doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
teichdus@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Genetic Algorithm for the Continuous Location-Routing Problem
Rybičková, A. - Mocková, D., - Teichmann, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Týfa, L. supervisor - Teichmann, D. opon. - Penc, M. opon., - Březina, E. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
3.Výpočetní poznámka k problematice stanovení kapacity mezistaničního úseku
Teichmann, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
4.A contribution to shortest path algorithms in transport networks with capacity limitations of edges
Teichmann, D. - Dorda, M.
Stať ve sborníku (2017)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.