doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-223c - Horská 3, Praha
E-mail:
szabo@fd.cvut.cz
Funkce:
předseda oborové rady oboru 3708V017 - P doktorského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Logistika letecké dopravy
  21X1LL - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Trendy ovplyvňujúce požiadavky na prípravu pilotov pre potreby Vzdušných síl ozbrojených síl SR
Szabo, S. - Kandráč, P.
Vojenské reflexie. 2019, 14(1), 81-88. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Fuzzy Model for Quantitative Assessment of Environmental Start-up Projects in Air Transport
Kelemen, M. - Polishchuk, V. - Gavurová, B. - Szabo, S. - Rózenberg, R. - Gera, M. - Kozuba, J. - Andoga, R. - Divoková, A., - Blišťan, P.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019, 16(19), ISSN 1660-4601.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
3.Intelligent Thermal Imaging-Based Diagnostics of Turbojet Engines
Andoga, R. - Fözö, L. - Schrötter, M. - Češkovič, M. - Szabo, S. - Bréda, R., - Schreiner, M.
Applied Sciences. 2019, 9(11), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
4.Aeronautical and aerospace engineering - a new field of study in the system of the fields of study in the Slovak Republic
Szabo, S.
Repüléstudományi Közlemények. 2019, 31(1), 205-212. ISSN 1417-0604.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
5.Operational statistics of Kosice Airport
Szabo, S. - Pilát, M. - Topbisová, A., - Makó, S.
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2019, 102 197-203. ISSN 0209-3324.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
6.Pedagogical Research of Situational Management in Aviation Education and Forensic Investigation of Air Accidents: Knowledge of Aircraft Operation and Maintenance
Kelemen, M. - Szabo, S.
Warsaw: Collegium Humanum, 2019. ISBN 978-83-952951-1-9.
Zahraniční jiná kniha (2019)
7.ENVIRONMENTAL IMPACT OF AIR ACCIDENTS OF AIRCRAFT UP TO 2000KG MTOW
Szabo, S. - Jenčová, E. - Vajdová, I., - Melníková, L.
In: International Symposium on Sustainable Aviation - Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2019.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2019)
8.Výzvy pedagogického didaktického výskumu psychofyziologických zvláštností činnosti pilota
Kelemen, M. - Szabo, S.
PROSOPON - Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne. 2018, 173-182. ISSN 1730-0266.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
9.Intelligent situational control of small turbojet engines
Andoga, R. - Fözö, L. - Judičák, J. - Bréda, R. - Szabo, S. - Rózenberg, R., - Džunda, M.
International Journal of Aerospace Engineering. 2018, ISSN 1687-5966.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
10.Effect of the load factor on the ticket price
Szabo, S. - Al, Et.
TRANSPORT PROBLEMS. 2018, ISSN 2300-861X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
11.Fatigue and stress factors among aviation personnel
Vagner, J. - Čekanová, A. - Szabo, S., - Rózenberg, R.
Acta Avionica. 2018, 23-28. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
12.ANALYSIS OF THE RATIO INDICATORS IN LPS S. P.
Szabo, S. - Makó, S. - Pilát, M. - Tobisová, A., - Korba, P.
Acta Avionica. 2018, 20(2), 50-57. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
13.Optimization of the Aircraft Ground Handling Process
Vagner, J. - Jenčová, E., - Szabo, S.
Repüléstudományi Közlemények. 2018, ISSN 1417-0604.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
14.45 rokov vysokoškolského leteckého vzdelávania v Košiciach
Szabo, S. - Antoško, M.
Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-553-2917-8.
Jiná kniha česky (2018)
15.Wizz Air cancels the base in Košice despite a minimum of 80% occupancy of flights to four destinations
Szabo, S.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-7917-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
16.Cybersecurity in the Context of Criminal Law Protection of the State Security and Sectors of Critical Infrastructure
Kelemen, M. - Szabo, S., - Vajdová, I.
In: CNDCGS ́2018 : Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation : proceedings of the 1st international scientific conference. The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. p. 100-104. ISSN 2538-8959.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2018)
17.Wizz air cabin crew training
Makó, S. - Szabo, S. - Tobisová, A. - Pilát, M. - Socha, L., - Vajdová, I.
In: CER Comparative European Research 2018 : proceedings / research track. London: Sciemcee Publishing, 2018. ISBN 978-0-9935191-9-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2018)
18.Security Management in the Air Transport: Example of an Interdisciplinary Investigation of Special Security Questions
Kelemen, M. - Szabo, S., - Vajdová, I.
In: CNDCGS ́2018 : Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation : proceedings of the 1st international scientific conference. The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2538-8959.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2018)
19.Deficits in social disasters’ management and tasks for future research
Procházková, D. - Szabo, S.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 425-432. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
20.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 513-516. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
21.The Analysis of the Errors in Standardised Phraseology of Student Pilots and ATC
Čekanová, A. - Čekanová, D. - Čekan, P., - Szabo, S.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 1457-1460. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
22.Options of Measuring the Work Performance of the Air Traffic Controller
Szabo, S.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
23.Assessing Accuracy of Piloting as Pilot Performance Indicator in Training
Vajdová, I. - Szabo, S., - Blaško, D.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
24.FRABRA: Free route Slovakia
Ferencová, M. - Szabo, S., - Szabó, P.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 177-180. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
25.Computation of effect of various end plates on the wing on similarity with two-dimensional flow
Korba, P. - Hovanec, M. - Szabo, S. - Piľa, J., - Pavlinský, J.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 203-206. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
26.Departure control systems for regional and low-cost carriers
Szabo, S. - Galanda, J., - Šulej, R.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 237-244. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
27.EVALUATING EFFICIENCY IN SPECIALIZED HOSPITAL FACILITIES – DEVELOPING THE MODEL BY WAY OF THE DISCRIMINANT ANALYSIS
Szabo, S. - Mihalčová, B. - Gallo, P., - Ivaničková, M.
E+M Ekonomie a Management. 2018, 21(3), 88-106. ISSN 1212-3609.
Článek (2018)
28.Aviation Technology Life Cycle Management: Importance for Aviation Companies, Aerospace Industry Organizations and Relevant Stakeholders
Szabo, S. - Koblen, I.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), 15-24. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
29.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), 11-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
30.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), 89-97. ISSN 2300-861X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
31.Determination of the Minimum Amount of Financial Costs in the Event of Occurrence of Selected Crisis Situations Caused by Passengers at the Airport
Szabo, S. - Tobisová, A. - Rózenberg, R., - Vajdová, I.
Research in Economics and Management. 2017, 2(3), 125-134. ISSN 2470-4407.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
32.Manažment životného cyklu leteckej techniky II.
Koblen, I. - Szabo, S.
Košice: Multiprint, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-553-2829-4.
Vědecká kniha česky (2017)
33.The Slovak MIGs will finish at 2020, what next?
Kandráč, P. - Rozenberg, R. - Szabo, S., - Socha, L.
In: Distance Learning, Simulation and Communication 2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. pp. 139-146. ISBN 978-80-7231-416-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
34.Pilot fatigue as one of the factors causing air accidents
Zgodavová, Z. - Rózenberg, R. - Szabo, S. - Socha, V., - Němec, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. p. 882-887. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
35.Determination of Financial and Economic Implications of Air Accident at the Airport
Tobisová, A. - Szabo, S. - Seňová, A. - Rózenberg, R., - Socha, Ľ.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. p. 817-824. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
36.A brief overview on ground handling charges and some costs reduction
Mikula, B. - Szabo, S. - Rózenberg, R. - Tobisová, A., - Puškáš, T.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. p. 519-524. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
37.Optimization of the parameters of aircraft ground handling by cost function
Szabo, S. - Jenčová, E. - Vagner, J. - Koščák, P., - Miženková, Ž.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. p. 733-739. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
38.Aerodynamika a mechanika letu
Neštrák, D. - Szabo, S.
Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2017. ISBN 978-80-89169-39-9.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2017)
39.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
40.New Trends in Process Control and Production Management
Procházková, D. ed. - Szabo, S. ed.
Košice, 2017-05-18/2017-05-22. London: Taylor & Francis, 2017. ISBN 978-1-138-05885-9.
Sborník (2017)
41.UH60M pre Slovensko - Black Hawk down!
kandráč, P. - Szabo, S.
Obrana. 2017, 25(9), 21-23. ISSN 1336-1910.
Článek (2017)
42.Vybrané aspekty problematiky ceny životného cyklu leteckej techniky
Szabo, S. - Koblen, I.
eXclusive Journal. 2016, 4(2), 166-175. ISSN 1339-0260.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
43.Current State of The Small RPAS maintenance in The Czech Republic
Hůlek, D. - Němec, V. - Szabo, S., - Sodomka, J.
Perner's contacts. 2016, 11(2), 25-30. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
44.SBAS Approach and its Comparison with Other Types of Approach
Štumper, M. - Machuta, J. - Kraus, J., - Szabo, S.
Perner's contacts. 2016, 11(4), 113-120. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
45.Regulation for aviation safety
Hulínská, Š. - Němec, V., - Szabo, S.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 2016(10), 38-41. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
46.Analysis of the Aircraft Call - Sign Similarities in FIR Prague
Frei, J. - Szabo, S.
International Journal of Engineering Research and Development. 2016, 12(10), 46-51. ISSN 2278-800X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
47.Classified Information in The Media Spotlight And Trust in The State
Szabo, S. - Vitko, P.
IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). 2016, 18(9), 100-108. ISSN 2319-7668.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
48.Leveraging the potential of big data analysisin aviation
Endrizalová, E. - Szabo, S., - Pšovský, R.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 2016(11), 1-8. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
49.A Core of Proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
Košická bezpečnostná revue. 2016, 6(2), 387-391. ISSN 1338-4880.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
50.Manageability of Airport Organizational Factors and Their Influence on Safety Events’ Realization
Němec, V. - Stojić, S., - Szabo, S.
Zeszyty Naukowe. 2016, 4(31), 63-70. ISSN 1641-9723.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
51.Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti v letectví
Vittek, P. - Kraus, J., - Szabo, S.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-944-8.
Vědecká kniha česky (2016)
52.Manažment životného cyklu leteckej techniky I.
Koblen, I. - Szabo, S.
Košice: Multiprint, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-89551-28-6.
Vědecká kniha česky (2016)
53.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
54.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
In: Proceedings on 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2016. pp. 365-369. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-5090-1288-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
55.Spravedlivá cena za kvalitní a bezpečnou IZS v ČR
Němec, V. - Szabo, S., - Šantrůček, J.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. pp. 108-110. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
56.Meranie tepovej frekvencie ako ukazovateľa psychofyziologickej záťaže vo výcviku pilotov
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 108-111. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
57.Subjective factors in Fatigue Risk Management
Hulínská, Š. - Szabo, S.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
58.Technology Readiness Levels and System Readiness Levels Issues in the Context of Their Using within the Security and Defence Research and Acquisition Processes
Szabo, S. - Koblen, I., - Vajdová, I.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 150-164. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
59.Critical Elements in Piloting Techniques in Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 444-449. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
60.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 374-379. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
61.Dynamic Mathematical Model of Ground Support Equipment Utilization in Aircraft Technical Handling
Endrizalová, E. - Němec, V. - Szabo, S., - Soušek, R.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 759-762. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
62.Airport Customer Buying Behavior
Szabo, S. - Vajdová, I., - Žák, J.
In: Conference Proceedings of the 3rd International Scientific Conference „Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business". Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2016. pp. 51-57. ISBN 978-80-225-4163-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
63.Passengers' Satisfaction as a key Factor for Airport Bussiness and Heading Activities
Vokáč, R. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 112-114. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
64.The Economic Benefits of Using the Flight Simulator for Pilots Training
Szabo, S. - Vajdová, I.
In: Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2016. pp. 238-242. ISBN 978-80-225-4293-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
65.Náklady na provoz letecké záchranné služby v ČR
Němec, V. - Szabo, S.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-553-2628-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2016)
66.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Applied Certified Methodology] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
67.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
68.Risk-Based Indicators Implementation and Usage
Plos, V. - Soušek, R., - Szabo, S.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 235-237. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku (2016)
69.Základy marketingu letiska II.
Szabo, S. - Vajdová, I.
Košice: Multiprint, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-89551-26-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2016)
70.Metódy merania výkonnosti v leteckých profesiách
Socha, V. - Szabo, S. supervisor
2016. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Air Transport; CTU FBME. Department of Information and Communication Technology in Medicine; CTU FBME. Joint Centre for Biomedical Engineering of CTU and UC. Supervised by S. SZABO.
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
71.The Role of Taxonomies for the Safety Indicators definition
Plos, V. - Němec, V., - Szabo, S.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 238-241. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku (2016)
72.A Core of proactivity of Contemporary Approach to Safety Management Issues
Stojić, S. - Szabo, S., - Němec, V.
In: 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA zborník abstraktov. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2016. pp. 24. ISSN 1338-4880.
Abstrakt ve sborníku (2016)
73.Hodnocení psychofyziologického stavu u pilotů ve výcviku
Háková, A. - Otáhal, M., - Szabo, S. opon.
Kladno: 2016. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství.
Diplomová práce (2016)
74.Vybrané aspekty a dimenzie problematiky bezpečnosti dodávok v sektore obrany v kontexte európskej spolupráce
Szabo, S. - Koblen, I.
Košická bezpečnostná revue. 2015, 2015(2), 331-338. ISSN 1338-6956.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
75.Sensor Networks for CBRNE Detection
Kraus, J. - Plos, V., - Szabo, S.
MAD Special. 2015, 2(2), 26-29. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
76.Robustness as a Method of Airline Pro-Active Disruption Management
Szabo, S. - Liptáková, D., - Vajdová, I.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(4), 151-156. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
77.Determinants of Supplier Selection in E - procurement Tenders
Szabo, S.
Journal of Applied Economic Sciences. 2015, 10(7), 1153-1159. ISSN 1843-6110.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
78.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(5), 179-184. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
79.Aviation Technology Life Cycle Stages
Szabo, S. - Koblen, I., - Vajdová, I.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(3), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
80.Inventory management of an economic entity - selected aspects
Limański, A. - Sowa, B., - Szabo, S.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(2), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
81.Classified Information in the Media Spotlight and Trust in the State
Vitko, P. - Szabo, S.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2015, 2015(2), 123-138. ISSN 2300-1739.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
82.Examination of EGNOS Safety-of-live Service in Eastern Slovakia
Ciećko, A. - Grzegorzewski, M. - Oszczak, S. - Ćwiklak, J. - Grunwald, G. - Balint, J., - Szabo, S.
Annual of Navigation. 2015, 2015(22), 65-78. ISSN 1640-8632.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
83.Management bezpečnosti letiště
Szabo, S. - Němec, V., - Soušek, R.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-7204-933-2.
Vědecká kniha česky (2015)
84.An Evaluation Method of Complex Movement and Dynamic Stability of the Arm During Walking Based on Gyroscope Data
Socha, V. - Kutílek, P. - Schlenker, J. - Socha, L. - Szabo, S. - Cerny, R., - Begera, V.
In: 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, pp. 215-220. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7301091
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
85.Hodnotenie bezpečnosti leteckej dopravy v rokoch 2013/2014
Vajdová, I. - Szabo, S.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Žilina: MADO plus, s. r. o., 2015, pp. 84-88. ISBN 978-80-971908-0-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
86.The Usage of MEDA Factors for Risk Assessment of Processess in Aircraft Maintenance
Plos, V. - Szabo, S.
In: Selected Risks of Business Processes. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2015. pp. 55-61. ISBN 978-80-01-05831-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
87.Effect of the change of flight, navigation and motor data visualization on psychophysiological state of pilots
Socha, V. - Schlenker, J. - Kalavksý, P. - Kutílek, P. - Socha, L. - Szabo, S., - Smrčka, P.
In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. pp. 339-344. ISBN 978-1-4799-8221-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
88.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2015. pp. 646-652. ISBN 978-80-553-2467-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
89.Multi-Engine Training manual
Bureš, R. - Němec, V., - Szabo, S.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas: Technologija, 2015. pp. 583-586. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
90.The Assessment of Critical Infrastructure in the Czech Republic
Fuchs, P. - Němec, V. - Soušek, R. - Szabo, S. - Šustr, M., - Viskup, P.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas: Technologija, 2015. pp. 418-424. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
91.Stress in Pilot Training
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, L.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 20-25. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
92.Problems with Entry of Airlines to Airport Kosice and Their Possible Solutions
Maďoran, M. - Szabo, S., - Melníková, L.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 6-12. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
93.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
94.Příručka pro výcvik – Modulové kursy teoretické výuky
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
95.Příručka systému řízení ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
96.Příručka pro výcvik – Integrovaný kurs ATP(A)
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
97.Provozní příručka ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
98.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
99.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
100.Prečo taktické dopravné lietadlá?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Obrana. 2015, 23(4), 24-25. ISSN 1336-1910.
Článek (2015)
101.Civilné dopravné lietadlá 2
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Košice: Multiprint, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-89551-21-7.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
102.Aerosalón MAKS 2015: Jeden z najväčších leteckých sviatkov
Szabo, S.
Obrana. 2015, 23(11), 22-25. ISSN 1336-1910.
Článek (2015)
103.Manažérstvo Kvality
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Soušek, R.
Košice: Rotaprint s.r.o., 2015. ISBN 978-80-971877-1-2.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
104.Civilné dopravné lietadlá I.
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Nečas, P.
2 ed. Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-553-1389-4.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
105.Vrtuľníky v ozbrojených silách
Kandráč, P. - Szabo, S.
Obrana. 2015, 23(8), 22-23. ISSN 1336-1910.
Článek (2015)
106.Využitie kapacity slovenských medzinárodných letísk
Melníková, L. - Padaras, P., - Szabo, S.
eXclusive Journal. 2014, 2(4), 147-156. ISSN 1339-0260.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
107.Vybrané aspekty problematiky ceny životného cyklu bezpečnostných a obranných systémov
Koblen, I. - Szabo, S., - Melníková, L.
Košická bezpečnostná revue. 2014, 4(1), 68-81. ISSN 1338-4880.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
108.Logistic Costs of Quality and their Impact on Degree of Operaton Level
Pudlo, P. - Szabo, S.
Journal of Applied Economic Sciences. 2014, 9(3), 469-475. ISSN 1843-6110.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
109.The Performance Measurement System – Potentials and Barriers for its Implementation in Healthcare Facilities
Szabo, S. - Sidor, J.
Journal of Applied Economic Sciences. 2014, 9(4), 728-735. ISSN 1843-6110.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
110.Comparison of FSC and LCC and their market share in aviation
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
International Review of Aerospace Engineering. 2014, 7(5), 149-154. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
111.Air accidents, their investigation and prevention
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
eXclusive e-JOURNAL. 2014,(4), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
112.Cloud Computing and the Catalogue of ICT Services
Línek, M. - Szabo, S., - Socha, V.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2014, 2(4), 86-94. ISSN 2300-1739.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
113.Czynnik ludzki w badaniach wypadków lotniczych
Socha, L. - Szabo, S.
In: Ekonomia i bezpieczeństwo wyzwaniem regionu 21 wieku. Starachowice: PU Compus, 2014. p. 116-134. ISBN 978-83-64038-18-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2014)
114.Ekonomika leteckého podniku 1
Tobisová, A. - Szabo, S.
Košice: TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1654-3.
Vědecká kniha česky (2014)
115.Evaluation of relationship between the activity of upper limb and piloting precision
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K., - Szabo, S.
In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 405-410. ISBN 978-80-214-4817-9.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
116.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 639-643. ISBN 978-80-214-4817-9.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
117.Zmeny vo výkonnosti pilota spôsobené požitím psychoaktívnych látok
Vajdová, I. - Szabo, S.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 162-166. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
118.Vícekriteriálne rozhodovanie ako metóda výberu vhodného typu lietadla
Melníková, L. - Szabo, S.
In: Bezpečnost a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2014. pp. 63-69. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
119.Manažment bezpečnosti v skupinovej zlietanosti
Rozenberg, R. - Szabo, S. - Soušek, R., - Socha, L.
In: Bezpečnost a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2014, pp. 99-104. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
120.Ekonomické aspekty charakterizujúce hodnotový reťazec leteckej dopravy
Vajdová, I. - Szabo, S.
In: Zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2014, pp. 148-154. ISBN 978-80-225-3982-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
121.Low Cost Airlines and Their Presence in the European Market
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 19-24. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
122.Fleet Assignment - Aircraft Cost Index
Endrizalová, E. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 91-93. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
123.Methods of forecasting to be used in the process of air transportation demand planning
Kolesár, J. - Szabo, S., - Petruf, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, pp. 98-101. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
124.Evaluation of the Variability of Respiratory Rate as a Marker of Stress Changes
Socha, V. - Szabo, S. - Socha, L. - Kutílek, P., - Němec, V.
In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014. pp. 339-342. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
125.Model of mineral deposits economic evaluation
Cehlár, M. - Jurkasová, Z. - Behún, M., - Szabo, S.
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining: conference proceedings: volume 3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, pp. 387-394. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-09-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
126.Analysis of the possibilities of improving an online reputation of public institutions
Dorčák, P. - Pollák, P., - Szabo, S.
In: IDIMT 2014: Networking Societies - Cooperation and Conflict, 22nd Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Johannes Kepler University, 2014. p. 275-282. ISBN 978-3-99033-340-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
127.NESS KDC Company – Improving of back office quality
Vysoká, M. - Socha, V. - Socha, L., - Szabo, S.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 188-193. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
128.Flight Crew Training Status in Czech Republic
Němec, V. - Szabo, S., - Endrizalová, E.
In: New Trends in Aviation Development 2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2014. ISBN 978-80-553-1650-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
129.State Authorities as media of Promoting Domestic Aviation Products Abroad
Kohútová, M. - Szabo, S., - Koblen, I.
In: New Trends in Aviation Development 2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2014. ISBN 978-80-553-1650-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
130.Evaluating Customer Satisfaction in the Sphere of Telecomunication Services in Slovakia
Szabo, S. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P., - Schlenker, J.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014. Košice: Technical University of Kosice, 2014, pp. 190-207. ISBN 978-80-553-1815-8. Available from: http://www.q-impulz.sk/qali/402-1564-1-CEF_Szabo.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
131.Cyber-attacks and attack protection
Hrůza, P. - Soušek, R., - Szabo, S.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 170-174. ISBN 978-1-941763-04-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
132.Belt damage aspect to impact loading
Ambriško, Ľ. - Taraba, V. - Szabo, S., - Leco, M.
In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 102-107. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
133.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
134.Základy marketingu letiska I.
Szabo, S. - Šebeščáková, I.
Košice: Multiprint, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89551-15-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
135.Ekonomika leteckého podniku II
Tobisová, A.. - Szabo, S.
Košice: Multiprint, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89551-12-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2014)
136.Economics and security - the challenges of the 21 century the region
Dziekański, P. ed. - Szabo, S. ed., - Olak, A. ed.
Starachowice: PU Compus, 2014. ISBN 978-83-64038-18-1.
Sborník (2014)
137.Conveyor belt damage in term of impact dynamic loading
Ambriško, Ľ. - Tabara, V. - Szabo, S., - Leco, M.
In: 18. medzinárodná konferencia Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení - zborník abstraktov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, pp. 35. ISBN 978-80-553-1806-6.
Abstrakt ve sborníku (2014)
138.Ochrana vzdušného priestoru v systéme NATINAMDS
Schóber, T. - Szabo, S.
Vojenské reflexie. 2013, 8(2), 72-81. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
139.Selected information on European union research and development programmes and projects focused on reducing emissions from air transport
Kolben, I. - Szabo, S., - Krnáčová, K.
Naše More. 2013, 60(5-6), 113-122. ISSN 0469-6255.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
140.Trust, Innovation and Prosperity
Szabo, S. - Ferencz, V., - Pucihar, A.
Quality Innovation Prosperity. 2013, 17(2), 1-8. ISSN 1335-1745.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
141.Current status and prospects of the aviation industry in the USA
Leskovjanská, A. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2013, 15(27), 1-5. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
142.Safety Management and Formation Flying in an Aerobatic Team
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
Incas Bulletin. 2013, 5(4), 87-95. ISSN 2066-8201.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
143.Safety Management and Formation Flying of Aerobatic Team
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Šebeščáková, I.
Indian Journal of Applied Research. 2013, 3(12), 317-319. ISSN 2249-555X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
144.Operačné prostredie
Stoláriková, K. - Szabo, S.
In: Zmiany w regionie w warunkach globalizacji : zbiór prac naukowych. Ostrowiec Świętokrzyski: Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. p. 293-312. ISBN 978-83-89466-52-5.
Kapitola v jiné knize česky (2013)
145.Methodology of selecting, preparing and training pilots in an aerobatic team
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Ostrowiec Świętokrzyski: Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. ISBN 978-83-89466-56-3.
Zahraniční jiná kniha (2013)
146.Plánovanie leteckej flotily pre potreby leteckej spoločnosti a náklady na jej prevádzku
Melníková, L. - Szabo, S.
In: Aeronautika 13. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013, pp. 195-200. ISBN 978-80-553-1416-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
147.Kritické fázy letu v skupinovej zlietanosti a kritéria výberu pilotov do leteckej akrobatickej skupiny
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2013, pp. 99-101. ISBN 978-80-554-0665-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
148.Interconnection of constructive simulation with command and control system
Szabo, S. - Linek, M.
In: Distance Learning, Simulation and communication 2013: Proceedings (Selected papers). Brno: Universita Obrany, 2013. pp. 172-178. ISBN 978-80-7231-919-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
149.The significance of global market data for smart E-Procurement processes
Szabo, S. - Dorčák, P., - Ferencz, V.
In: IDIMT 2013 - Information Technology Human Values, Innovation and Economy, 21st Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Johannes Kepler University, 2013. p. 217-224. ISBN 978-3-99033-083-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
150.Innovative Trust Service Model Proposition for Business Ecooperation Environment.
Delina, R. - Szabo, S., - Ferencz, V.
In: Total Quality Management: Advanced and Intelligent Approaches: The Seventh International Working Conference. Belgrade: Mechanical Engineering Faculty, 2013, pp. 251-258. ISBN 978-86-7083-791-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
151.Criteria of selecting pilots for Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: Aeronautika 13. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013, pp. 250-253. ISBN 978-80-553-1416-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
152.Manažment dodávateľských reťazcov v leteckom priemysle - dôležitá oblasť v rámci problematiky bezpečnosti a kvality v letectve
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2013, pp. 51-58. ISBN 978-80-554-0665-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
153.Etika a etiketa pre manažérov
Szabo, S. - Bobenič Hintošová, A., - Demjanová, L.
Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2013)
154.Identifikácia falošných odhalení cieľa pri vzdušnom prieskume
Tkáč, M. - Szabo, S., - Olejníková, T.
Acta Avionica. 2012, 4(5), 77-80. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
155.Význam metód uplatňovaných v ekonomike informačných systémov a informačných technológií
Szabo, S. - Gavurová, B.
Journal of innovations and applied statistics. 2012, 2(1), 25-35. ISSN 1338-5224.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
156.Medzivládny režim pre obranné obstarávanie ako dôležitá súčasť procesov a činností v rámci európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2012, 7(1), 7-37. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
157.Význam vzdelávania v kreatívnej a znalostnej organizácii
Gavurová, B. - Szabo, S.
International Scientific Herald. 2012, 2(4), 171-182. ISSN 2218-5348.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
158.Letecká preprava ústavných činiteľov... alebo ako ďalej
Szabo, S. - Hanák, P.
IDEB Exclusive. 2012, 56-57.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
159.Aplikácia Altmanovho Z-skore ako nástroja predikcie a benchmarkingu
Szabo, S.
Journal of innovations and applied statistics. 2012, 2(2), 25-31. ISSN 1338-5224.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
160.Dôležitosť vojenskej technickej a skúšobnej základne z hľadiska rozvoja obranných spôsobilostí a modernizácie výzbroje a techniky
Koblen, I. - Szabo, S.
Vojenské reflexie. 2012, 7(2), 22-45. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
161.Turbo-props aircrafts of european flying companies
Tóthová, M. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2012, 14(24), 396-401. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
162.HF, MCC, CRM, CRMI and MCCI training as one of the basic tools in situational awareness development
Kozuba, J. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2012, 14(23), 36-40. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
163.Selection of a suitable aircraft type from commercial point of view
Hanák, P. - Szabo, S., - Kozuba, J.
Acta Avionica. 2012, 14(23), 56-61. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
164.Present and potential security threats posed to civil aviation
Schóber, T. - Koblen, I., - Szabo, S.
Incas Bulletin. 2012, 4(2), 169-175. ISSN 2066-8201.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
165.Porovnanie taktických dopravných lietadiel Alenia C-27J Spartan A CASA C-295 M
Szabo, S. - Machyniak, J. - Koblen, J., - Bučka, P.
In: Zborník príspevkov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Košice: Technická Univerzita, 2012. p. 67-72. ISBN 978-80-553-1201-9.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
166.Potreba budovania konceptu bezpečnosti
Stoláriková, K. - Szabo, S.
In: Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2012. p. 38-47. ISBN 978-83-87296-34-6.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
167.Trhacie práce v krízových situáciách
Cehlár, M. - Rybár, R. - Mihok, J. - Soušek, R., - Szabo, S.
Pardubice: Institut Jana Pernera, 2012. ISBN 978-80-86530-81-9.
Vědecká kniha česky (2012)
168.Współczesne zagrożenia społeczne/ Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym – zarys problematyki
Szabo, S. - Olak, A.
Ostrowiec Świętokrzyski: Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012. ISBN 978-83-89466-50-1.
Zahraniční jiná kniha (2012)
169.Ľudský faktor v skupinovej zlietanosti v akrobatickej skupine
Rozenberg, R. - Szabo, S.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina: ŽU Žilina - EDIS, 2012, pp. 146-152. ISBN 978-80-554-0519-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
170.Economic analysis of selecting aviation equipment
Szabo, S. - Hanák, P., - Bučka, P.
In: New Trend in Aviation Development. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2012, ISBN 978-80-553-1083-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
171.Bezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov – dôležitá oblasť medzinárodnej, národnej a priemyselnej bezpečnosti
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia: zborník príspevkov z 6. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, pp. 220-231. ISBN 978-80-89282-82-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
172.Civilné dopravné lietadlá 1
Rozenberg, R. - Szabo, S., - Nečas, P.
Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-553-1389-4.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2012)
173.Letecká terminológia a frazeológia
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Košice: Vojenská letecká akadémia, 2012. ISBN 978-80-553-0843-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
174.Finančná a marketingová analýza spoločnosti LETISKO KOŠICE – AIRPORT a.s.
Szabo, S.
Košice: TU Košice, 2012. ISBN 978-80-553-0844-9.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2012)
175.Integrácia bezpilotných lietadlových systémov do letovej prevádzky
Szabo, S. - Bučka, P.
Obrana. 2012, 20(10), 24-25. ISSN 1336-1910.
Článek (2012)
176.Bezpilotné prostriedky významná súčasť budúceho digitálneho bojiska
Bučka, P. - Szabo, S.
Obrana. 2012, 20(8), 24-25. ISSN 1336-1910.
Článek (2012)
177.Współczesne zagrożenia społeczne - Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - zarys problematyki
Szabo, S. - Olak, A.
Ostrowiec Świętokryski: Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, 2012. ISBN 978-83-89466-50-1.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2012)
178.Hlavné výzvy, výhody a nevýhody európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2011, 6(1), 84-97. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
179.Strategické dokumenty európskej obrannej agentúry ako základ pre realizáciu funkcií a činností v oblasti obranných spôsobilostí, obranného výskumu, vyzbrojovania a európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2011, 6(2), 42-64. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
180.Posilnenie Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne ako kľúčová požiadavka v rámci rozvoja spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie
Koblen, I. - Szabo, S.
Košická bezpečnostná revue. 2011, 1(2), 52-67. ISSN 1338-4880.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
181.Organizačné a technické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard
Szabo, S. - Gavurová, B.
Journal of innovations and applied statistics. 2011, 1(1), 19-25. ISSN 1338-5224.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
182.Benchmarking the financial analysis results of airport organisations
Szabo, S.
Acta Avionica. 2011, 13(22), 52-60. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
183.Using RFID technology in supply chain management systems in aviation
Glova, J. - Gavurová, B., - Szabo, S.
Acta Oeconomica Cassoviensia. 2011, 4(1), 13-22. ISSN 1337-6020.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
184.Game theory used decision - making process of airlines
Andrejkovič, M. - Hajduová, Z., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2011, 13(22), 85-88. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
185.ICT in aviation engineering education
Piľa, J. - Szabo, S., - Piľa, M.
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2011, 70(1848), 75-82. ISSN 0209-3324.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
186.Barack H. Obama's view on global security: a shift in the US foreign and security policy?
Nečas, P. - Lippay, B., - Szabo, S.
Strategic Imapct. 2011, 39(2), 113-118. ISSN 1841-5784.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
187.Fragments of security culture and human rights recognised by the armed forces members serving abroad
Kelemen, M. - Križovský, S. - Nečas, P., - Szabo, S.
In: Jakość wobec wyzwan i zagrożeń 21 wieku. Poznaň: Wydavnictwo wyžszej szkoly bezpieczeňstva, 2011. p. 288-298. ISBN 978-83-61304-23-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2011)
188.Obranné spôsobilosti, výskum, vyzbrojovanie a obranný priemysel v kontexte európskej spolupráce
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2011. ISBN 978-80-8040-432-1.
Jiná kniha česky (2011)
189.Surface mining technology and economy
Cehlár, M. - Rybár, R. - Soušek, R., - Szabo, S.
Pardubice: Institut Jana Pernera, 2011. ISBN 978-80-86530-76-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2011)
190.Selected aspects of military unmanned aircraft systems development in context of defence capabilities framework
Kolben, I. - Szabo, S.
In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. Brno: Univerzita obrany, 2011. pp. 403-411. ISBN 978-80-7231-788-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
191.Vplyv vývoja svetovej ekonomiky na rozvoj leteckej dopravy
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: Aeronautica 11. Košice: Technical University of Košice, 2011, ISBN 978-80-553-0758-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
192.Kritické miesta systému Balanced Scorecard
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011: zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2011, pp. 402-411. ISBN 978-80-8040-427-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
193.Význam motivačných determinantov v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: Výkonnosť organizácie: Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011, pp. 249-262. ISBN 978-80-970458-3-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
194.Meranie výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Gavurová, B. - Szabo, S.
In: Výkonnosť organizácie: Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011, pp. 139-149. ISBN 978-80-970458-3-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
195.Bezpečnosť moderných IKT systémov v rámci krízového manažmentu
Szabo, S. - Linek, M.
In: Šborník 3. mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011. pp. 1-6. ISBN 978-80-7454-111-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
196.Poslanie a hlavné činnosti asociácie leteckého, kozmického a obranného priemyslu Európy v kontexte európskeho bezpečnostného prostredia
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie "BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA". Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, pp. 214-220. ISBN 978-80-89282-65-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
197.Selected safety considerations and challenges for integration of unmanned aircraft systems into non-segregated airspace
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: SUPREMA Ltd., 2011, pp. 221-229. ISBN 978-80-970772-1-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
198.The European projects in the unmanned aircraft system (uas) development area
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina: ŽU Žilina - EDIS, 2011, pp. 50-65. ISBN 978-80-554-0364-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
199.HACCP - New Trend of Risk Management in Air Force
Teplická, K. - Cehlár, M., - Szabo, S.
In: Scientific Research and Education in the Air Force - AFASES. Brasov: Henri Coanda Air Force Academy, 2011, pp. 1199-1203. ISSN 2247-3173.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
200.Kaizen - new instrument for processes of maintenance in air force
Cehlár, M. - Teplická, K., - Szabo, S.
In: Scientific Research and Education in the Air Force - AFASES. Brasov: Henri Coanda Air Force Academy, 2011, pp. 1075-1080. ISSN 2247-3173.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
201.Selected information on ICAO and EASA documents and activities towards opening airspace for unmanned aircraft systems
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Aeronautica 11. Košice: Technical University of Košice, 2011, ISBN 978-80-553-0758-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
202.Vybrané aspekty problematiky bezpečnostného výskumu v rámci Európskej únie
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice: VŠBM Košice, 2011, pp. 231-240. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
203.Uplatnenie tvorivých manažérskych metód v procese aplikácie systému Balanced Scorecard
Gavurová, B. - Szabo, S.
In: In Look Days 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Inter M&K, 2011, ISBN 978-80-970118-2-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
204.Benchmarking slovenských letiskových spoločností prostredníctvom Altmanovho Z-skóre
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: In Look Days 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Inter M&K, 2011, ISBN 978-80-970118-2-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
205.Vybrané problematické aspekty implementácie systému Balanced Scorecard (BSC)
Szabo, S. - Gavurová, B.
In: Zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie "BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA". Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011, pp. 481-490. ISBN 978-80-89282-65-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
206.Manažment životného cyklu obranných systémov
Koblen, I. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2010, 5(3), 7-28. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
207.Nové dopravné lietadlá pre OS SR
Szabo, S. - Kandráč, P.
IDEB Exclusive. 2010, 2010 94-99.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
208.Modernization of the Lešť facilities
Bučka, P. - Ratkovský, M., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2010, 12(19), 49-54. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
209.Geothermal power plant utilization of east Slovakia potential
Cehlár, M. - Pašková, M., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2010, 12(20), 13-19. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
210.Some aspects regarding the flight dynamics and stabilty of quad-rotors micro aerial vehicles
Circiu, I. - Boscoianu, M., - Szabo, S.
Science & Military. 2010, 5(1), 31-35. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
211.Európska obranná agentúra - významný nástroj zlepšenia obranných spôsobilostí
Koblen, I. - Szabo, S.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010: medzinárodná vedecká konferencia: zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2010, pp. 169-179. ISBN 978-80-8040-408-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
212.Selected aspects of life cycle cost issue for defence and aviation systems
Kolben, I. - Szabo, S.
In: Scientific Research and Education in the Air Force. Brasov: Henri Coanda Air Force Academy, 2010, ISBN 978-973-8415-76-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
213.Deployment of helicopters in armed conflicts
Žák, M. - Bučka, P., - Szabo, S.
In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print, 2010, pp. 233-238. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
214.Vybrané aspekty integrácie bezpilotných lietadlových systémov do letovej prevádzky
Szabo, S. - Koblen, I.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, pp. 179-187. ISBN 978-80-554-0184-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
215.Dvadsať metrov, ktoré otriasli Poľskom
Labun, J. - Kandráč, P., - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2010,(12), 74-77. ISSN 0024-1156.
Článek (2010)
216.Plánovanie v oblasti kvality
Socha, L. - Szabo, S., - Bučka, P.
Vojenské reflexie. 2009, 4(2), 41-48. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
217.Possibility of new mining project extracting in conditions of crisis
Cehlár, M. - Teplická, K., - Szabo, S.
Acta Montanistica Slovaca. 2009, 14(4), 314-322. ISSN 1335-1788.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
218.EBAO - alliance's enhanced strategy?
Nečas, P. - Szabo, S. - Olejník, F., - Saloň, M.
Acta Avionica. 2009, 11(17), 155-159. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
219.Using of the aviation in armed conflicts
Bučka, P. - Kelemen, M., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2009, 11(17), 74-80. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
220.The importance of maintaining your own air transport capability for the Slovak republic
Szabo, S. - Čekan, P.
Acta Avionica. 2009, 11(18), 112-114. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
221.Evaluation of basic actives, possibility to increase economic efficiency of raw material dealing companies
Cehlár, M. - Szabo, S. - Kyseľová, K., - Khouri, S.
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2009, 15(2), 21-29. ISSN 1648-9098.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
222.Základná letecká terminológia
Rozenberg, R. - Szabo, S.
Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0304-8.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2009)
223.Slovak air force in pictures 2, Edition Slovak Aviation
Szabo, S. - Stolár, M. J., - Gyürösi, M.
Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2009. ISBN 978-80-89169-18-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
224.Načo, za čo? Vojenské dopravné lietadlá
Szabo, S. - kandráč, P.
Letectví + kosmonautika. 2009, 85(6), 76-78. ISSN 0024-1156.
Článek (2009)
225.Načo, za čo? Vojenské dopravné lietadlá
Szabo, S. - Kandráč, P.
Letectví + kosmonautika. 2009, 85(7), 74-76. ISSN 0024-1156.
Článek (2009)
226.Zameranie štátnej vednej a technickej politiky v oblasti obrany do roku 2010
Szabo, S.
Vojenské reflexie. 2008, 3(2), 5-13. ISSN 1336-9202.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
227.Economic value added as an effectiveness measure
Jahnátek, Ľ. - Mihok, J. - Kádárová, J., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2008, 10(15), 70-74. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
228.MOKYS military mobile communication system
Szabo, S. - Belák, V., - Gyürösi, M.
IDEB Exclusive. 2008, 104-107.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
229.Trendy ekonomického riadenia zdrojov v podmienkach NATO
Szabo, S. - Mačovský, I., - Bučka, P.
In: Nové požiadavky na ekonomické riadenie obranných zdrojov v súčasnosti. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2008, pp. 115-120. ISBN 978-80-8040-346-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
230.Modernizácia leteckej techniky Ozbrojených síl SR
Szabo, S. - Mikuška, Ľ.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2008, pp. 152-157. ISBN 978-80-8070-829-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
231.Slovensko ako vedúca krajina pre oblasť EOD a následného manažmentu
Szabo, S. - Kavický, V., - Mrenica, J.
In: Bezpečnostní fórum ’08. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, pp. 219-223. ISBN 978-80-8083-575-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
232.Budovanie systému krízového manažmentu v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Szabo, S. - Marchevka, P.
In: Manažment - Teória, výučba a prax 2008. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2008, pp. 20-27. ISBN 978-80-8040-348-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
233.Hospodárska mobilizácia v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Szabo, S. - Nemečkay, P.
In: Manažment - Teória, výučba a prax 2008. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2008, pp. 169-174. ISBN 978-80-8040-348-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
234.Aspekty stratégie v obrannom plánovaní
Szabo, S. - Marchevka, P.
In: Regionálne disparity v podnikateľskom prostredí a komunálnych službách: zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Mercury-Smékal Publishing House, 2008, pp. 283-297. ISBN 978-80-89143-81-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
235.Smerovanie a transfer technológií vo vyzbrojovaní v ozbrojenych silách SR
Szabo, S. - Bučka, P.
In: Nové požiadavky na ekonomické riadenie obranných zdrojov v súčasnosti. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2008, pp. 110-114. ISBN 978-80-8040-346-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
236.Analýza svetového leteckého trhu v kategórii taktických dopravných lietadiel
Szabo, S. - Gyürösi, M., - Stolár, M. J.
In: New Development Trends In Aeronautics. Košice: Technical University of Košice, 2008, pp. 129-132. ISBN 978-80-553-0067-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2008)
237.Minulosť, sučasnosť a perspektívy rozvoja letiska Sliač
Szabo, S. - Tapuška, P.
In: New Development Trends In Aeronautics. Košice: Technical University of Košice, 2008, pp. 125-128. ISBN 978-80-553-0067-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2008)
238.The research and development direction of he special technology for needs of the armed forces of the Slovak republic
Szabo, S. - Uherek, Ľ.
In: Special Technology 2008. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, pp. 79-82. ISBN 978-80-8075-324-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
239.Koncepcia rozvoja komunikačných a informačných systémov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I.
[Research Report] 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
240.Aktualizácia koncepcie rozvoja letectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2008
Szabo, S. - Koblen, I.
[Research Report] 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
241.Systém velenia a riadenia
Szabo, S.
Obrana. 2008, 16(2), 13. ISSN 1336-1910.
Článek (2008)
242.Slovak air force in pictures 1993-2008
Szabo, S. - Stolár, M. J., - Gyürösi, M.
Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008. ISBN 978-80-89169-13-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
243.Command and control (C2)
Szabo, S.
Slovak Armed Forces. 2008, 23.
Článek (2008)
244.Kreslo pre život
Szabo, S. - Kandráč, P.
Letectví + kosmonautika. 2008, 84(3), 75-77. ISSN 0024-1156.
Článek (2008)
245.Obranná politika a obranné plánovanie
Szabo, S.
Euroatlantic Quarterly. 2008, 3(2), 22-23. ISSN 1336-8761.
Článek (2008)
246.Future and transfer of technology in armament
Szabo, S. - Sim, M., - Saloň, M.
Acta Avionica. 2007, 9(14), 123-125. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
247.Ballistic missile defense system (BMDS)
Bučka, P. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2007, 9(13), 41-44. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
248.Modifikácie pancierového terénneho vozidla TATRAPAN
Bučka, P. - Szabo, S., - Kelemen, M.
In: Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí TAKTIKA 2007 (sborník příspěvků). Brno: Univerzita Obrany, 2007, pp. 78-83. ISBN 978-80-7231-307-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
249.Pohľad na bezpečnosť letov v ozbrojených silách SR
Szabo, S. - Bučka, P.
In: Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí TAKTIKA 2007 (sborník příspěvků). Brno: Univerzita Obrany, 2007, pp. 154-158. ISBN 978-80-7231-307-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
250.Modernizácia lietadiel MiG-29 slovenských Vzdušných síl
Szabo, S. - Sim, M., - Mikuška, Ľ.
In: Aeronautika 07. Košice: TU Košice, 2007, pp. 169-172. ISBN 978-80-8073-882-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
251.Bezpilotné prostriedky ozbrojených síl USA
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Protiraketová obrana a boj s bezpilotními prostředky. Brno: Univerzita Obrany, 2007, ISSN 1802-5609.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
252.Procedures in increasing safety in military aviation
Szabo, S.
In: MOSATT 2007, Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Safety Technologies in Transportation". Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2007. pp. 277-281. ISBN 978-80-969760-2-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
253.Stratégia vyzbrojovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Szabo, S.
[Research Report] 2007.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
254.Návrh mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitostí pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky
Koblen, I. - Szabo, S., - Kováčik, J.
[Research Report] 2007.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
255.Lietadlá dopravných spoločností
Szabo, S. - Olejník, F. - Kandráč, P., - Štefik, S.
[Research Report] 2007.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
256.Zavedenie digitálnej kamufláže v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I. - Uherík, Ľ., - Greguš, I.
[Research Report] 2007.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
257.Taktika a scenáre použitia malých bezpilotných prostriedkov UAV
Szabo, S.
[Research Report] 2007.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
258.Zabezpečenie dostatočných leteckých prepravných kapacít pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Szabo, S. - Koblen, I.
[Research Report] 2007.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2007)
259.Summit NATO v Bukurešti - príležitosť a výzva
Szabo, S.
Euroatlantic Quarterly. 2007, 3(4), 22-23. ISSN 1336-8761.
Článek (2007)
260.Lietadlá dopravných spoločností
Szabo, S. - Olejník, F. - Kandráč, P., - Štefik, S.
Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-8073-740-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2007)
261.Stretnutie leteckého sveta v Le Bourget
Szabo, S.
2007, 15(7),
Článek (2007)
262.Ako ďalej vo vyzbrojovaní
Szabo, S. - Koblen, I.
Obrana. 2007, 15(10), 30. ISSN 1336-1910.
Článek (2007)
263.Budúcnosť sa tvorí dnes
Kandráč, P. - Szabo, S.
Vojenské obzory. 2006, 12(2), 45-52. ISSN 1335-2598.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
264.The development of process and situation control of an entity condition change - an asymmetrical opponent
Kelemen, M. - Szabo, S., - Nicolíni, M.
Acta Avionica. 2006, 8(12), 118-126. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
265.The development of the Slovak air forces air transport capabilities for joint logistics support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Acta Avionica. 2006, 8(12), 114-117. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
266.Crisis management and security in simulation environment
Nečas, P. - Szabo, S., - Bučka, P.
Science & Military. 2006, 1(1), 33-37. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
267.Change management of opponent´s entity
Szabo, S. - Grzegorzewski, M., - Nicolíni, M.
Zeszyty Naukowe. 2006, 9(1), 57-67. ISSN 1641-9723.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
268.Navigation training - effective tool of safety management
Kelemen, M. - Olejník, F. - Szabo, S., - Ziólkowski, J.
Zeszyty Naukowe. 2006, 9(1), 50-57. ISSN 1641-9723.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
269.The development of the Slovak air force´s air transport capabilities for joint logistic support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Acta Avionica. 2006, 3(12), 114-117. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
270.Back to the future: geopolitical security or chaos?
Nečas, P. - Szabo, S.
Košice: TU Košice, 2006. ISBN 80-8073-433-X.
Zahraniční vědecká kniha (2006)
271.Od jednoty k integrácii
Kandráč, P. - Szabo, S.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s., 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
272.Súčasné možnosti štúdia manažérskych študijných programov pre príslušníkov civilného a vojenského letectva na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
Olejník, F. - Adamčík, F., - Szabo, S.
In: Nové trendy vo vzdelávaní manažérov. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2006, pp. 33-38. ISBN 80-8040-295-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
273.Bezpečnosť ako funkcia personálnej a vzdelávacej politiky
Kandráč, P. - Olejník, F., - Szabo, S.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom letectve. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, pp. 55-60. ISBN 80-8070-536-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
274.Potrebuje vojenské letectvo budúcnosti pilotov?
Kandráč, P. - Szabo, S., - Olejník, F.
In: Mezinárodní konference „Letectvo 2006". Brno: Univerzita obrany, 2006, ISBN 978-80-7231-239-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
275.Meranie výkonnosti procesov zabezpečujúcich leteckú prevádzku
Tkáč, M. - Szabo, S., - Olejník, F.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s., 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
276.Lietadlo EA-18 G ako účinný nástroj plnenia špecifických úloh elektronickej vojny v Ozbrojených silách USA
Szabo, S. - Vavřínek, L.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s., 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
277.Meranie výkonnosti vzdelávania v odbore manažérstvo leteckej prevádzky
Olejník, F. - Tkáč, M., - Szabo, S.
In: Nové trendy rozvoja letectva - Zborník 7. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Slovenský letecký inštitút a. s., 2006, ISBN 80-8073-520-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
278.Levels of TBM operational engagement effectiveness
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Defence Technology 2006. Budapešť: Zrínyi Miklós National Defence University, 2006, ISSN 1416-1443.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
279.Slovak air force in logistics support air operations
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Defence Technology 2006. Budapešť: Zrínyi Miklós National Defence University, 2006, ISSN 1416-1443.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
280.Security and defence policy of the Slovak republic challanges for armed forces
Bučka, P. - Szabo, S.
In: Defence Technology 2006. Budapešť: Zrínyi Miklós National Defence University, 2006, pp. 1-4. ISSN 1416-1443.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
281.Manažment podnikov v turbulentnom prostredí
Szabo, S. - Kádárová, J., - Janík, V.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2006. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2006, ISBN 80-8040-299-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2006)
282.Neviete kam na dovolenku? do kozmu!
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2006, 6(2), 38-41. ISSN 1335-9959.
Článek (2006)
283.Slovenské letectvo včera, dnes a zajtra
Szabo, S. - Kandráč, P.
Euroatlantic Quarterly. 2006, 1(3), 18-19. ISSN 1336-8761.
Článek (2006)
284.Výška letu? Nič jednoduchšie!(?)
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2006, 6(3), 34-37. ISSN 1335-9959.
Článek (2006)
285.Ako obnovíme zostavu lietajúceho personálu?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2006, 6(1), 42-45. ISSN 1335-9959.
Článek (2006)
286.Ľudia sú najdôležitejší
Kandráč, P. - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2006, 82(4), 77-79. ISSN 0024-1156.
Článek (2006)
287.Minulosť a perspektívy vojenského letectva niektorých stredoeurópskych štátov - nostalgia alebo objektívna nutnosť?
Szabo, S. - Olejník, F. - Vavřínek, L., - Nečas, P.
Vojenské obzory. 2005, 11(1), 168-172. ISSN 1335-2598.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2005)
288.NATO response force planning
Nečas, P. - Nižňanský, J., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2005, 7(11), 23-26. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2005)
289.Letecké pohonné jednotky s vyšším stupňom elektrifikácie
Adamčík, F. - Szabo, S.
In: Elektronické systémy v Ozbrojených silách ESOS 2005. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2005. pp. 7-13. ISBN 80-8040-262-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
290.Tendencie rozvoja a použitia palubných prostriedkov elektronického boja lietadiel
Szabo, S.
In: Trendy rozvoja technických systémov v prospech zvyšovania obranyschopnosti a bezpečnosti. Liptovský Mikuláš: Vojenský technický ústav, 2005, ISBN 80-969406-0-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
291.Medzinárodné letisko Košice, jeho technologický rozvoj a spolupráca s partnermi
Olejník, F. - Jezný, M. - Adamčík, F., - Szabo, S.
In: Nové trendy v civilním letectví 2005. Brno: CERM, 2005. pp. 117-121. ISBN 80-7204-383-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
292."BIG AIRLINERS" - some aspects of introduction into the service
Kandráč, P. - Szabo, S.
In: MOSATT 2005 - Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2005. pp. 208-214. ISBN 80-969106-1-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
293.Information Operations Combination Warfare in Simulated Environment
Nečas, P. - Szabo, S., - Adamčík, F.
In: Simulácia a modelovanie v PVO. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2005, ISBN 80-8040-271-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
294.Systémový a situačný prístup k manažmentu bezpečnosti letov
Kelemen, M. - Szabo, S., - Čekanová, A.
Doprava a logistika. 2005, 2005(8), 75-85. ISSN 1451-107X.
Článek (2005)
295.Riadenie leteckej dopravy
Szabo, S.
Košice: TU Košice, 2005. ISBN 978-0-8073-2973-3.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2005)
296.Sme bezpečnejší, keď môžeme strieľať?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(10), 38-41. ISSN 1335-9959.
Článek (2005)
297.Lietajúce oči
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(6), 40-43. ISSN 1335-9959.
Článek (2005)
298.Ničivé vysokopresné zbrane
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(5), 44-47. ISSN 1335-9959.
Článek (2005)
299.Aké je slovenské nadzvukové stíhacie letectvo?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(4), 36-40. ISSN 1335-9959.
Článek (2005)
300.Čo skrývajú čierne skrinky?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(11), 40-43. ISSN 1335-9959.
Článek (2005)
301.Nadvláda vo vzduchu, podmienka úspechu
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(9), 40-43. ISSN 1335-9959.
Článek (2005)
302.Veľký, väčší, najväčší
Kandráč, P. - Szabo, S.
Dimenzie. 2005, 5(7-8), 58-62. ISSN 1335-9959.
Článek (2005)
303.Výberový letový výcvik pilotov vrtuľníkov
Kelemen, M. - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2005, 81(8), 76-77. ISSN 0024-1156.
Článek (2005)
304.Príprava pilotov vzdušných síl OS SR
Szabo, S. - Kelemen, M.
Letectví + kosmonautika. 2005, 81(10), 36-39. ISSN 0024-1156.
Článek (2005)
305.Zostreliť lietadlo... áno či nie?
Kandráč, P. - Szabo, S.
Haló TU. 2005, 14(2), 8-9.
Článek (2005)
306.Letné letecké "naj"
Szabo, S.
Haló TU. 2005, 14(1), 8-9.
Článek (2005)
307.Tepelná kontrastnosť lietadla a jej vplyv na použitie rakiet k ich ničeniu vo vzduchu
Szabo, S. - Kižik, P.
In: Trendy rozvoja vzdušných síl. Košice: Vojenský letecký technický a skúšobný ústav, 2004,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
308.Benchmarking v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Tkáč, M. - Szabo, S.
In: Nové trendy v rozvoji letectva. Košice: Vojenská letecká akadémia, 2004, pp. 126-130. ISBN 80-7166-049-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
309.Námet jednostranného skupinového cvičenia na tému "Organizovanie bojovej činnosti vrk pri podpore boja pozemných síl"
Korál, M. - Szabo, S., - Machyniak, J.
Košice: Vojenská letecká akadémia, 2004.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
310.Príprava personálu vojenského letectva na plnenie úloh elektronického boja
Szabo, S.
Acta Avionica. 2003, 5(8), 108-111. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
311.Kľúčové problémy elektronickej vojny v letectve
Szabo, S.
Košice: Vojenská letecká akadémia, 2003.
Jiná kniha česky (2003)
312.Implementácia simulačných technológií do vojenskej praxe
Machyniak, J. - Guľáš, Ľ., - Szabo, S.
In: Využitie simulačných technológií vo výcviku OS SR. Košice: Vojenská letecká akadémia, 2003,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
313.Prínos k procesu organizácie a riadenia elektronického boja na leteckej základni
Szabo, S.
Košice: 2003. Associate Professor Thesis. Technická Univerzita.
Docentská habilitační práce (2003)
314.Mechanizovaná brigáda za útoku a v obrane : dočasná učebná pomôcka
Tóth, Š. - Socha, L., - Szabo, S.
Košice: Vojenská letecká akadémia, 2003.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
315.Predator úspešne napreduje
Machyniak, J. - Szabo, S., - Nečas, P.
Avionik. 2002, 6(1), 12-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
316.Začala príprava na IDEE 2002
Szabo, S.
Avionik. 2002, 6(2), 3.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
317.Bojovali v Perzskom zálive
Szabo, S. - Machyniak, J., - Guľáš, L.
Avionik. 2002, 6(2), 16-17.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
318.Bezpilotné vrtuľníky
Machyniak, J. - Szabo, S., - Guľáš, L.
Avionik. 2002, 6(3), 12-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
319.Bezpilotné mikroprostriedky
Guľáš, L. - Szabo, S., - Machyniak, J.
Avionik. 2002, 6(4), 24-25.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
320.5. medzinárodná výstava obrannej techniky
Szabo, S.
Avionik. 2002, 6(6), 18-19.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
321.Redundancia prieskumu
Tkáč, M. - Szabo, S., - Turisová, R.
Acta Avionica. 2002, 4(5), 81-85. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
322.Otvorenie múzea letectva v Košiciach
Szabo, S. - Virág, L.
Avionik. 2002, 6(9), 18-19.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
323.Slovak international air display - SAID 2002
Szabo, S.
Avionik. 2002, 6(6), 20-21.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2002)
324.Medzinárodné aspekty boja proti terorizmu
Olejník, F. - Szabo, S.
In: Administracja, zarzadzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Krakow: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. p. 271-278. ISBN 83-916758-7-4.
Kapitola v jiné knize česky (2002)
325.Metodika určovania efektívnosti bezpilotného leteckého prieskumu
Löroncová, M. - Szabo, S., - Železník, V.
In: Nové trendy v rozvoji letectva. Košice: RVS VLA Košice, 2002, pp. 34-39.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
326.Možnosti a spôsoby využitia súčasných a perspektívnych bezpilotných prostriedkov v Ozbrojených silách
Szabo, S.
Košice: 2002. PhD Thesis. Vojenská letecká akadémia.
Doktorská práce (Ph.D.) (2002)
327.Suchoj Su-27IBSu-32Su-34 európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(8), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
328.Suchoj Su-27IBSu-32Su-34 (dokončenie) : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(10), 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
329.Modernizačné programy MiG-21 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(11), 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
330.Možnosti zavádzania bezpilotných prieskumných prostriedkov do výzbroje ASR
Kiš, S. - Szabo, S.
Acta Avionica. 2001, 3(3), 52-56. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
331.Analýza možností letectva ASR vo vyhľadávaní a ničení operačno-taktických rakiet protivníka
Socha, L. - Kiš, S., - Szabo, S.
Acta Avionica. 2001, 3(4), 143-146. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
332.Modernizácie lietadiel MiG-21LANCER (dokončenie) európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(12), 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
333.Dassault-BreguetDornier Alpha Jet : európske taktické lietadlá
Szabo, S.
Apológia. 2001, 9(8), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
334.Suchoj Su-27PUSu-30 (dokončenie) : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(7), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
335.Suchoj Su-27PUSu-30 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J., - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(6), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
336.Dassault aviation Mirage F.1 (dokončenie)
Szabo, S. - Vavřínek, L.
Apológia. 2001, 9(5), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
337.Dassault aviation Mirage F.1 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Vavřínek, L.
Apológia. 2001, 9(3), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
338.10. výročie euroatlantického partnerstva a spolupráce
Szabo, S.
Avionik. 2001, 5(11), 6-7.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
339.RQ-4 Global Hawk
Machyniak, J. - Szabo, S., - Nečas, P.
Avionik. 2001, 5(12), 11-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
340.Dassault Aviation Super Etendard
Szabo, S. - Socha, L.
Apológia. 2001, 9(1), 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
341.Výcvik nových pilotov je drahý i pre Kanadu
Szabo, S.
Apológia. 2001, 9(2), 10-11. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
342.Suchoj Su-3537 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(2), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
343.Suchoj Su-3537 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Gyürösi, M.
Apológia. 2001, 9(3), 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
344.Súčasnosť a budúcnosť bezpilotných prostriedkov
Szabo, S. - Machyniak, J.
Avionik. 2001, 5(5), 10-12.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
345.Definovanie možných požiadaviek na bezpilotné prostriedky ASR
Kiš, S. - Szabo, S., - Novák, R.
In: Zarzadzanie bezpieczenstwem. Krakow: LIPORT LFK European Association for Security, 2001, pp. 182-188. ISBN 83-915026-2-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
346.Skúsenosti z nasadenia bezpilotných prostriedkov v novodobých lokálnych konfliktoch
Szabo, S. - Machyniak, J.
In: Rozvoj simulačných technológií v armáde Slovenskej republiky. Košice: Vojenská letecká akadémia, 2001,
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
347.Úvodná štúdia k projektu OKO 2: Ľahký bezpilotný prieskumný vrtuľník
Považan, J. - Szabo, S. - Kiš, S., - Neštrák, D.
[Research Report] 2001.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2001)
348.Ozbrojené sily NATO 1
Szabo, S. - Socha, L.
Košice: Vojenská letecká akadémia, 2001.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
349.Ľahké bojové lietadlo - Súčasné úlohy a elektronický boj
Socha, L. - Szabo, S.
Letectví + kosmonautika. 2001, 77(9), 30-34. ISSN 0024-1156.
Článek (2001)
350.Európske taktické lietadlá DASSAULT AVIATION RAFALE - 2. časť
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 2000, 8 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
351.Európske taktické lietadlá DASSAULT AVIATION RAFALE - 3.časť
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 2000, 8 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
352.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
353.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA - 3. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
354.Európske taktické lietadlá MiG-29 SMSMTUBT - 2. časť
Szabo, S. - Lichý, M.
Apológia. 2000, 8 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
355.Americké vrtuľníky pre armády strednej Európy
Szabo, S. - Nečas, P.
Apológia. 2000, 8 14-15. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
356.Európske taktické lietadlá AERO L-159 ALCA
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
357.Kráľ ruského frontového letectva: Su-24
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
358.Kráľ ruského frontového letectva Su-24 - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
359.Súčasné trendy rozvoja vzdušných bojov v letectvách vyspelých armád
Kiš, S. - Szabo, S.
Apológia. 2000, 8 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
360.Vzdušný boj: včera, dnes a zajtra
Kiš, S. - Szabo, S.
Avionik. 2000, 4(11), 12-15.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
361.Centrum simulačných technológií
Nečas, P. - Szabo, S.
Apológia. 2000, 8 9-11. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
362.Symbol francúzskeho letectva MIRAGE 2000
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8 24-27. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
363.Taliansko - Ruská letecká moderna AY-130 (Alebo už len talianksa M-346?) (2. časť)
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Avionik. 2000, 4(9), 14-17.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
364.Vývoj, výroba a predaj leteckej techniky ...
Szabo, S. - Nečas, P.
Avionik. 2000, 4(7-8), 10-11.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
365.Americké vrtuľníky pre armády strednej Európy
Szabo, S. - Ďurčo, S.
Avionik. 2000, 4(6), 22-24.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
366.Hosťami BAE systems ...
Socha, L. - Szabo, S.
Avionik. 2000, 4(2), 10-12.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
367.Študia bezpilotného prieskumného vrtuľníka
Považan, J. - Neštrák, D. - Kiš, S., - Szabo, S.
Avionik. 2000, 4(4), 18.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
368.Taliansko - Ruská letecká moderna AY-130
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Avionik. 2000, 4(6), 10-13.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
369.Symbol francúzskeho letectva MIRAGE 2000 - 2. časť
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 2000, 8 24-28. ISSN 1335-0463.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2000)
370.C4I2 activities in european context
Olejník, F. - Nečas, P., - Szabo, S.
In: konference PVO 2000. Brno: Vojenská akademie, 2000,
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
371.Information warfare and security
Nečas, P. - Olejník, F., - Szabo, S.
In: Zarzadzanie bezpieczenstwem: Miedzynarodowa konferencja naukowa. Kraków: Profesjonalna szkola biznesu, 2000, pp. 75-82. ISBN 83-7230-040-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
372.Bezpilotné lietajúce prostriedky : Úvodná štúdia vedeckej úlohu OKO
Považan, J. - Szabo, S. - Neštrák, D., - Kiš, S.
[Research Report] 2000.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2000)
373.Projekt výstavby multimediálnej učebne v spolupráci so spoločnosťou BAE SYSTEMS
Szabo, S.
[Research Report] Košice: Vojenská letecká akadémia, 2000.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2000)
374.Zbraňové systémy súčasných bojových lietadiel na ničenie pozemných cieľov
Socha, L. - Szabo, S. - Vinař, V., - Korál, M.
Košice: Vojenská letecká akadémia, 2000.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
375.Európske taktické lietadlá MiG-29 SMSMTUBT
Szabo, S. - Lichý, M.
2000, 8
Článek (2000)
376.Vzdušné boje budúcnosti
Szabo, S. - Kiš, S.
Letectví + kosmonautika. 2000, 76(20), 17-19. ISSN 0024-1156.
Článek (2000)
377.Vzdušný prieskum a ľahké bojové lietadlo
Kiš, S. - Szabo, S., - Socha, L.
Letectví + kosmonautika. 2000, 76(24), 16-19. ISSN 0024-1156.
Článek (2000)
378.MiG-29SMT a UBT - Fulcrumy pre nové tisícročie
Szabo, S. - Lichý, M.
Letectví + kosmonautika. 2000, 76(15-16), 54-59. ISSN 0024-1156.
Článek (2000)
379.Komplexné vedenie vzdušného prieskumu
Kiš, S. - Szabo, S.
Acta Avionica. 1999, 1(1), 35-38. ISSN 1335-9479.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
380.JAS 39 GRIPEN : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(8), 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
381.JAS 39 GRIPEN - 2. časť európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(9), 24-26. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
382.JUROM J-22 ORAOIAR-93 : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Všetečka, P.
Apológia. 1999, 7(10), 16-19. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
383.British Aerospace HAWK - 3. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(7), 20-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
384.Dassault Aviation RAFALE : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(12), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
385.JSF koncept stíhacieho a útočného lietadla blízkej budúcnosti
Gyürösi, M. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(6), 22-24. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
386.MIG-AT versus HAWK - pokračovanie druhé
Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(10), 14-15.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
387.MIG-AT versus HAWK - pokračovanie tretie
Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(11), 12-14.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
388.Eurofighter 2000 TYPHOON : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(1), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
389.Eurofighter 2000 TYPHOON - 2. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(2), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
390.SAAB 37 Viggen európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(3), 19-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
391.Ukrajinské vojenské letectvo 1997
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(3), 22-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
392.SAAB 37 Viggen - 2. časť európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1999, 7(4), 23-25. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
393.Ukrajinské vojenské letectvo 1997 - 2. časť
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(4), 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
394.British Aerospace HAWK : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(5), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
395.Ukrajinské vojenské letectvo 1997. 3. časť
Stolár, M.J. - Szabo, S.
Apológia. 1999, 7(5), 20-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
396.British Aerospace HAWK - 2. časť : európske taktické lietadlá
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1999, 7(6), 19-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
397.Siad ´99
Socha, L. - Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(6), 8-9.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
398.MIG-AT versus HAWK
Szabo, S.
Avionik. 1999, 3(8-9), 11-12.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
399.Termination problems of Korean War
Nečas, P. - Novák, R., - Szabo, S.
Acta Avionica. 1999, 1(1), 58-59. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
400.Hlavné tendencie vývoja vzdušných bojov v súčasnej dobe a požiadavky na letectvo ASR
Kiš, S. - Szabo, S.
In: Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany. Košice: Vojenský letecký technický a skúšobný ústav, 1999, pp. 28-32.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
401.Termination problems of Korean War
Nečas, P. - Novák, R., - Szabo, S.
In: Konference k 5. výročí obnovení Fakulty letectva a protivzdušné obrany na Vojenské akademii v Brně. Brno: Vojenská akademie, 1999, pp. 114-117.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
402.Európske taktické lietadlá PANAVIA TORNADO
Szabo, S. - Kottfer, D.
Apológia. 1998, 6(3), 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
403.Európske taktické lietadlá PANAVIA TORNADO
Szabo, S. - Kottfer, D.
Apológia. 1998, 6(2), 22-24. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
404.Európske taktické lietadlá - Su-25TTM
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1998, 6(1), 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
405.Európske taktické lietadlá - JAGUAR
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1998, 6(11), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
406.Európske taktické lietadlá - SAAB J-35 DRAKEN
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1998, 6(10), 20-22. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
407.Európske taktické lietadlá - SAAB J-35 DRAKEN
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1998, 6(9), 24-26. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
408.25 rokov Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach
Szabo, S. - Lanštiak, J. S.
Apológia. 1998, 6(9), 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
409.Európske taktické lietadlá SAAB 105Sk 60
Szabo, S. - Frolo, P.
Apológia. 1998, 6(8), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
410.Európske taktické lietadlá MiG-31
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1998, 6(7), 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
411.Európske taktické lietadlá MiG-31
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1998, 6(6), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
412.Európske taktické lietadlá HARRIER
Szabo, S. - Nečas, P.
Apológia. 1998, 6(5), 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
413.Európske taktické lietadlá HARRIER
Szabo, S. - Nečas, P.
Apológia. 1998, 6(4), 16-18. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
414.Európske taktické lietadlá - JAGUAR
Szabo, S. - Stolár, M.J.
Apológia. 1998, 6(12), 18-20. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
415.Výzbroj letectva armády Slovenskej republiky
Szabo, S. - Nečas, P.
Avionik. 1998, 2(3), 9-14.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
416.Vysoko presné zbrane v letectve zahraničných armád
Všetečka, P. - Kiš, S., - Szabo, S.
Zborník vedeckých prác VLA. 1998, 1998 18-24.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
417.Central Europe in the context of the enlargement of the North Atlantic Alliance
Nečas, P. - Szabo, S., - Šulej, R.
Zborník vedeckých prác VLA. 1998, 1998 92-97.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1998)
418.Konštruktívne simulačné modely bojovej činnosti
Benkovský, S. - Nečas, P., - Szabo, S.
In: Nové trendy v rozvoji letectva. Košice: Vojenská letecká akadémia, 1998, pp. 28-33.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
419.Charakteristické rysy vedenia bojovej činnosti letectva v súčasnosti
Gildein, M. - Szabo, S.
In: Nové trendy v rozvoji letectva. Košice: Vojenská letecká akadémia, 1998, pp. 44-50.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
420.Európske taktické lietadlá
Szabo, S.
Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 1998.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (1998)
421.Európske taktické lietadlá - AMX
Szabo, S.
Apológia. 1997, 5(10), 20-21. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
422.Európske taktické lietadlá - Su-25TTM (Su-39)
Szabo, S. - Tomčo, P.
Apológia. 1997, 5(12), 26-28. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
423.Európske taktické lietadlá - AMX
Szabo, S.
Apológia. 1997, 5(11), 22-23. ISSN 1335-0463.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
424.Munícia s presným navedením
Všetečka, P. - Szabo, S.
Zborník vedeckých prác VLA. 1997, 1997(2), 108-114.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
425.Ozbrojené sily v strednej Európe 1
Szabo, S.
Košice: Vysoká vojenská škola letectva gen. Milana Rastislava Štefánika, 1997.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1997)
426.Taktické lietadlá USA
Szabo, S.
Košice: Vysoká vojenská škola letectva gen. Milana Rastislava Štefánika, 1996.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1996)
427.Ozbrojené sily susedných štátov
Szabo, S. - Kiš, S.
Košice: Vojenská letecká akadémia, 1993.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1993)
428.Letíme domov ...
Szabo, S.
Haló TU. 14(3), 6-7.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.