609.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
235.Taktika a scenáre použitia malých bezpilotných prostriedkov UAV
Szabo, S.
Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 2007
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
236.Zavedenie digitálnej kamufláže v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I. - Uherík, Ľ., - Greguš, I.
Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 2007
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
237.Modifikácie pancierového terénneho vozidla TATRAPAN
Bučka, P. - Szabo, S., - Kelemen, M.
In: JAROŠ, V., ed. Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí TAKTIKA 2007 (sborník příspěvků). TAKTIKA 2007: Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí. Brno, 25.10.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, s. 78-83. ISBN 978-80-7231-307-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
238.Ako obnovíme zostavu lietajúceho personálu?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2006, 6(1), s. 42-45. ISSN 1335-9959.
Článek
239.Crisis management and security in simulation environment
Nečas, P. - Szabo, S., - Bučka, P.
Science & Military. 2006, 1(1), s. 33-37. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
240.Výška letu? Nič jednoduchšie!(?)
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2006, 6(3), s. 34-37. ISSN 1335-9959.
Článek
241.Neviete kam na dovolenku? do kozmu!
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2006, 6(2), s. 38-41. ISSN 1335-9959.
Článek
242.Back to the future: geopolitical security or chaos?
Nečas, P. - Szabo, S.
1. vyd. Košice: TU Košice. 2006, ISBN 80-8073-433-X.
Zahraniční vědecká kniha
243.Slovenské letectvo včera, dnes a zajtra
Szabo, S. - Kandráč, P.
Euroatlantic Quarterly. 2006, 1(3), s. 18-19. ISSN 1336-8761.
Článek
244.Budúcnosť sa tvorí dnes
Kandráč, P. - Szabo, S.
Vojenské obzory. 2006, 12(2), s. 45-52. ISSN 1335-2598.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
245.The development of process and situation control of an entity condition change - an asymmetrical opponent
Kelemen, M. - Szabo, S., - Nicolíni, M.
Acta Avionica. 2006, 8(12), s. 118-126. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
246.The development of the Slovak air forces air transport capabilities for joint logistics support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Acta Avionica. 2006, 8(12), s. 114-117. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
247.Slovak air force in logistics support air operations
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Defence Technology 2006. Defence technology 2006. Budapešť, 19.04.2006 - 20.04.2006. Budapešť: Zrínyi Miklós National Defence University. 2006, ISSN 1416-1443.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
248.Security and defence policy of the Slovak republic challanges for armed forces
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Defence Technology 2006. Defence technology 2006. Budapešť, 19.04.2006 - 20.04.2006. Budapešť: Zrínyi Miklós National Defence University. 2006, s. 1-4. ISSN 1416-1443.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
249.Bezpečnosť ako funkcia personálnej a vzdelávacej politiky
Kandráč, P. - Olejník, F., - Szabo, S.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom letectve. Žilina, 25.04.2006 - 26.04.2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU. 2006, s. 55-60. ISBN 80-8070-536-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
250.Levels of TBM operational engagement effectiveness
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Defence Technology 2006. Defence technology 2006. Budapešť, 19.04.2006 - 20.04.2006. Budapešť: Zrínyi Miklós National Defence University. 2006, ISSN 1416-1443.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
251.Meranie výkonnosti vzdelávania v odbore manažérstvo leteckej prevádzky
Olejník, F. - Tkáč, M., - Szabo, S.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nové trendy v rozvoji letectva 2006. Košice, 06.09.2006 - 08.09.2006. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s.. 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
252.Súčasné možnosti štúdia manažérskych študijných programov pre príslušníkov civilného a vojenského letectva na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
Olejník, F. - Adamčík, F., - Szabo, S.
In: Nové trendy vo vzdelávaní manažérov. Nové trendy vo vzdelávaní manažérov. Liptovský Mikuláš, 11.05.2006. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2006, s. 33-38. ISBN 80-8040-295-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
253.Od jednoty k integrácii
Kandráč, P. - Szabo, S.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nové trendy v rozvoji letectva 2006. Košice, 06.09.2006 - 08.09.2006. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s.. 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
254.Lietadlo EA-18 G ako účinný nástroj plnenia špecifických úloh elektronickej vojny v Ozbrojených silách USA
Szabo, S. - Vavřínek, L.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nové trendy v rozvoji letectva 2006. Košice, 06.09.2006 - 08.09.2006. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s.. 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
255.The development of the Slovak air force´s air transport capabilities for joint logistic support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Acta Avionica. 2006, 3(12), s. 114-117. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
256.Manažment podnikov v turbulentnom prostredí
Szabo, S. - Kádárová, J., - Janík, V.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2006. Manažment - teória, výučba a prax 2006. Liptovský mikuláš, 28.09.2006 - 29.09.2006. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2006, ISBN 80-8040-299-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
257.Potrebuje vojenské letectvo budúcnosti pilotov?
Kandráč, P. - Szabo, S., - Olejník, F.
In: Mezinárodní konference „Letectvo 2006". Mezinárodní konference "Letectvo 2006". Brno, 04.05.2006. Brno: Univerzita obrany. 2006, ISBN 978-80-7231-239-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
258.Ľudia sú najdôležitejší
Kandráč, P. - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2006, 82(4), s. 77-79. ISSN 0024-1156.
Článek
259.Change management of opponent´s entity
Szabo, S. - Grzegorzewski, M., - Nicolíni, M.
Zeszyty Naukowe. 2006, 9(1), s. 57-67. ISSN 1641-9723.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
260.Navigation training - effective tool of safety management
Kelemen, M. - Olejník, F. - Szabo, S., - Ziólkowski, J.
Zeszyty Naukowe. 2006, 9(1), s. 50-57. ISSN 1641-9723.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
261.Meranie výkonnosti procesov zabezpečujúcich leteckú prevádzku
Tkáč, M. - Szabo, S., - Olejník, F.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nové trendy v rozvoji letectva 2006. Košice, 06.09.2006 - 08.09.2006. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s.. 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
262.Systémový a situačný prístup k manažmentu bezpečnosti letov
Kelemen, M. - Szabo, S., - Čekanová, A.
Doprava a logistika. 2005, 2005(8), s. 75-85. ISSN 1451-107X.
Článek
263.Riadenie leteckej dopravy
Szabo, S.
Košice: TU Košice. 2005, ISBN 978-0-8073-2973-3.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
264.Sme bezpečnejší, keď môžeme strieľať?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(10), s. 38-41. ISSN 1335-9959.
Článek
265.Lietajúce oči
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(6), s. 40-43. ISSN 1335-9959.
Článek
266.Ničivé vysokopresné zbrane
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(5), s. 44-47. ISSN 1335-9959.
Článek
267.Aké je slovenské nadzvukové stíhacie letectvo?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(4), s. 36-40. ISSN 1335-9959.
Článek
268.Čo skrývajú čierne skrinky?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(11), s. 40-43. ISSN 1335-9959.
Článek
269.Nadvláda vo vzduchu, podmienka úspechu
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(9), s. 40-43. ISSN 1335-9959.
Článek
270.Veľký, väčší, najväčší
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(7-8), s. 58-62. ISSN 1335-9959.
Článek
271.Minulosť a perspektívy vojenského letectva niektorých stredoeurópskych štátov - nostalgia alebo objektívna nutnosť?
Szabo, S. - Olejník, F. - Vavřínek, L., - Nečas, P.
Vojenské obzory. 2005, 11(1), s. 168-172. ISSN 1335-2598.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
272.Letecké pohonné jednotky s vyšším stupňom elektrifikácie
Adamčík, F. - Szabo, S.
In: Elektronické systémy v Ozbrojených silách ESOS 2005. Elektronické systémy v Ozbrojených silách. Liptovský Mikuláš, 24.05.2005 - 25.05.2005. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia. 2005, s. 7-13. ISBN 80-8040-262-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
273."BIG AIRLINERS" - some aspects of introduction into the service
Kandráč, P. - Szabo, S.
In: MOSATT 2005 - Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2005 - Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 27.09.2005 - 28.09.2005. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. 2005, s. 208-214. ISBN 80-969106-1-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
274.Medzinárodné letisko Košice, jeho technologický rozvoj a spolupráca s partnermi
Olejník, F. - Jezný, M. - Adamčík, F., - Szabo, S.
In: KULČÁK, L.K., ed. Nové trendy v civilním letectví 2005. Nové trendy v civilním letectví 2005. Praha, 08.02.2005 - 09.02.2005. Brno: CERM. 2005, s. 117-121. ISBN 80-7204-383-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
275.Information Operations Combination Warfare in Simulated Environment
Nečas, P. - Szabo, S., - Adamčík, F.
In: Simulácia a modelovanie v PVO. Simulácia a modelovanie v PVO. Liptovský mikuláš, 21.10.2005. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia. 2005, ISBN 80-8040-271-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
276.NATO response force planning
Nečas, P. - Nižňanský, J., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2005, 7(11), s. 23-26. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
277.Výberový letový výcvik pilotov vrtuľníkov
Kelemen, M. - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2005, 81(8), s. 76-77. ISSN 0024-1156.
Článek
278.Letné letecké "naj"
Szabo, S.
Haló TU. 2005, 14(1), s. 8-9.
Článek
279.Zostreliť lietadlo... áno či nie?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Haló TU. 2005, 14(2), s. 8-9.
Článek
280.Príprava pilotov vzdušných síl OS SR
Szabo, S. - Kelemen, M.
Letectví + kosmonautika. 2005, 81(10), s. 36-39. ISSN 0024-1156.
Článek
281.Tendencie rozvoja a použitia palubných prostriedkov elektronického boja lietadiel
Szabo, S.
In: Trendy rozvoja technických systémov v prospech zvyšovania obranyschopnosti a bezpečnosti. Trendy rozvoja technických systémov v prospech zvyšovania obranyschopnosti a bezpečnosti. Tatranské Zruby, 13.10.2005 - 14.10.2005. Liptovský Mikuláš: Vojenský technický ústav. 2005, ISBN 80-969406-0-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
282.Benchmarking v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Tkáč, M. - Szabo, S.
In: Nové trendy v rozvoji letectva. Nové trendy v rozvoji letectva. Košice, 08.09.2004 - 10.09.2004. Košice: Vojenská letecká akadémia. 2004, s. 126-130. ISBN 80-7166-049-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
283.Námet jednostranného skupinového cvičenia na tému "Organizovanie bojovej činnosti vrk pri podpore boja pozemných síl"
Korál, M. - Szabo, S., - Machyniak, J.
Košice: Vojenská letecká akadémia. 2004
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
284.Tepelná kontrastnosť lietadla a jej vplyv na použitie rakiet k ich ničeniu vo vzduchu
Szabo, S. - Kižik, P.
In: Trendy rozvoja vzdušných síl. Trendy rozvoja vzdušných síl. Tatranské Zruby, 04.11.2004 - 05.11.2004. Košice: Vojenský letecký technický a skúšobný ústav. 2004
Stať ve sborníku z lokální konference česky
285.Príprava personálu vojenského letectva na plnenie úloh elektronického boja
Szabo, S.
Acta Avionica. 2003, 5(8), s. 108-111. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
286.Kľúčové problémy elektronickej vojny v letectve
Szabo, S.
1. vyd. Košice: Vojenská letecká akadémia. 2003
Jiná kniha česky
287.Implementácia simulačných technológií do vojenskej praxe
Machyniak, J. - Guľáš, Ľ., - Szabo, S.
In: Využitie simulačných technológií vo výcviku OS SR. Využitie simulačných technológií vo výcviku OS SR. Košice, 24.04.2003. Košice: Vojenská letecká akadémia. 2003
Stať ve sborníku z lokální konference česky
288.Prínos k procesu organizácie a riadenia elektronického boja na leteckej základni
Szabo, S.
2003. Docentská habilitační práce. Košice: Technická Univerzita.
Docentská habilitační práce
289.Mechanizovaná brigáda za útoku a v obrane : dočasná učebná pomôcka
Tóth, Š. - Socha, L., - Szabo, S.
Košice: Vojenská letecká akadémia. 2003
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
290.Otvorenie múzea letectva v Košiciach
Szabo, S. - Virág, L.
Avionik. 2002, 6(9), s. 18-19.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
291.Redundancia prieskumu
Tkáč, M. - Szabo, S., - Turisová, R.
Acta Avionica. 2002, 4(5), s. 81-85. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
292.Bezpilotné mikroprostriedky
Guľáš, L. - Szabo, S., - Machyniak, J.
Avionik. 2002, 6(4), s. 24-25.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
293.5. medzinárodná výstava obrannej techniky
Szabo, S.
Avionik. 2002, 6(6), s. 18-19.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
294.Slovak international air display - SAID 2002
Szabo, S.
Avionik. 2002, 6(6), s. 20-21.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
295.Medzinárodné aspekty boja proti terorizmu
Olejník, F. - Szabo, S.
In: Administracja, zarzadzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Krakow: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. 2002, s. 271-278. ISBN 83-916758-7-4.
Kapitola v jiné knize česky
296.Začala príprava na IDEE 2002
Szabo, S.
Avionik. 2002, 6(2), s. 3.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
297.Bojovali v Perzskom zálive
Szabo, S. - Machyniak, J., - Guľáš, L.
Avionik. 2002, 6(2), s. 16-17.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
298.Predator úspešne napreduje
Machyniak, J. - Szabo, S., - Nečas, P.
Avionik. 2002, 6(1), s. 12-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
299.Metodika určovania efektívnosti bezpilotného leteckého prieskumu
Löroncová, M. - Szabo, S., - Železník, V.
In: BRŮNOVÁ, B. a DŽUNDA, M., eds. Nové trendy v rozvoji letectva. Nové trendy v rozvoji letectva. Košice, 04.09.2002 - 06.09.2002. Košice: RVS VLA Košice. 2002, s. 34-39.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
300.Možnosti a spôsoby využitia súčasných a perspektívnych bezpilotných prostriedkov v Ozbrojených silách
Szabo, S.
2002. Doktorská práce (Ph.D.). Košice: Vojenská letecká akadémia.
Doktorská práce (Ph.D.)
301.Bezpilotné vrtuľníky
Machyniak, J. - Szabo, S., - Guľáš, L.
Avionik. 2002, 6(3), s. 12-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
302.Suchoj Su-27PUSu-30 (dokončenie) : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(7), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
303.Dassault-BreguetDornier Alpha Jet : európske taktické lietadlá
Szabo, S.
Apológia. 2001, 9(8), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
304.Suchoj Su-27IBSu-32Su-34 európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(8), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
305.Suchoj Su-27IBSu-32Su-34 (dokončenie) : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(10), s. 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
306.Modernizačné programy MiG-21 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(11), s. 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
307.Modernizácie lietadiel MiG-21LANCER (dokončenie) európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(12), s. 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
308.Ozbrojené sily NATO 1
Szabo, S. - Socha, L.
Košice: Vojenská letecká akadémia. 2001
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
309.Úvodná štúdia k projektu OKO 2: Ľahký bezpilotný prieskumný vrtuľník
Považan, J. - Szabo, S. - Kiš, S., - Neštrák, D.
2001
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
310.Analýza možností letectva ASR vo vyhľadávaní a ničení operačno-taktických rakiet protivníka
Socha, L. - Kiš, S., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2001, 3(4), s. 143-146. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
311.Možnosti zavádzania bezpilotných prieskumných prostriedkov do výzbroje ASR
Kiš, S. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2001, 3(3), s. 52-56. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
312.Dassault aviation Mirage F.1 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Vavřínek, L.
Apológia. 2001, 9(3), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
313.Dassault aviation Mirage F.1 (dokončenie)
Szabo, S. - Vavřínek, L.
Apológia. 2001, 9(5), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
314.Suchoj Su-27PUSu-30 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(6), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
315.Suchoj Su-3537 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(2), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
316.Suchoj Su-3537 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(3), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
317.Ľahké bojové lietadlo - Súčasné úlohy a elektronický boj
Socha, L. - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2001, 77(9), s. 30-34. ISSN 0024-1156.
Článek
318.Výcvik nových pilotov je drahý i pre Kanadu
Szabo, S.
Apológia. 2001, 9(2), s. 10-11. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
319.RQ-4 Global Hawk
Machyniak, J. - Szabo, S., - Nečas, P.
Avionik. 2001, 5(12), s. 11-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
320.Dassault Aviation Super Etendard
Szabo, S. - Socha, L.
Apológia. 2001, 9(1), s. 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
321.10. výročie euroatlantického partnerstva a spolupráce
Szabo, S.
Avionik. 2001, 5(11), s. 6-7.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
322.Súčasnosť a budúcnosť bezpilotných prostriedkov
Szabo, S. - Machyniak, J.
Avionik. 2001, 5(5), s. 10-12.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
323.Definovanie možných požiadaviek na bezpilotné prostriedky ASR
Kiš, S. - Szabo, S., - Novák, R.
In: Zarzadzanie bezpieczenstwem. Zarządzanie bezpieczeństwem. Zakopane, 10.06.2001 - 12.06.2001. Krakow: LIPORT LFK European Association for Security. 2001, s. 182-188. ISBN 83-915026-2-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
324.Skúsenosti z nasadenia bezpilotných prostriedkov v novodobých lokálnych konfliktoch
Szabo, S. - Machyniak, J.
In: Rozvoj simulačných technológií v armáde Slovenskej republiky. Rozvoj simulačných technológií v armáde Slovenskej republiky. Košice, 27.09.2001. Košice: Vojenská letecká akadémia. 2001
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
325.Zbraňové systémy súčasných bojových lietadiel na ničenie pozemných cieľov
Socha, L. - Szabo, S. - Vinař, V., - Korál, M.
Košice: Vojenská letecká akadémia. 2000
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
326.Bezpilotné lietajúce prostriedky : Úvodná štúdia vedeckej úlohu OKO
Považan, J. - Szabo, S. - Neštrák, D., - Kiš, S.
2000
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
327.Information warfare and security
Nečas, P. - Olejník, F., - Szabo, S.
In: Zarzadzanie bezpieczenstwem: Miedzynarodowa konferencja naukowa. Zarzadzanie bezpieczenstwem: Miedzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, 11.05.2000 - 13.05.2000. Kraków: Profesjonalna szkola biznesu. 2000, s. 75-82. ISBN 83-7230-040-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
328.Vzdušné boje budúcnosti
Szabo, S. - Kiš, S.
Letectví + kosmonautika. 2000, 76(20), s. 17-19. ISSN 0024-1156.
Článek
329.Hosťami BAE systems ...
Socha, L. - Szabo, S.
Avionik. 2000, 4(2), s. 10-12.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
330.Študia bezpilotného prieskumného vrtuľníka
Považan, J. - Neštrák, D. - Kiš, S., - Szabo, S.
Avionik. 2000, 4(4), s. 18.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
331.Taliansko - Ruská letecká moderna AY-130
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Avionik. 2000, 4(6), s. 10-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
332.Americké vrtuľníky pre armády strednej Európy
Szabo, S. - Ďurčo, S.
Avionik. 2000, 4(6), s. 22-24.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
333.Vývoj, výroba a predaj leteckej techniky ...
Szabo, S. - Nečas, P.
Avionik. 2000, 4(7-8), s. 10-11.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
334.Taliansko - Ruská letecká moderna AY-130 (Alebo už len talianksa M-346?) (2. časť)
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Avionik. 2000, 4(9), s. 14-17.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
335.Vzdušný boj: včera, dnes a zajtra
Kiš, S. - Szabo, S.
Avionik. 2000, 4(11), s. 12-15.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
336.Európske taktické lietadlá DASSAULT AVIATION RAFALE - 3.časť
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 2000, 8(0), s. 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
337.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8(0), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
338.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA - 3. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8(0), s. 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
339.Európske taktické lietadlá DASSAULT AVIATION RAFALE - 2. časť
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 2000, 8(0), s. 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
340.Projekt výstavby multimediálnej učebne v spolupráci so spoločnosťou BAE SYSTEMS
Szabo, S.
Košice: Vojenská letecká akadémia gen.Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. 2000
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
341.C4I2 activities in european context
Olejník, F. - Nečas, P., - Szabo, S.
In: konference PVO 2000. Konference PVO. Brno, 26.04.2000. Brno: Vojenská akademie. 2000
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
342.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8(0), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
343.Americké vrtuľníky pre armády strednej Európy
Szabo, S. - Nečas, P.
Apológia. 2000, 8(0), s. 14-15. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
344.Európske taktické lietadlá MiG-29 SMSMTUBT
Szabo, S. - Lichý, M.
2000, 8(0)
Článek
345.Európske taktické lietadlá MiG-29 SMSMTUBT - 2. časť
Szabo, S. - Lichý, M.
Apológia. 2000, 8(0), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
346.Súčasné trendy rozvoja vzdušných bojov v letectvách vyspelých armád
Kiš, S. - Szabo, S.
Apológia. 2000, 8(0), s. 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
347.Kráľ ruského frontového letectva Su-24 - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8(0), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
348.Kráľ ruského frontového letectva: Su-24
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8(0), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
349.Symbol francúzskeho letectva MIRAGE 2000 - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8(0), s. 24-28. ISSN 1335-0463.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
350.Symbol francúzskeho letectva MIRAGE 2000
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8(0), s. 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
351.Centrum simulačných technológií
Nečas, P. - Szabo, S.
Apológia. 2000, 8(0), s. 9-11. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
352.Vzdušný prieskum a ľahké bojové lietadlo
Kiš, S. - Szabo, S., - Socha, L.
Letectví + kosmonautika. 2000, 76(24), s. 16-19. ISSN 0024-1156.
Článek
353.MiG-29SMT a UBT - Fulcrumy pre nové tisícročie
Szabo, S. - Lichý, M.
Letectví + kosmonautika. 2000, 76(15-16), s. 54-59. ISSN 0024-1156.
Článek
354.Komplexné vedenie vzdušného prieskumu
Kiš, S. - Szabo, S.
Acta Avionica. 1999, 1(1), s. 35-38. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
355.Ukrajinské vojenské letectvo 1997. 3. časť
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(5), s. 20-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
356.JUROM J-22 ORAOIAR-93 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Všetečka, P.
Apológia. 1999, 7(10), s. 16-19. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
357.Dassault Aviation RAFALE : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(12), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
358.Termination problems of Korean War
Nečas, P. - Novák, R., - Szabo, S.
Acta Avionica. 1999, 1(1), s. 58-59. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
359.JAS 39 GRIPEN - 2. časť európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(9), s. 24-26. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
360.JAS 39 GRIPEN : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(8), s. 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
361.British Aerospace HAWK - 3. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(7), s. 20-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
362.JSF koncept stíhacieho a útočného lietadla blízkej budúcnosti
Gyürösi, M. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(6), s. 22-24. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
363.British Aerospace HAWK - 2. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(6), s. 19-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
364.British Aerospace HAWK : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(5), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
365.Ukrajinské vojenské letectvo 1997
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(3), s. 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
366.SAAB 37 Viggen - 2. časť európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(4), s. 23-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
367.Eurofighter 2000 TYPHOON - 2. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(2), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
368.SAAB 37 Viggen európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(3), s. 19-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
369.MIG-AT versus HAWK - pokračovanie druhé
Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(10), s. 14-15.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
370.MIG-AT versus HAWK - pokračovanie tretie
Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(11), s. 12-14.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
371.Eurofighter 2000 TYPHOON : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(1), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
372.Siad ´99
Socha, L. - Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(6), s. 8-9.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
373.MIG-AT versus HAWK
Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(8-9), s. 11-12.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
374.Termination problems of Korean War
Nečas, P. - Novák, R., - Szabo, S.
In: Konference k 5. výročí obnovení Fakulty letectva a protivzdušné obrany na Vojenské akademii v Brně. Konference k 5. výročí obnovení Fakulty letectva a protivzdušné obrany na Vojenské akademii v Brně. Brno, 17.06.1999 - 18.06.1999. Brno: Vojenská akademie. 1999, s. 114-117.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
375.Hlavné tendencie vývoja vzdušných bojov v súčasnej dobe a požiadavky na letectvo ASR
Kiš, S. - Szabo, S.
In: Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany. Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany. Košice, 21.10.1999. Košice: Vojenský letecký technický a skúšobný ústav. 1999, s. 28-32.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
376.Ukrajinské vojenské letectvo 1997 - 2. časť
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(4), s. 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
377.Charakteristické rysy vedenia bojovej činnosti letectva v súčasnosti
Gildein, M. - Szabo, S.
In: Nové trendy v rozvoji letectva. III. medzinárodna konferencia Nové trendy v rozvoji letectva. Košice, 15.09.1998 - 16.09.1998. Košice: Vojenská letecká akadémia. 1998, s. 44-50.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
378.Európske taktické lietadlá
Szabo, S.
1. vyd. Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 1998
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
379.Európske taktické lietadlá PANAVIA TORNADO
Szabo, S. - Kottfer, D.
Apológia. 1998, 6(3), s. 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
380.Európske taktické lietadlá PANAVIA TORNADO
Szabo, S. - Kottfer, D.
Apológia. 1998, 6(2), s. 22-24. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
381.Európske taktické lietadlá HARRIER
Szabo, S. - Nečas, P.
Apológia. 1998, 6(4), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
382.Európske taktické lietadlá - Su-25TTM
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1998, 6(1), s. 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
383.Európske taktické lietadlá HARRIER
Szabo, S. - Nečas, P.
Apológia. 1998, 6(5), s. 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
384.Európske taktické lietadlá MiG-31
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1998, 6(7), s. 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
385.25 rokov Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach
Szabo, S. - Lanštiak, J. S.
Apológia. 1998, 6(9), s. 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
386.Európske taktické lietadlá SAAB 105Sk 60
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1998, 6(8), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
387.Európske taktické lietadlá - SAAB J-35 DRAKEN
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1998, 6(9), s. 24-26. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
388.Európske taktické lietadlá - JAGUAR
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1998, 6(12), s. 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
389.Konštruktívne simulačné modely bojovej činnosti
Benkovský, S. - Nečas, P., - Szabo, S.
In: Nové trendy v rozvoji letectva. III. medzinárodna konferencia Nové trendy v rozvoji letectva. Košice, 15.09.1998 - 16.09.1998. Košice: Vojenská letecká akadémia. 1998, s. 28-33.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
390.Výzbroj letectva armády Slovenskej republiky
Szabo, S. - Nečas, P.
Avionik. 1998, 2(3), s. 9-14.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
391.Vysoko presné zbrane v letectve zahraničných armád
Všetečka, P. - Kiš, S., - Szabo, S.
Zborník vedeckých prác VLA. 1998, 1998s. 18-24.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
392.Central Europe in the context of the enlargement of the North Atlantic Alliance
Nečas, P. - Szabo, S., - Šulej, R.
Zborník vedeckých prác VLA. 1998, 1998s. 92-97.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
393.Európske taktické lietadlá MiG-31
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1998, 6(6), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
394.Európske taktické lietadlá - JAGUAR
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1998, 6(11), s. 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
395.Európske taktické lietadlá - SAAB J-35 DRAKEN
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1998, 6(10), s. 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
396.Munícia s presným navedením
Všetečka, P. - Szabo, S.
Zborník vedeckých prác VLA. 1997, 1997(2), s. 108-114.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
397.Ozbrojené sily v strednej Európe 1
Szabo, S.
1. vyd. Košice: Vysoká vojenská škola letectva gen. Milana Rastislava Štefánika. 1997
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
398.Európske taktické lietadlá - AMX
Szabo, S.
Apológia. 1997, 5(10), s. 20-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
399.Európske taktické lietadlá - Su-25TTM (Su-39)
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1997, 5(12), s. 26-28. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
400.Európske taktické lietadlá - AMX
Szabo, S.
Apológia. 1997, 5(11), s. 22-23. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
401.Taktické lietadlá USA
Szabo, S.
1. vyd. Košice: Vysoká vojenská škola letectva gen. Milana Rastislava Štefánika. 1996
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
402.Ozbrojené sily susedných štátov
Szabo, S. - Kiš, S.
1. vyd. Košice: Vojenská letecká akadémia. 1993
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
403.Letíme domov ...
Szabo, S.
Haló TU. 14(3), s. 6-7.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.