info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
teichdus@fd.cvut.cz

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17TZOK - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy
17TZOR - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy

Garant předmětů v doktorském studiu:

17TED - Teorie dopravy
17TEDI - Teorie dopravy
17TEDV - Teorie dopravy
17TRDL - Teorie dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (cvičící)
17TZOR - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy (přednášející, cvičící)
617KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617KMDK - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617TZOK - Teorie zásob, obnovy a rozvrhy (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Andrea Hrníčková
Ing. Karel Ječmen
Ing. Daniel Pilát

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Fridrišek

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Výzkum v oblasti výpočetních metod pro optimalizaci procesů v postprodukčních částech specifických logistických řetězců
řešitel: Kováč, M.
spoluřešitelé: Hrníčková, A. - Mocková, D. - Teichmann, D.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/125/OHK2/2T/16
2.Návrh výpočetních metod pro optimalizaci portfolia investičních projektů do dopravní infrastruktury
řešitel: Pilát, D.
spoluřešitelé: Ječmen, K. - Mertlová, O. - Teichmann, D.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/126/OHK2/2T/16
3.Zvyšování odborných kompetencí studentů formou inovace studijních materiálů předmětu Teorie grafů a její aplikace v dopravě
řešitel: Mocková, D.
spoluřešitelé: Hrníčková, A. - Kováč, M. - Teichmann, D.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
4.Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech
řešitel: Teichmann, D.
spoluřešitelé: Mocková, D. - Vančura, P.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+