info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
teichdus@fd.cvut.cz

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17TZOK - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy
17TZOR - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy

Garant předmětů v doktorském studiu:

17TED - Teorie dopravy
17TEDI - Teorie dopravy
17TEDV - Teorie dopravy
17TRDL - Teorie dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (cvičící)
17TZOR - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy (přednášející, cvičící)
617KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617KMDK - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617TZOK - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. et Ing. Daniel Drnec
Ing. Karel Ječmen
Ing. Daniel Pilát

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Fridrišek
Ing. Andrea Hrníčková

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S