doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
E-mail:
szabo@fd.cvut.cz
Funkce:
předseda oborové rady oboru 3708V017 - P doktorského studia / FD
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vedoucí studentského projektu:

Logistika letecké dopravy
  21X1LL - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Deficits in social disasters’ management and tasks for future research
Procházková, D. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.EVALUATING EFFICIENCY IN SPECIALIZED HOSPITAL FACILITIES – DEVELOPING THE MODEL BY WAY OF THE DISCRIMINANT ANALYSIS
Szabo, S. - Mihalčová, B. - Gallo, P., - Ivaničková, M.
Článek (2018)
4.Fatigue and stress factors among aviation personnel
Vagner, J. - Čekanová, A. - Szabo, S., - Rózenberg, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
5.Intelligent situational control of small turbojet engines
Andoga, R. - Fözö, L. - Judičák, J. - Bréda, R. - Szabo, S. - Rózenberg, R., - Džunda, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
6.Effect of the load factor on the ticket price
Szabo, S. - Al, Et.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
7.Security Management in the Air Transport: Example of an Interdisciplinary Investigation of Special Security Questions
Kelemen, M. - Szabo, S., - Vajdová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2018)
8.Options of Measuring the Work Performance of the Air Traffic Controller
Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Assessing Accuracy of Piloting as Pilot Performance Indicator in Training
Vajdová, I. - Szabo, S., - Blaško, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
10.Wizz Air cancels the base in Košice despite a minimum of 80% occupancy of flights to four destinations
Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
11.ANALYSIS OF THE RATIO INDICATORS IN LPS S. P.
Szabo, S. - Makó, S. - Pilát, M. - Tobisová, A., - Korba, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
12.Výzvy pedagogického didaktického výskumu psychofyziologických zvláštností činnosti pilota
Kelemen, M. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
13.Evaluating efficiency in specialized hospital facilities – developing the model by way of the discriminant analysis
Szabo, S. - Mihalčová, B. - Gallo, P., - Ivaničková, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
14.Optimization of the Aircraft Ground Handling Process
Vagner, J. - Jenčová, E., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
15.Computation of effect of various end plates on the wing on similarity with two-dimensional flow
Korba, P. - Hovanec, M. - Szabo, S. - Piľa, J., - Pavlinský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
16.Departure control systems for regional and low-cost carriers
Szabo, S. - Galanda, J., - Šulej, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
17.Cybersecurity in the Context of Criminal Law Protection of the State Security and Sectors of Critical Infrastructure
Kelemen, M. - Szabo, S., - Vajdová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2018)
18.45 rokov vysokoškolského leteckého vzdelávania v Košiciach
Szabo, S. - Antoško, M.
Jiná kniha česky (2018)
19.FRABRA: Free route Slovakia
Ferencová, M. - Szabo, S., - Szabó, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
20.Wizz air cabin crew training
Makó, S. - Szabo, S. - Tobisová, A. - Pilát, M. - Socha, L., - Vajdová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2018)
21.The Analysis of the Errors in Standardised Phraseology of Student Pilots and ATC
Čekanová, A. - Čekanová, D. - Čekan, P., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
22.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
23.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
24.Aerodynamika a mechanika letu
Neštrák, D. - Szabo, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2017)
25.Aviation Technology Life Cycle Management: Importance for Aviation Companies, Aerospace Industry Organizations and Relevant Stakeholders
Szabo, S. - Koblen, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
26.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
27.Determination of the Minimum Amount of Financial Costs in the Event of Occurrence of Selected Crisis Situations Caused by Passengers at the Airport
Szabo, S. - Tobisová, A. - Rózenberg, R., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
28.UH60M pre Slovensko - Black Hawk down!
kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2017)
29.Manažment životného cyklu leteckej techniky II.
Koblen, I. - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2017)
30.The Slovak MIGs will finish at 2020, what next?
Kandráč, P. - Rozenberg, R. - Szabo, S., - Socha, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
31.New Trends in Process Control and Production Management
Procházková, D. ed. - Szabo, S. ed.
Sborník (2017)
32.Pilot fatigue as one of the factors causing air accidents
Zgodavová, Z. - Rózenberg, R. - Szabo, S. - Socha, V., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
33.Optimization of the parameters of aircraft ground handling by cost function
Szabo, S. - Jenčová, E. - Vagner, J. - Koščák, P., - Miženková, Ž.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
34.A brief overview on ground handling charges and some costs reduction
Mikula, B. - Szabo, S. - Rózenberg, R. - Tobisová, A., - Puškáš, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
35.Determination of Financial and Economic Implications of Air Accident at the Airport
Tobisová, A. - Szabo, S. - Seňová, A. - Rózenberg, R., - Socha, Ľ.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
36.Airport Customer Buying Behavior
Szabo, S. - Vajdová, I., - Žák, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
37.Základy marketingu letiska II.
Szabo, S. - Vajdová, I.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2016)
38.Spravedlivá cena za kvalitní a bezpečnou IZS v ČR
Němec, V. - Szabo, S., - Šantrůček, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
39.Current State of The Small RPAS maintenance in The Czech Republic
Hůlek, D. - Němec, V. - Szabo, S., - Sodomka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
40.Risk-Based Indicators Implementation and Usage
Plos, V. - Soušek, R., - Szabo, S.
Stať ve sborníku (2016)
41.Vybrané aspekty problematiky ceny životného cyklu leteckej techniky
Szabo, S. - Koblen, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
42.The Role of Taxonomies for the Safety Indicators definition
Plos, V. - Němec, V., - Szabo, S.
Stať ve sborníku (2016)
43.Regulation for aviation safety
Hulínská, Š. - Němec, V., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
44.Passengers' Satisfaction as a key Factor for Airport Bussiness and Heading Activities
Vokáč, R. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
45.Meranie tepovej frekvencie ako ukazovateľa psychofyziologickej záťaže vo výcviku pilotov
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
46.Metódy merania výkonnosti v leteckých profesiách
Socha, V. - Szabo, S. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
47.Critical Elements in Piloting Techniques in Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
48.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
49.Náklady na provoz letecké záchranné služby v ČR
Němec, V. - Szabo, S.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2016)
50.Analysis of the Aircraft Call - Sign Similarities in FIR Prague
Frei, J. - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
51.Classified Information in The Media Spotlight And Trust in The State
Szabo, S. - Vitko, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
52.Dynamic Mathematical Model of Ground Support Equipment Utilization in Aircraft Technical Handling
Endrizalová, E. - Němec, V. - Szabo, S., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
53.Subjective factors in Fatigue Risk Management
Hulínská, Š. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
54.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
55.A Core of proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
Abstrakt ve sborníku (2016)
56.SBAS Approach and its Comparison with Other Types of Approach
Štumper, M. - Machuta, J. - Kraus, J., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
57.The Economic Benefits of Using the Flight Simulator for Pilots Training
Szabo, S. - Vajdová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
58.Manažment životného cyklu leteckej techniky I.
Koblen, I. - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2016)
59.Leveraging the potential of big data analysisin aviation
Endrizalová, E. - Szabo, S., - Pšovský, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
60.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2016)
61.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
62.Technology Readiness Levels and System Readiness Levels Issues in the Context of Their Using within the Security and Defence Research and Acquisition Processes
Szabo, S. - Koblen, I., - Vajdová, I.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
63.A Core of Proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
64.Hodnocení psychofyziologického stavu u pilotů ve výcviku
Háková, A. - Otáhal, M., - Szabo, S. opon.
Diplomová práce (2016)
65.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
66.Manageability of Airport Organizational Factors and Their Influence on Safety Events’ Realization
Němec, V. - Stojić, S., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
67.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
68.Vrtuľníky v ozbrojených silách
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2015)
69.Civilné dopravné lietadlá 2
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
70.Prečo taktické dopravné lietadlá?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2015)
71.Inventory management of an economic entity - selected aspects
Limański, A. - Sowa, B., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
72.Effect of the change of flight, navigation and motor data visualization on psychophysiological state of pilots
Socha, V. - Schlenker, J. - Kalavksý, P. - Kutílek, P. - Socha, L. - Szabo, S., - Smrčka, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
73.Sensor Networks for CBRNE Detection
Kraus, J. - Plos, V., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
74.Aviation Technology Life Cycle Stages
Szabo, S. - Koblen, I., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
75.An Evaluation Method of Complex Movement and Dynamic Stability of the Arm During Walking Based on Gyroscope Data
Socha, V. - Kutílek, P. - Schlenker, J. - Socha, L. - Szabo, S. - Cerny, R., - Begera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
76.Civilné dopravné lietadlá I.
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Nečas, P.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
77.The Assessment of Critical Infrastructure in the Czech Republic
Fuchs, P. - Němec, V. - Soušek, R. - Szabo, S. - Šustr, M., - Viskup, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
78.Stress in Pilot Training
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
79.Problems with Entry of Airlines to Airport Kosice and Their Possible Solutions
Maďoran, M. - Szabo, S., - Melníková, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
80.Multi-Engine Training manual
Bureš, R. - Němec, V., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
81.Manažérstvo Kvality
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Soušek, R.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
82.The Usage of MEDA Factors for Risk Assessment of Processess in Aircraft Maintenance
Plos, V. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
83.Robustness as a Method of Airline Pro-Active Disruption Management
Szabo, S. - Liptáková, D., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
84.Aerosalón MAKS 2015: Jeden z najväčších leteckých sviatkov
Szabo, S.
Článek (2015)
85.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
86.Examination of EGNOS Safety-of-live Service in Eastern Slovakia
Ciećko, A. - Grzegorzewski, M. - Oszczak, S. - Ćwiklak, J. - Grunwald, G. - Balint, J., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
87.Provozní příručka ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
88.Příručka pro výcvik – Modulové kursy teoretické výuky
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
89.Vybrané aspekty a dimenzie problematiky bezpečnosti dodávok v sektore obrany v kontexte európskej spolupráce
Szabo, S. - Koblen, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
90.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
91.Management bezpečnosti letiště
Szabo, S. - Němec, V., - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2015)
92.Classified Information in the Media Spotlight and Trust in the State
Vitko, P. - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
93.Hodnotenie bezpečnosti leteckej dopravy v rokoch 2013/2014
Vajdová, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
94.Determinants of Supplier Selection in E - procurement Tenders
Szabo, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
95.Příručka systému řízení ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
96.Příručka pro výcvik – Integrovaný kurs ATP(A)
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
97.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
98.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
99.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
100.Vícekriteriálne rozhodovanie ako metóda výberu vhodného typu lietadla
Melníková, L. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
101.Low Cost Airlines and Their Presence in the European Market
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
102.Fleet Assignment - Aircraft Cost Index
Endrizalová, E. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
103.Ekonomika leteckého podniku II
Tobisová, A.. - Szabo, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2014)
104.The Performance Measurement System – Potentials and Barriers for its Implementation in Healthcare Facilities
Szabo, S. - Sidor, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
105.Využitie kapacity slovenských medzinárodných letísk
Melníková, L. - Padaras, P., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
106.Evaluation of the Variability of Respiratory Rate as a Marker of Stress Changes
Socha, V. - Szabo, S. - Socha, L. - Kutílek, P., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
107.Flight Crew Training Status in Czech Republic
Němec, V. - Szabo, S., - Endrizalová, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
108.State Authorities as media of Promoting Domestic Aviation Products Abroad
Kohútová, M. - Szabo, S., - Koblen, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
109.Základy marketingu letiska I.
Szabo, S. - Šebeščáková, I.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
110.Cloud Computing and the Catalogue of ICT Services
Línek, M. - Szabo, S., - Socha, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
111.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
112.Air accidents, their investigation and prevention
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
113.Logistic Costs of Quality and their Impact on Degree of Operaton Level
Pudlo, P. - Szabo, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
114.Evaluation of relationship between the activity of upper limb and piloting precision
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
115.Evaluating Customer Satisfaction in the Sphere of Telecomunication Services in Slovakia
Szabo, S. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P., - Schlenker, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
116.Analysis of the possibilities of improving an online reputation of public institutions
Dorčák, P. - Pollák, P., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
117.Comparison of FSC and LCC and their market share in aviation
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
118.Cyber-attacks and attack protection
Hrůza, P. - Soušek, R., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
119.Ekonomika leteckého podniku 1
Tobisová, A. - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2014)
120.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
121.Belt damage aspect to impact loading
Ambriško, Ľ. - Taraba, V. - Szabo, S., - Leco, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
122.Methods of forecasting to be used in the process of air transportation demand planning
Kolesár, J. - Szabo, S., - Petruf, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
123.Czynnik ludzki w badaniach wypadków lotniczych
Socha, L. - Szabo, S.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2014)
124.Zmeny vo výkonnosti pilota spôsobené požitím psychoaktívnych látok
Vajdová, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
125.NESS KDC Company – Improving of back office quality
Vysoká, M. - Socha, V. - Socha, L., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
126.Manažment bezpečnosti v skupinovej zlietanosti
Rozenberg, R. - Szabo, S. - Soušek, R., - Socha, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
127.Model of mineral deposits economic evaluation
Cehlár, M. - Jurkasová, Z. - Behún, M., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
128.Ekonomické aspekty charakterizujúce hodnotový reťazec leteckej dopravy
Vajdová, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
129.Vybrané aspekty problematiky ceny životného cyklu bezpečnostných a obranných systémov
Koblen, I. - Szabo, S., - Melníková, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
130.Conveyor belt damage in term of impact dynamic loading
Ambriško, Ľ. - Tabara, V. - Szabo, S., - Leco, M.
Abstrakt ve sborníku (2014)
131.Economics and security - the challenges of the 21 century the region
Dziekański, P. ed. - Szabo, S. ed., - Olak, A. ed.
Sborník (2014)
132.The significance of global market data for smart E-Procurement processes
Szabo, S. - Dorčák, P., - Ferencz, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
133.Trust, Innovation and Prosperity
Szabo, S. - Ferencz, V., - Pucihar, A.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
134.Selected information on European union research and development programmes and projects focused on reducing emissions from air transport
Kolben, I. - Szabo, S., - Krnáčová, K.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
135.Etika a etiketa pre manažérov
Szabo, S. - Bobenič Hintošová, A., - Demjanová, L.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2013)
136.Methodology of selecting, preparing and training pilots in an aerobatic team
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Zahraniční jiná kniha (2013)
137.Current status and prospects of the aviation industry in the USA
Leskovjanská, A. - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
138.Ochrana vzdušného priestoru v systéme NATINAMDS
Schóber, T. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
139.Interconnection of constructive simulation with command and control system
Szabo, S. - Linek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
140.Innovative Trust Service Model Proposition for Business Ecooperation Environment.
Delina, R. - Szabo, S., - Ferencz, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
141.Criteria of selecting pilots for Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
142.Kritické fázy letu v skupinovej zlietanosti a kritéria výberu pilotov do leteckej akrobatickej skupiny
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
143.Operačné prostredie
Stoláriková, K. - Szabo, S.
Kapitola v jiné knize česky (2013)
144.Plánovanie leteckej flotily pre potreby leteckej spoločnosti a náklady na jej prevádzku
Melníková, L. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
145.Safety Management and Formation Flying of Aerobatic Team
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
146.Manažment dodávateľských reťazcov v leteckom priemysle - dôležitá oblasť v rámci problematiky bezpečnosti a kvality v letectve
Koblen, I. - Szabo, S.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
147.Safety Management and Formation Flying in an Aerobatic Team
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
148.Civilné dopravné lietadlá 1
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Nečas, P.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2012)
149.Letecká terminológia a frazeológia
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
150.Identifikácia falošných odhalení cieľa pri vzdušnom prieskume
Tkáč, M. - Szabo, S., - Olejníková, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
151.Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s.
Szabo, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2012)
152.Trhacie práce v krízových situáciách
Cehlár, M. - Rybár, R. - Mihok, J. - Soušek, R., - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2012)
153.Bezpilotné prostriedky významná súčasť budúceho digitálneho bojiska
Bučka, P. - Szabo, S.
Článek (2012)
154.Význam metód uplatňovaných v ekonomike informačných systémov a informačných technológií
Szabo, S. - Gavurová, B.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
155.Współczesne zagrożenia społeczne/ Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym – zarys problematyki
Szabo, S. - Olak, A.
Zahraniční jiná kniha (2012)
156.Integrácia bezpilotných lietadlových systémov do letovej prevádzky
Szabo, S. - Bučka, P.
Článek (2012)
157.Turbo-props aircrafts of european flying companies
Tóthová, M. - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
158.Economic analysis of selecting aviation equipment
Szabo, S. - Hanák, P., - Bučka, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
159.Ľudský faktor v skupinovej zlietanosti v akrobatickej skupine
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
160.HF, MCC, CRM, CRMI and MCCI training as one of the basic tools in situational awareness development
Kozuba, J. - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
161.Bezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov – dôležitá oblasť medzinárodnej, národnej a priemyselnej bezpečnosti
Koblen, I. - Szabo, S.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
162.Potreba budovania konceptu bezpečnosti
Stoláriková, K. - Szabo, S.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
163.Współczesne zagrożenia społeczne - Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - zarys problematyki
Szabo, S. - Olak, A.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2012)
164.Význam vzdelávania v kreatívnej a znalostnej organizácii
Gavurová, B. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
165.Present and potential security threats posed to civil aviation
Schóber, T. - Koblen, I., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
166.Selection of a suitable aircraft type from commercial point of view
Hanák, P. - Szabo, S., - Kozuba, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
167.Dôležitosť vojenskej technickej a skúšobnej základne z hľadiska rozvoja obranných spôsobilostí a modernizácie výzbroje a techniky
Koblen, I. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
168.Aplikácia Altmanovho Z-skore ako nástroja predikcie a benchmarkingu
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
169.Letecká preprava ústavných činiteľov... alebo ako ďalej
Szabo, S. - Hanák, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
170.Medzivládny režim pre obranné obstarávanie ako dôležitá súčasť procesov a činností v rámci európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
171.Porovnanie taktických dopravných lietadiel Alenia C-27J Spartan A CASA C-295 M
Szabo, S. - Machyniak, J. - Koblen, J., - Bučka, P.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
172.Bezpečnosť moderných IKT systémov v rámci krízového manažmentu
Szabo, S. - Linek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
173.HACCP - New Trend of Risk Management in Air Force
Teplická, K. - Cehlár, M., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
174.Kaizen - new instrument for processes of maintenance in air force
Cehlár, M. - Teplická, K., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
175.Surface mining technology and economy
Cehlár, M. - Rybár, R. - Soušek, R., - Szabo, S.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2011)
176.Obranné spôsobilosti, výskum, vyzbrojovanie a obranný priemysel v kontexte európskej spolupráce
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Jiná kniha česky (2011)
177.Selected aspects of military unmanned aircraft systems development in context of defence capabilities framework
Kolben, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
178.Using RFID technology in supply chain management systems in aviation
Glova, J. - Gavurová, B., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
179.Organizačné a technické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard
Szabo, S. - Gavurová, B.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
180.Benchmarking the financial analysis results of airport organisations
Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
181.Game theory used decision - making process of airlines
Andrejkovič, M. - Hajduová, Z., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
182.Posilnenie Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne ako kľúčová požiadavka v rámci rozvoja spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie
Koblen, I. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
183.Hlavné výzvy, výhody a nevýhody európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
184.Strategické dokumenty európskej obrannej agentúry ako základ pre realizáciu funkcií a činností v oblasti obranných spôsobilostí, obranného výskumu, vyzbrojovania a európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
185.Meranie výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Gavurová, B. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
186.Selected safety considerations and challenges for integration of unmanned aircraft systems into non-segregated airspace
Koblen, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
187.The European projects in the unmanned aircraft system (uas) development area
Koblen, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
188.ICT in aviation engineering education
Piľa, J. - Szabo, S., - Piľa, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
189.Barack H. Obama's view on global security: a shift in the US foreign and security policy?
Nečas, P. - Lippay, B., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
190.Poslanie a hlavné činnosti asociácie leteckého, kozmického a obranného priemyslu Európy v kontexte európskeho bezpečnostného prostredia
Koblen, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
191.Selected information on ICAO and EASA documents and activities towards opening airspace for unmanned aircraft systems
Koblen, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
192.Vplyv vývoja svetovej ekonomiky na rozvoj leteckej dopravy
Szabo, S. - Gavurová, B.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
193.Kritické miesta systému Balanced Scorecard
Szabo, S. - Gavurová, B.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
194.Význam motivačných determinantov v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti
Szabo, S. - Gavurová, B.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
195.Fragments of security culture and human rights recognised by the armed forces members serving abroad
Kelemen, M. - Križovský, S. - Nečas, P., - Szabo, S.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2011)
196.Vybrané aspekty problematiky bezpečnostného výskumu v rámci Európskej únie
Koblen, I. - Szabo, S.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
197.Uplatnenie tvorivých manažérskych metód v procese aplikácie systému Balanced Scorecard
Gavurová, B. - Szabo, S.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
198.Benchmarking slovenských letiskových spoločností prostredníctvom Altmanovho Z-skóre
Szabo, S. - Gavurová, B.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
199.Vybrané problematické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard (BSC)
Szabo, S. - Gavurová, B.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
200.Modernization of the Lešť facilities
Bučka, P. - Ratkovský, M., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
201.Geothermal power plant utilization of east Slovakia potential
Cehlár, M. - Pašková, M., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
202.Manažment životného cyklu obranných systémov
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
203.Selected aspects of life cycle cost issue for defence and aviation systems
Kolben, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
204.Some aspects regarding the flight dynamics and stabilty of quad-rotors micro aerial vehicles
Circiu, I. - Boscoianu, M., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
205.Dvadsať metrov, ktoré otriasli Poľskom
Labun, J. - Kandráč, P., - Szabo, S.
Článek (2010)
206.Európska obranná agentúra - významný nástroj zlepšenia obranných spôsobilostí
Koblen, I. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
207.Deployment of helicopters in armed conflicts
Žák, M. - Bučka, P., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
208.Vybrané aspekty integrácie bezpilotných lietadlových systémov do letovej prevádzky
Szabo, S. - Koblen, I.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
209.Nové dopravné lietadlá pre OS SR
Szabo, S. - Kandráč, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
210.EBAO - alliance's enhanced strategy?
Nečas, P. - Szabo, S. - Olejník, F., - Saloň, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
211.Possibility of new mining project extracting in conditions of crisis
Cehlár, M. - Teplická, K., - Szabo, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
212.Základná letecká terminológia
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2009)
213.Plánovanie v oblasti kvality
Socha, L. - Szabo, S., - Bučka, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
214.The importance of maintaining your own air transport capability for the Slovak republic
Szabo, S. - Čekan, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
215.Using of the aviation in armed conflicts
Bučka, P. - Kelemen, M., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
216.Slovak air force in pictures 2, Edition Slovak Aviation
Szabo, S. - Stolár, M. J., - Gyürösi, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
217.Načo, za čo? Vojenské dopravné lietadlá
Szabo, S. - kandráč, P.
Článek (2009)
218.Evaluation of basic actives, possibility to increase economic efficiency of raw material dealing companies
Cehlár, M. - Szabo, S. - Kyseľová, K., - Khouri, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
219.Načo, za čo? Vojenské dopravné lietadlá
Szabo, S. - Kandráč, P.
Článek (2009)
220.Zameranie štátnej vednej a technickej politiky v oblasti obrany do roku 2010
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
221.Systém velenia a riadenia
Szabo, S.
Článek (2008)
222.Modernizácia leteckej techniky Ozbrojených síl SR
Szabo, S. - Mikuška, Ľ.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
223.Slovensko ako vedúca krajina pre oblasť EOD a následného manažmentu
Szabo, S. - Kavický, V., - Mrenica, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
224.Slovak air force in pictures 1993-2008
Szabo, S. - Stolár, M. J., - Gyürösi, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
225.Koncepcia rozvoja komunikačných a informačných systémov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
226.Aktualizácia koncepcie rozvoja letectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2008
Szabo, S. - Koblen, I.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
227.Economic value added as an effectiveness measure
Jahnátek, Ľ. - Mihok, J. - Kádárová, J., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
228.Obranná politika a obranné plánovanie
Szabo, S.
Článek (2008)
229.Aspekty stratégie v obrannom plánovaní
Szabo, S. - Marchevka, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
230.Budovanie systému krízového manažmentu v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Szabo, S. - Marchevka, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
231.Hospodárska mobilizácia v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Szabo, S. - Nemečkay, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
232.Smerovanie a transfer technológií vo vyzbrojovaní v ozbrojenych silách SR
Szabo, S. - Bučka, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
233.Minulosť, sučasnosť a perspektívy rozvoja letiska Sliač
Szabo, S. - Tapuška, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2008)
234.The research and development direction of he special technology for needs of the armed forces of the Slovak republic
Szabo, S. - Uherek, Ľ.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
235.Trendy ekonomického riadenia zdrojov v podmienkach NATO
Szabo, S. - Mačovský, I., - Bučka, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
236.Command and control (C2)
Szabo, S.
Článek (2008)
237.Kreslo pre život
Szabo, S. - Kandráč, P.
Článek (2008)
238.MOKYS military mobile communication system
Szabo, S. - Belák, V., - Gyürösi, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
239.Analýza svetového leteckého trhu v kategórii taktických dopravných lietadiel
Szabo, S. - Gyürösi, M., - Stolár, M. J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2008)
240.Lietadlá dopravných spoločností
Szabo, S. - Olejník, F. - Kandráč, P., - Štefik, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2007)
241.Ballistic missile defense system (BMDS)
Bučka, P. - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
242.Stretnutie leteckého sveta v Le Bourget
Szabo, S.
Článek (2007)
243.Summit NATO v Bukurešti - príležitosť a výzva
Szabo, S.
Článek (2007)
244.Future and transfer of technology in armament
Szabo, S. - Sim, M., - Saloň, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
245.Ako ďalej vo vyzbrojovaní
Szabo, S. - Koblen, I.
Článek (2007)
246.Zavedenie digitálnej kamufláže v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I. - Uherík, Ľ., - Greguš, I.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
247.Taktika a scenáre použitia malých bezpilotných prostriedkov UAV
Szabo, S.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
248.Zabezpečenie dostatočných leteckých prepravných kapacít pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
249.Lietadlá dopravných spoločností
Szabo, S. - Olejník, F. - Kandráč, P., - Štefik, S.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
250.Pohľad na bezpečnosť letov v ozbrojených silách SR
Szabo, S. - Bučka, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
251.Modernizácia lietadiel MiG-29 slovenských Vzdušných síl
Szabo, S. - Sim, M., - Mikuška, Ľ.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
252.Stratégia vyzbrojovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Szabo, S.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
253.Návrh mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitostí pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky
Koblen, I. - Szabo, S., - Kováčik, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
254.Procedures in increasing safety in military aviation
Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
255.Modifikácie pancierového terénneho vozidla TATRAPAN
Bučka, P. - Szabo, S., - Kelemen, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
256.Bezpilotné prostriedky ozbrojených síl USA
Bučka, P. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
257.Výška letu? Nič jednoduchšie!(?)
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2006)
258.Ako obnovíme zostavu lietajúceho personálu?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2006)
259.Crisis management and security in simulation environment
Nečas, P. - Szabo, S., - Bučka, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
260.The development of process and situation control of an entity condition change - an asymmetrical opponent
Kelemen, M. - Szabo, S., - Nicolíni, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
261.The development of the Slovak air forces air transport capabilities for joint logistics support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
262.Slovenské letectvo včera, dnes a zajtra
Szabo, S. - Kandráč, P.
Článek (2006)
263.Budúcnosť sa tvorí dnes
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
264.Change management of opponent´s entity
Szabo, S. - Grzegorzewski, M., - Nicolíni, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
265.Navigation training - effective tool of safety management
Kelemen, M. - Olejník, F. - Szabo, S., - Ziólkowski, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
266.Meranie výkonnosti procesov zabezpečujúcich leteckú prevádzku
Tkáč, M. - Szabo, S., - Olejník, F.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
267.Meranie výkonnosti vzdelávania v odbore manažérstvo leteckej prevádzky
Olejník, F. - Tkáč, M., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
268.Lietadlo EA-18 G ako účinný nástroj plnenia špecifických úloh elektronickej vojny v Ozbrojených silách USA
Szabo, S. - Vavřínek, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
269.Od jednoty k integrácii
Kandráč, P. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
270.Súčasné možnosti štúdia manažérskych študijných programov pre príslušníkov civilného a vojenského letectva na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
Olejník, F. - Adamčík, F., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
271.Slovak air force in logistics support air operations
Bučka, P. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
272.Security and defence policy of the Slovak republic challanges for armed forces
Bučka, P. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
273.Neviete kam na dovolenku? do kozmu!
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2006)
274.Back to the future: geopolitical security or chaos?
Nečas, P. - Szabo, S.
Zahraniční vědecká kniha (2006)
275.Levels of TBM operational engagement effectiveness
Bučka, P. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
276.Bezpečnosť ako funkcia personálnej a vzdelávacej politiky
Kandráč, P. - Olejník, F., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
277.Manažment podnikov v turbulentnom prostredí
Szabo, S. - Kádárová, J., - Janík, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2006)
278.Ľudia sú najdôležitejší
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2006)
279.Potrebuje vojenské letectvo budúcnosti pilotov?
Kandráč, P. - Szabo, S., - Olejník, F.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
280.The development of the Slovak air force´s air transport capabilities for joint logistic support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
281.Systémový a situačný prístup k manažmentu bezpečnosti letov
Kelemen, M. - Szabo, S., - Čekanová, A.
Článek (2005)
282.Veľký, väčší, najväčší
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
283.Minulosť a perspektívy vojenského letectva niektorých stredoeurópskych štátov - nostalgia alebo objektívna nutnosť?
Szabo, S. - Olejník, F. - Vavřínek, L., - Nečas, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2005)
284.Čo skrývajú čierne skrinky?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
285.Nadvláda vo vzduchu, podmienka úspechu
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
286.Ničivé vysokopresné zbrane
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
287.Aké je slovenské nadzvukové stíhacie letectvo?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
288.Riadenie leteckej dopravy
Szabo, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2005)
289.Sme bezpečnejší, keď môžeme strieľať?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
290.Lietajúce oči
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
291."BIG AIRLINERS" - some aspects of introduction into the service
Kandráč, P. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
292.Letecké pohonné jednotky s vyšším stupňom elektrifikácie
Adamčík, F. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
293.Výberový letový výcvik pilotov vrtuľníkov
Kelemen, M. - Szabo, S.
Článek (2005)
294.Medzinárodné letisko Košice, jeho technologický rozvoj a spolupráca s partnermi
Olejník, F. - Jezný, M. - Adamčík, F., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
295.Príprava pilotov vzdušných síl OS SR
Szabo, S. - Kelemen, M.
Článek (2005)
296.Letné letecké "naj"
Szabo, S.
Článek (2005)
297.Zostreliť lietadlo... áno či nie?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Článek (2005)
298.NATO response force planning
Nečas, P. - Nižňanský, J., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2005)
299.Information Operations Combination Warfare in Simulated Environment
Nečas, P. - Szabo, S., - Adamčík, F.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
300.Tendencie rozvoja a použitia palubných prostriedkov elektronického boja lietadiel
Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
301.Námet jednostranného skupinového cvičenia na tému "Organizovanie bojovej činnosti vrk pri podpore boja pozemných síl"
Korál, M. - Szabo, S., - Machyniak, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
302.Tepelná kontrastnosť lietadla a jej vplyv na použitie rakiet k ich ničeniu vo vzduchu
Szabo, S. - Kižik, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
303.Benchmarking v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Tkáč, M. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
304.Mechanizovaná brigáda za útoku a v obrane : dočasná učebná pomôcka
Tóth, Š. - Socha, L., - Szabo, S.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
305.Kľúčové problémy elektronickej vojny v letectve
Szabo, S.
Jiná kniha česky (2003)
306.Prínos k procesu organizácie a riadenia elektronického boja na leteckej základni
Szabo, S.
Docentská habilitační práce (2003)
307.Implementácia simulačných technológií do vojenskej praxe
Machyniak, J. - Guľáš, Ľ., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
308.Príprava personálu vojenského letectva na plnenie úloh elektronického boja
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
309.Redundancia prieskumu
Tkáč, M. - Szabo, S., - Turisová, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
310.Otvorenie múzea letectva v Košiciach
Szabo, S. - Virág, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
311.Bezpilotné mikroprostriedky
Guľáš, L. - Szabo, S., - Machyniak, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
312.Slovak international air display - SAID 2002
Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2002)
313.5. medzinárodná výstava obrannej techniky
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
314.Bezpilotné vrtuľníky
Machyniak, J. - Szabo, S., - Guľáš, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
315.Predator úspešne napreduje
Machyniak, J. - Szabo, S., - Nečas, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
316.Začala príprava na IDEE 2002
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
317.Bojovali v Perzskom zálive
Szabo, S. - Machyniak, J., - Guľáš, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
318.Možnosti a spôsoby využitia súčasných a perspektívnych bezpilotných prostriedkov v Ozbrojených silách
Szabo, S.
Doktorská práce (Ph.D.) (2002)
319.Metodika určovania efektívnosti bezpilotného leteckého prieskumu
Löroncová, M. - Szabo, S., - Železník, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
320.Medzinárodné aspekty boja proti terorizmu
Olejník, F. - Szabo, S.
Kapitola v jiné knize česky (2002)
321.Možnosti zavádzania bezpilotných prieskumných prostriedkov do výzbroje ASR
Kiš, S. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
322.Modernizácie lietadiel MiG-21LANCER (dokončenie) európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
323.Ozbrojené sily NATO 1
Szabo, S. - Socha, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
324.Úvodná štúdia k projektu OKO 2: Ľahký bezpilotný prieskumný vrtuľník
Považan, J. - Szabo, S. - Kiš, S., - Neštrák, D.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2001)
325.Analýza možností letectva ASR vo vyhľadávaní a ničení operačno-taktických rakiet protivníka
Socha, L. - Kiš, S., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
326.Suchoj Su-27IBSu-32Su-34 (dokončenie) : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
327.Modernizačné programy MiG-21 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
328.Dassault aviation Mirage F.1 (dokončenie)
Szabo, S. - Vavřínek, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
329.Suchoj Su-27PUSu-30 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
330.Suchoj Su-27PUSu-30 (dokončenie) : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
331.Dassault-BreguetDornier Alpha Jet : európske taktické lietadlá
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
332.Suchoj Su-27IBSu-32Su-34 európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
333.Dassault aviation Mirage F.1 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Vavřínek, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
334.Suchoj Su-3537 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
335.Dassault Aviation Super Etendard
Szabo, S. - Socha, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
336.Výcvik nových pilotov je drahý i pre Kanadu
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
337.Suchoj Su-3537 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Gyürösi, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
338.RQ-4 Global Hawk
Machyniak, J. - Szabo, S., - Nečas, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
339.10. výročie euroatlantického partnerstva a spolupráce
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
340.Súčasnosť a budúcnosť bezpilotných prostriedkov
Szabo, S. - Machyniak, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
341.Ľahké bojové lietadlo - Súčasné úlohy a elektronický boj
Socha, L. - Szabo, S.
Článek (2001)
342.Definovanie možných požiadaviek na bezpilotné prostriedky ASR
Kiš, S. - Szabo, S., - Novák, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
343.Skúsenosti z nasadenia bezpilotných prostriedkov v novodobých lokálnych konfliktoch
Szabo, S. - Machyniak, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
344.Hosťami BAE systems ...
Socha, L. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
345.Európske taktické lietadlá DASSAULT AVIATION RAFALE - 2. časť
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
346.Európske taktické lietadlá DASSAULT AVIATION RAFALE - 3.časť
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
347.Information warfare and security
Nečas, P. - Olejník, F., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
348.Zbraňové systémy súčasných bojových lietadiel na ničenie pozemných cieľov
Socha, L. - Szabo, S. - Vinař, V., - Korál, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
349.Bezpilotné lietajúce prostriedky : Úvodná štúdia vedeckej úlohu OKO
Považan, J. - Szabo, S. - Neštrák, D., - Kiš, S.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2000)
350.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA - 3. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
351.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
352.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
353.Európske taktické lietadlá MiG-29 SMSMTUBT - 2. časť
Szabo, S. - Lichý, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
354.Americké vrtuľníky pre armády strednej Európy
Szabo, S. - Nečas, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
355.Vzdušný boj: včera, dnes a zajtra
Kiš, S. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
356.Centrum simulačných technológií
Nečas, P. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
357.Symbol francúzskeho letectva MIRAGE 2000
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
358.Symbol francúzskeho letectva MIRAGE 2000 - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2000)
359.Kráľ ruského frontového letectva: Su-24
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
360.Kráľ ruského frontového letectva Su-24 - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
361.Súčasné trendy rozvoja vzdušných bojov v letectvách vyspelých armád
Kiš, S. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
362.Európske taktické lietadlá MiG-29 SMSMTUBT
Szabo, S. - Lichý, M.
Článek (2000)
363.Taliansko - Ruská letecká moderna AY-130 (Alebo už len talianksa M-346?) (2. časť)
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
364.Americké vrtuľníky pre armády strednej Európy
Szabo, S. - Ďurčo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
365.Vývoj, výroba a predaj leteckej techniky ...
Szabo, S. - Nečas, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
366.Taliansko - Ruská letecká moderna AY-130
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
367.Vzdušný prieskum a ľahké bojové lietadlo
Kiš, S. - Szabo, S., - Socha, L.
Článek (2000)
368.C4I2 activities in european context
Olejník, F. - Nečas, P., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
369.MiG-29SMT a UBT - Fulcrumy pre nové tisícročie
Szabo, S. - Lichý, M.
Článek (2000)
370.Študia bezpilotného prieskumného vrtuľníka
Považan, J. - Neštrák, D. - Kiš, S., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
371.Vzdušné boje budúcnosti
Szabo, S. - Kiš, S.
Článek (2000)
372.Projekt výstavby multimediálnej učebne v spolupráci so spoločnosťou BAE SYSTEMS
Szabo, S.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2000)
373.Komplexné vedenie vzdušného prieskumu
Kiš, S. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
374.Termination problems of Korean War
Nečas, P. - Novák, R., - Szabo, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
375.Dassault Aviation RAFALE : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
376.JUROM J-22 ORAOIAR-93 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Všetečka, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
377.JAS 39 GRIPEN : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
378.JAS 39 GRIPEN - 2. časť európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
379.British Aerospace HAWK - 3. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
380.JSF koncept stíhacieho a útočného lietadla blízkej budúcnosti
Gyürösi, M. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
381.British Aerospace HAWK - 2. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
382.Ukrajinské vojenské letectvo 1997. 3. časť
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
383.British Aerospace HAWK : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
384.Ukrajinské vojenské letectvo 1997 - 2. časť
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
385.SAAB 37 Viggen - 2. časť európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
386.Ukrajinské vojenské letectvo 1997
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
387.SAAB 37 Viggen európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
388.MIG-AT versus HAWK - pokračovanie druhé
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
389.MIG-AT versus HAWK - pokračovanie tretie
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
390.Eurofighter 2000 TYPHOON : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
391.Eurofighter 2000 TYPHOON - 2. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
392.Siad ´99
Socha, L. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
393.MIG-AT versus HAWK
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
394.Termination problems of Korean War
Nečas, P. - Novák, R., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
395.Hlavné tendencie vývoja vzdušných bojov v súčasnej dobe a požiadavky na letectvo ASR
Kiš, S. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
396.Európske taktické lietadlá HARRIER
Szabo, S. - Nečas, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
397.Európske taktické lietadlá PANAVIA TORNADO
Szabo, S. - Kottfer, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
398.Európske taktické lietadlá PANAVIA TORNADO
Szabo, S. - Kottfer, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
399.Európske taktické lietadlá MiG-31
Szabo, S. - Tomčo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
400.Európske taktické lietadlá
Szabo, S.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (1998)
401.Európske taktické lietadlá - Su-25TTM
Szabo, S. - Tomčo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
402.Výzbroj letectva armády Slovenskej republiky
Szabo, S. - Nečas, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
403.Európske taktické lietadlá MiG-31
Szabo, S. - Tomčo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
404.Európske taktické lietadlá SAAB 105Sk 60
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
405.Európske taktické lietadlá - SAAB J-35 DRAKEN
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
406.25 rokov Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach
Szabo, S. - Lanštiak, J. S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
407.Európske taktické lietadlá - SAAB J-35 DRAKEN
Szabo, S. - Frolo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
408.Európske taktické lietadlá - JAGUAR
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
409.Európske taktické lietadlá - JAGUAR
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
410.Charakteristické rysy vedenia bojovej činnosti letectva v súčasnosti
Gildein, M. - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
411.Konštruktívne simulačné modely bojovej činnosti
Benkovský, S. - Nečas, P., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
412.Vysoko presné zbrane v letectve zahraničných armád
Všetečka, P. - Kiš, S., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
413.Central Europe in the context of the enlargement of the North Atlantic Alliance
Nečas, P. - Szabo, S., - Šulej, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1998)
414.Európske taktické lietadlá HARRIER
Szabo, S. - Nečas, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
415.Ozbrojené sily v strednej Európe 1
Szabo, S.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1997)
416.Európske taktické lietadlá - AMX
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
417.Európske taktické lietadlá - AMX
Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
418.Európske taktické lietadlá - Su-25TTM (Su-39)
Szabo, S. - Tomčo, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
419.Munícia s presným navedením
Všetečka, P. - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
420.Taktické lietadlá USA
Szabo, S.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1996)
421.Ozbrojené sily susedných štátov
Szabo, S. - Kiš, S.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1993)
422.Letíme domov ...
Szabo, S.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.