doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
teichdus@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Teichmann, D. opon. - Penc, M. opon. - Březina, E. opon., - Týfa, L. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
2.Výpočetní poznámka k problematice stanovení kapacity mezistaničního úseku
Teichmann, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
3.A contribution to shortest path algorithms in transport networks with capacity limitations of edges
Teichmann, D. - Dorda, M.
Stať ve sborníku (2017)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.