Ing. Filip Ravas

fotografie osoby
Pracoviště:
  • Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
  • Katedra softwarového inženýrství / FIT (externí učitel)
E-mail:
ravasfil@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Školitel:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Školitel specialista:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Autonomní vozidla v pozemní dopravě
  23X1NS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poloprovoz: Carsharing Uniqway
Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Vachula, R. - Ravas, F. - Tomlain, J. - Tereň, O. - Drozd, S. - Švec, V. - Hámek, F. - Horáček, M. - Severa, Š. - Prouza, P. - Osvald, R. - Černý, M. - Jun, J. - Král, P. - Svárovská, D. - Motejlová, K. - Stuchlíková, M. - Sucháček, R. - et al.
[Pilot Plant] 2019.
Poloprovoz (2019)
2.Ověřená technologie: Carsharing Uniqway
Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Vachula, R. - Ravas, F. - Tomlain, J. - Tereň, O. - Drozd, S. - Švec, V. - Hámek, F. - Horáček, M. - Král, P. - Stránská, M. - Dvořák, J. - Dopita, Z. - Svárovská, D. - Smutka, L. - Vacek, T. - Husinec, M. - Borák, J. - Brecklová, V. - et al.
[Verified Technology] 2018.
Ověřená technologie (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.